Informatyka i Telekomunikacja

Doradztwo logistyczne

Zarządzanie Energią

Ochrona danych osobowych

Ochrona danych osobowych

Opis usługi:

Na co dzień dbamy o bezpieczeństwo informacji w firmach naszych klientów. Realizujemy projekty, których celem jest podniesienie poziomu zabezpieczeń całego środowiska IT w przedsiębiorstwie. Oferujemy także audyt bezpieczeństwa IT w Warszawie – dzięki wykonaniu analizy systemu informatycznego zyskujemy solidną i obiektywną ocenę stanu aktualnego. Na tej podstawie planujemy, jakie działania są niezbędne, aby zapewnić maksymalny poziom ochrony danych w organizacji.

Bezpieczeństwo informacji

W ramach naszych usług dbamy o ochronę zawartości baz danych. W szczególności istotne są informacje strategiczne, kluczowe dla przedsiębiorstwa. Ważnym zagadnieniem w bezpieczeństwie informatycznym jest także ochrona danych osobowych pracowników i klientów.

Aktualny rozwój technologiczny w zakresie komputeryzacji podlega bardzo dynamicznym zmianom. Nieustannie ukazują się coraz nowsze sposoby na przełamywanie zabezpieczeń. Dlatego bezpieczeństwo IT jest obszarem działalności firmy, którego nie można bagatelizować. Co więcej, zapewnienie adekwatnego zabezpieczenia informacji, m.in. w zakresie ochrony danych osobowych jest wymagane przez polskie prawo.

Audyt bezpieczeństwa systemu informatycznego IT

Przeprowadzając analizę zabezpieczeń IT, badamy całe środowisko w firmie. Aby w pełni zweryfikować poziom bezpieczeństwa informacji, sprawdzamy także procedury, których celem jest minimalizacja ryzyka wystąpienia sytuacji zagrożenia lub niezaplanowanego zdarzenia, które mogłoby mieć negatywny wpływ na organizację lub jej reputację.

Przeprowadzając audyt bezpieczeństwa informatycznego, bierzemy pod uwagę specyfikę danej firmy. Zbieramy informacje o przedsiębiorstwie, aktualną dokumentację i panujące wymogi.

Wynikiem analizy jest ocena aktualnego poziomu zabezpieczeń i ryzyka, a także wytyczne, co należy usprawnić. Z takim zestawem informacji rozpoczynamy dla naszych klientów działania, których celem jest maksymalne bezpieczeństwo IT. Gwarantujemy dla naszych klientów z Warszawy i innych miejsc pomoc doświadczonych specjalistów i najwyższy poziom usług.

Usługi w ramach Bezpieczeństwa Informacji:

  • Outsourcing Inspektora Ochrony Danych
  • Analiza ryzyka IT – norma ISO 27005
  • Wdrożenie i audyt zgodności z RODO
  • System zarządzania bezpieczeństwem informacji

Co zyskujesz?

Zapytaj o ofertę:

Wiesław Krawczyński

22 537 50 50Wyrażam zgodę na otrzymywanie drogą elektroniczną informacji handlowych dotyczących Audytel S.A.

Administratorem danych osobowych jest Audytel S.A., ul. ks. I. Skorupki 5, 00-546 Warszawa, tel. +48 22 5375050, e-mail info@audytel.pl. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym można kontaktować się pod adresem iod@audytel.pl.
Dane będą przetwarzane w celach udzielenia odpowiedzi na zapytanie (podstawa prawna: prawnie uzasadniony interes administratora) oraz marketingu produktów własnych (podstawa prawna: prawnie uzasadniony interes administratora). Podanie danych jest warunkiem udzielenia odpowiedzi, a ich niepodanie uniemożliwi udzielenie odpowiedzi na pytanie. Dane będą przechowywane do czasu udzielenia odpowiedzi na przesłane zapytanie.
Każdej osobie przysługuje prawo do żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania oraz ich przenoszenia. Każdej osobie przysługuje prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, wniesienia skargi do organu nadzorczego oraz cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. Każdej osobie przysługuje prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania jej danych osobowych na podstawie prawnie uzasadnionego interesu administratora, a także sprzeciwu wobec przetwarzania jej danych osobowych na potrzeby marketingu.

linkedin

Google +

icon

Newsletter

icon

Zapisz się do newslettera i otrzymuj bezpłatnie artykuły naszych ekspertów.


linkedin

Linkedin