Aktualności

Raport „Rynek usług data center w Polsce” – edycja 2019!

24.05.2019

Najnowszy raport zawiera charakterystykę dostawców usług, parametrów technicznych obiektów oraz cen wraz z prognozą ich zmian.


Adresaci raportu

Raport Data Center w wersji podstawowej jest skierowany do klientów biznesowych korzystających bądź chcących skorzystać z usług data center.

Opracowanie jest dostępne również w wersji z rozszerzeniem analitycznym dostosowanym do potrzeb usługodawców.


Zawartość raportu:

Wprowadzenie

 • Motywacja do wykorzystania usług  data center
 • Typowe zastosowania
 • Usługi data center w taksonomii outsourcingu ICT

Łańcuch wartości w usługach data center

 • Usługi kolokacji
 • Udostępnianie sprzętu, platform i aplikacji
 • Realizacja usług BCP i Centrum Zapasowego Przetwarzania Danych
 • Usługi dodatkowe

Charakterystyka podaży usług data center w Polsce

 • Powierzchnie obiektów
 • Przydziały mocy
 • Podstawowe zabezpieczenia i udogodnienia
 • Dostępność łączy telekomunikacyjnych
 • Dostępność różnych kategorii usług dodanych

Ceny i trendy cenowe

 • Benchmark cen listowych standardowych usług kolokacyjnych
 • Czynniki wpływające na poziom i polityka rabatowa dostawców
 • Trendy cenowe

Charakterystyki ponad 20 głównych graczy na polskim rynku usług data center

 • Opis dostawcy
 • Infrastruktura
 • Dostępne usługi i rozwiązania towarzyszące
 • Oferta produktowa i przykładowe ceny
 • Słabe i mocne strony oferty (w tym zwłaszcza obiektów kolokacyjnych)

Raport dostępny jest również w wersji rozszerzonej, która zawiera dodatkowo:

 • Analizę rozwoju rynku usług data center w Polsce w latach 2015-2018 oraz prognozę do roku 2023
 • Analizę zapotrzebowania na kolokację w poszczególnych branżach i segmentach odbiorców
 • Charakterystykę prawdopodobnych klientów na usługi kolokacji  w okresie 36 miesięcy

 Korzyści:

 • źródło obiektywnej wiedzy o rynku data center –  firma Audytel, będąc neutralną wobec dostawców publikuje rzetelne dane o rynku oraz propaguje najlepsze praktyki nabywania
 • pomoc w określeniu budżetu – dzięki informacjom o cenach i podaży usług towarzyszących możliwe jest wstępne oszacowanie budżetu oraz dostępności usług o zadanych parametrach
 • wskazówki do skrócenia czasu wdrożenia – raport dostarcza informacji, które pozwolą ograniczyć do minimum czas wdrożenia migracji infrastruktury IT do usługowego data center.

Informacje o cenie i formacie raportu:

Data publikacji: czerwiec 2019
Wersja językowa: polska
Format: treść raportu w formacie .pdf oraz dane liczbowe z wszystkich tabel zawartych w raporcie w formacie .xls wysyłamy na podany w zamówieniu adres e-mail

Ceny netto:
6 000 + VAT (23%) – wersja podstawowa
12 000 + VAT (23%) – wersja rozszerzona

 


 

FORMULARZ ZAMÓWIENIA

Tak, zamawiam raport „Rynek usług data center w Polsce – edycja 2019”

w wersji:

  podstawowej: cena 6 000 zł +VATrozszerzonej: cena 12 000 zł + VAT

  Forma płatności: przelew na podstawie faktury pro-forma.
  Realizacja zamówienia nastąpi w ciągu 5 dni od zaksięgowania wpłaty.

  Imię i nazwisko (wymagane)

  Nazwa firmy (wymagane)

  Adres (wymagane)

  NIP (wymagane)

  Adres email (wymagane)

  Telefon kontaktowy (wymagane)

  Wyrażam zgodę na otrzymywanie drogą elektroniczną informacji handlowych dotyczących Audytel S.A.

  Administratorem danych osobowych jest Audytel S.A., ul. ks. I. Skorupki 5, 00-546 Warszawa, tel. +48 22 5375050, e-mail info@audytel.pl. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym można kontaktować się pod adresem iod@audytel.pl. Dane będą przetwarzane w celu zawarcia i wykonania umowy (podstawa prawna: przetwarzanie niezbędne do wykonania umowy) oraz dokonywania rozliczeń księgowo-podatkowych na podstawie przepisów prawa (podstawa prawna: wypełnienie obowiązku prawnego ciążącego na administratorze). Podanie danych jest warunkiem uczestnictwa w wydarzeniu, a ich niepodanie uniemożliwi wzięcie udziału w szkoleniu.Dane będą przechowywane przez okres wymagany właściwymi przepisami prawa (np. przepisami prawa podatkowego) oraz przedawnienia ewentualnych roszczeń. Każdej osobie przysługuje prawo żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania oraz ich przenoszenia. Każdej osobie przysługuje prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, wniesienia skargi do organu nadzorczego oraz cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. Każdej osobie przysługuje prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania jej danych osobowych na podstawie prawnie uzasadnionego interesu administratora.

  Cyfrowa Gmina

  W ramach grantów z Cyfrowa Gmina, poza zakupem sprzętu oraz oprogramowania, Gminy powinny sfinansować  szereg usług z obszaru dotyczącego Cyberbezpieczeństwa. Jednym z obowiązkowych elementów wspomnianego programu jest przeprowadzenie technicznej Diagnozy Cyberbezpieczeństwa jednostki, zgodnie z wymaganiami określonymi w dokumentacji konkursowej.

  13.12.2021

  Zobacz więcej

  Bezpieczeństwo zasobów w firmie – segmentacja sieci

  Jednym z kluczowych zagadnień związanych z podziałem zasobów na klasy ważności jest podział sieci na strefy lub segmenty. Istotne jest,…

  09.12.2021

  Zobacz więcej

  Zielona transformacja jako szansa optymalizacji kosztów energii w organizacji

  Szanowni Państwo, koniec października 2021 r. to zauważalna stabilizacja cen uprawnień do emisji CO2, które wahały się w granicach 58,56…

  09.11.2021

  Zobacz więcej

  Rynek e-commerce w Polsce – wzrost pod kontrolą?

    Rynek dostaw kurierskich i pocztowych jest stymulowany przez dynamiczny wzrost handlu elektronicznego. Przez ostatnie lata przechodził ewolucję w zakresie…

  27.09.2021

  Zobacz więcej

  Webinar: Świadome zarządzanie zakupem energii w organizacji

  Szanowni Państwo, w pierwszym tygodniu sierpnia, cena kontraktu BASE_Y-22 była względnie stabilna, oscylowała w granicach 356 – 359 PLN/MWh. W…

  01.09.2021

  Zobacz więcej

  Webinar: Bezpieczeństwo danych osobowych w świetle art. 32 RODO

  Szanowni Państwo, coraz częściej słyszymy o włamaniach do systemów informatycznych oraz związanych z nimi wyciekiem danych osobowych lub utratą dostępu. Prezes UODO praktycznie w każdym, takim…

  05.05.2021

  Zobacz więcej

  Webinar: Usługi zaufania oraz paperless, czyli transformacja cyfrowa w praktyce

  Związany z pandemią COVID-19 trend przenoszenia działalności biznesowej do sfery cyfrowej powoduje, iż w wielu firmach i instytucjach wprowadzane są innowacje…

  23.04.2021

  Zobacz więcej

  Usprawnienie i zmniejszenie kosztów pracy biurowej poprzez paperless i podpis elektroniczny

  Związane z sytuacją pandemii COVID-19 rosnące zainteresowanie podpisem elektronicznym powoduje, iż w wielu firmach i instytucjach wprowadzane są innowacje polegające…

  12.04.2021

  Zobacz więcej

  Webinar: Efektywne zarządzanie energią w przedsiębiorstwie

  Jak obniżyć koszty działalności? W jaki sposób poprawić efektywność energetyczną w przedsiębiorstwie? Czy warto postawić na własne źródła energii? Na te…

  18.03.2021

  Zobacz więcej

  Webinar: Jak analizować zabezpieczenia, aby uniknąć kar z art. 32 RODO?

  Coraz częściej pojawiają się informacje o włamaniach do systemów informatycznych oraz związanych z nimi karach nakładanych przez Prezesa UODO. W…

  17.03.2021

  Zobacz więcej

  Praktyczne aspekty projektowania układów funkcjonalnych w centrach dystrybucji

  Zapraszamy na webinar: Praktyczne aspekty projektowania układów funkcjonalnych w centrach dystrybucji  Termin: 04.12.2020 r. godz. 10:00 Rejestracja >>> Zarejestruj się…

  10.11.2020

  Zobacz więcej

  Webinar: Monitoring i bezpieczeństwo pracownika podczas pracy zdalnej

  Serdecznie zapraszamy na webinar dotyczący monitoringu i bezpieczeństwa pracownika podczas pracy zdalnej. Przed nami kolejne etapy zamrażania gospodarki, dzienne liczby…

  03.11.2020

  Zobacz więcej

  Webinar: Odporność biznesu na wydarzenia krytyczne

  Ciągłość działania stała się bardzo istotnym zagadnieniem w obliczu pandemii COVID-19.  Nie ma branży, która nie odczułaby skutków zachwiania standardowej…

  01.09.2020

  Zobacz więcej

  Cykl webinarów – zarządzanie obszarami ryzyka w łańcuchu dostaw

  Serdecznie zapraszamy na cykl webinarów poświęcony zarządzaniu łańcuchem dostaw w organizacji. Podczas cyklu spotkań odpowiemy m.in. na pytania, jak utrzymać ciągłość…

  27.08.2020

  Zobacz więcej

  Webinar: RODO 2020 – najważniejsze zmiany w działaniach dla branży FMCG

  Serdecznie zapraszamy na webinar, w trakcie którego nasi eksperci przedstawią aktualne interpretacje przepisów prawa oraz najnowsze zmiany dot. RODO w…

  31.07.2020

  Zobacz więcej

  Dobre praktyki przy tworzeniu bezpiecznego łańcucha dostaw

  Łańcuch dostaw obecnie można zdefiniować jako „łańcuch wyzwań” związanych z rosnącymi kosztami, niedoborem kapitału ludzkiego, presją na skracanie czasów dostaw,…

  30.07.2020

  Zobacz więcej

  Infografika: Czy Twoja firma ma syndrom zbieracza?

  Zarządzanie zapasami to jeden z najważniejszych obszarów operacyjnych w logistyce. Z punktu widzenia zarządzania procesem zakupowym bardzo ważna jest identyfikacja czynników wpływających…

  19.06.2020

  Zobacz więcej

  Cykl webinarów: Jak zaoszczędzić na zakupie i zużyciu energii elektrycznej i gazu w przedsiębiorstwie

  Serdecznie zapraszamy na webinar poświęcony obszarowi energii elektrycznej i gazu. Podczas spotkania postaramy się przedstawić Państwu gotowe koncepcje i rozwiązania…

  16.06.2020

  Zobacz więcej

  Telecom Briefing – 26.06.2020 r.

  Szanowni Państwo, zapraszamy na kolejny Telecom Briefing, który odbędzie się 26 czerwca 2020 r. (piątek) o godz. 11:00-12:00 na platformie ClickMeeting. Podczas spotkania…

  08.06.2020

  Zobacz więcej

  Webinar: Jak zaoszczędzić na zakupie i zużyciu energii elektrycznej i gazu ziemnego?

  Polski rynek energii elektrycznej ulega dynamicznym zmianom, a każdy wzrost lub spadek mocy zainstalowanej w Krajowym Systemie Elektroenergetycznym może istotnie…

  20.05.2020

  Zobacz więcej
  icon

  Newsletter

  icon

  Zapisz się do newslettera i otrzymuj bezpłatnie artykuły naszych ekspertów.