Informatyka i Telekomunikacja

Doradztwo logistyczne

Zarządzanie Energią

Ochrona danych osobowych

Audyt RODO

Opis usługi:

AUDYT OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH

Celem audytu jest zweryfikowanie czy Twoja organizacja spełnia wymogi RODO oraz w jakim stopniu je realizuje.

Usługa audytu polega na zidentyfikowaniu i zbadaniu procesów przetwarzania danych osobowych, a następnie przeanalizowaniu ich pod kątem wymagań wynikających z RODO.  Informacje pozyskujemy w toku wywiadów audytowych z pracownikami wyznaczonymi przez klienta, obserwacji oraz analizy przedstawionych dokumentów.

Produktem audytu jest raport opisujący stwierdzone niezgodności oraz rekomendacje.

Badaniu audytowemu najczęściej poddawana jest cała organizacja, ale przedmiotem badania może być również wybrany dział, proces, podmiot przetwarzający czy usługa, np. sklep internetowy.

 

Przeprowadzony przez nas audyt odpowie na pytania:

 • Jakie dane osobowe przetwarza Twoja organizacja?
 • Czy przetwarzanie danych odbywa się w sposób legalny i zgodnie z zasadami nałożonymi prawem?
 • Czy prawidłowo spełniony jest obowiązek informacyjny?
 • Czy pracownicy realizują swoje obowiązku wynikające z wdrożonych polityk i procedur dot. danych osobowych?
 • Czy dokumentacja jest prowadzona w prawidłowy sposób?
 • Czy stosowane środki bezpieczeństwa fizyczne, techniczne i organizacyjne zapewniają bezpieczeństwo danych?

 

Co zyskujesz?

 • Audyt przeprowadzony najdokładniejszą metodą – bezpośrednie wywiady z przedstawicielami obszarów biznesowych firmy.
 • Przejrzystą informację o obszarach wymagających dostosowania do przepisów RODO.
 • Klarowne i precyzyjne rekomendacje jak usunąć niezgodności i postępować z zidentyfikowanym ryzykiem.

 

Wybrane doświadczenia z zakresu ochrony danych osobowych:

 • Audyt zgodności prawnej procesów przetwarzania
 • Pełnienie funkcji Administratora Bezpieczeństwa Informacji
 • Audyt zgodności w zakresie ochrony danych osobowych
 • Ocena funkcjonalności i bezpieczeństwa systemów IT przetwarzających dane osobowe pod kątem wymagań RODO
 • Wdrożenie dokumentacji systemu ochrony danych osobowych zgodnej z RODO
 • Szkolenia z podstawowych wymagań RODO dla pracowników

 

Jesteś Inspektorem ochrony danych? Pracujesz w dziale IT, dziale prawnym lub compliance? Szukasz wskazówek jak stosować RODO?

Wejdź na rodoradar.pl >>

Zapytaj o ofertę:

Krzysztof Gołaszewski

662 050 131  Wyrażam zgodę na otrzymywanie drogą elektroniczną informacji handlowych dotyczących Audytel S.A.

  Administratorem danych osobowych jest Audytel S.A., ul. ks. I. Skorupki 5, 00-546 Warszawa, tel. +48 22 5375050, e-mail info@audytel.pl. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym można kontaktować się pod adresem iod@audytel.pl.
  Dane będą przetwarzane w celach udzielenia odpowiedzi na zapytanie (podstawa prawna: prawnie uzasadniony interes administratora) oraz marketingu produktów własnych (podstawa prawna: prawnie uzasadniony interes administratora). Podanie danych jest warunkiem udzielenia odpowiedzi, a ich niepodanie uniemożliwi udzielenie odpowiedzi na pytanie. Dane będą przechowywane do czasu udzielenia odpowiedzi na przesłane zapytanie.
  Każdej osobie przysługuje prawo do żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania oraz ich przenoszenia. Każdej osobie przysługuje prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, wniesienia skargi do organu nadzorczego oraz cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. Każdej osobie przysługuje prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania jej danych osobowych na podstawie prawnie uzasadnionego interesu administratora, a także sprzeciwu wobec przetwarzania jej danych osobowych na potrzeby marketingu.

  linkedin

  Google +

  icon

  Newsletter

  icon

  Zapisz się do newslettera i otrzymuj bezpłatnie artykuły naszych ekspertów.


  linkedin

  Linkedin