Strefa wiedzy

Zmiany progów w Pzp: ile przetargów na energię zniknie z radarów?

26.06.2014

Efektywność Energetyczna – komentarz Audytela na temat sytuacji na rynku (czerwiec 2014)

Omawialiśmy już jak zmiany progów stosowania ustawy Pzp wpłyną na wzrost zamówień z wolnej ręki na rynku telekomunikacyjnym oraz pocztowym. Teraz przyszła kolej na rynek dostaw energii elektrycznej. Zgodnie z przepisami energia elektryczna powinna być kupowana w modelu TPA, w którym oddzielnie zamawiane są usługi dystrybucji (nabywane po stałych, regulowanych cenach) oraz usługi dostaw (sprzedaży) energii elektrycznej. W odróżnieniu od umów kompleksowych w modelu TPA konkuruje ze sobą kilku dostawców, przez co można w ten sposób uzyskać niższe ceny.

Ustawie Pzp podlegają zamówienia, których wartość przekracza określone w rozporządzeniach progi kwotowe. W kwietniu 2014 r. zostały one podniesiony z 14 tys. do 30 tys. EUR. Oznacza to, że zamówienia o wartości poniżej 126,7 tys. zł netto nie muszą być udzielane w trybie określonym ustawą Pzp. Zmniejszy się zatem liczba ogłoszeń o zamówieniach, a Zamawiający będą mieli wolną rękę w kwestii wyboru Wykonawcy, lub też w znaczący sposób uproszczone zostaną procedury zakupowe, które będą teraz częściej bazowały na wewnętrznych regulaminach. Brak ogłoszeń spowoduje, że firmy pozbawione zostaną źródeł informacji o planowanych zamówieniach. O jak dużych kwotach mówimy? Przybliżonej odpowiedzi możemy udzielić na podstawie monitoringu zamówień na dostawę energii elektrycznej, który Audytel prowadzi od 2009 r.

PZP_podprogowe-dostawy-energii

*- oprócz 1Q2014

W przypadku dostaw energii elektrycznej z szacunków wykluczono wszystkie usługi dystrybucyjne (jako rynek uregulowany i niekonkurencyjny) oraz przetargi w których nie podano daty zakończenia (np. umowy na czas nieokreślony). Z pozostałych zamówień bez publikacji może zostać powtórzonych 348 postępowań o wartości 30,60 mln zł. Większość z nich kończyć się będzie w 2014 r., w 2015 będzie ich o ponad połowę mniej. Zamówienia te dotyczą głównie usług sprzedaży energii elektrycznej, choć 25% (pod względem wartości) stanowią nadal zamówienia kompleksowe.

Nie można wykluczyć również tego, że nawet mali zamawiający korzystać będą z ustawy, ponieważ w ten sposób można osiągnąć większe oszczędności. Liczba Zamawiających z wolnej ręki może również zostać pomniejszona o podmioty, które łącząc się w grupy zakupowe uzyska dodatkowe oszczędności wynikające z efektu skali.

Energia elektryczna dostarczana jest w trybie ciągłym, więc zamówienia zostaną złożone z tą różnicą, że rynek nie będzie informowane o wszczętej procedurze. Które firmy energetyczne mogą sięgnąć po te kwoty? Można śmiało założyć, że będą to obecni dostawcy, chyba że konkurencja będzie wiedziała gdzie, kiedy i komu złożyć atrakcyjną ofertę… I jest to ostatni moment na dotarcie do tych zamówień, bo w kolejnych latach informacja o większości z nich zniknie bezpowrotnie z serwisów ogłoszeniowych.

Opłacalność taryf no-limit

Coraz większa popularność taryf ryczałtowych typu „no-limit” na rynku detalicznym sprawia, że również firmy oraz instytucje sektora publicznego decydują się…

25.09.2017

Zobacz więcej

Spadki sprzedaży usług telekomunikacyjnych w sektorze administracji publicznej i samorządowej

W 2016 r. jednostki objęte ustawą Prawo zamówień publicznych[1] (dalej „Pzp”) zaraportowały w serwisach BZP[2] i TED[3] zawarcie umów o łącznej…

Zobacz więcej

Rynek data center – podsumowanie 2016 r. i prognozy na najbliższe 5 lat

Wydarzenia na polskim rynku datacenter w 2016 r. potwierdziły wiarę dostawców w dobre perspektywy rynkowe w nadchodzących latach. W infrastrukturę…

17.08.2017

Zobacz więcej

Zbieranie danych do audytu energetycznego

Rozpoczęcie prac audytowych wymaga umiejętnego zebrania danych, które będziemy poddawać analizie. Ustawa o efektywności energetycznej opisuje w sposób ogólny to,…

17.05.2017

Zobacz więcej

Formy poprawy efektywności energetycznej wspierane przez Państwo

Podjęcie działań na rzecz wzrostu efektywności energetycznej wymaga podjęcia wysiłku i często znaczących nakładów finansowych. Celem zwiększenia motywacji do realizacji…

13.04.2017

Zobacz więcej

Nowa ustawa o ochronie danych osobowych – przegląd opublikowanego projektu

Już niewiele ponad rok dzieli nas od rozpoczęcia stosowania przepisów Ogólnego Rozporządzenia UE o Ochronie Danych Osobowych, w skrócie zwanego…

Zobacz więcej

Jak spełnić wymogi Ustawy o efektywności energetycznej?

Najważniejszym założeniem Ustawy o efektywności energetycznej (nowelizacja przyjęta przez Sejm 20.05.2016) jest wprowadzenie obowiązkowych działań na rzecz poprawy efektywności energetycznej…

21.03.2017

Zobacz więcej

Wsparcie w zarządzaniu zamówieniami (cz. III)

W drugiej części artykułu omówiono podstawowe warunki, jakie muszą zostać spełnione w firmie dla skutecznego zarządzania zapasami. Zwrócono uwagę na…

Zobacz więcej

Jak skutecznie wdrożyć panel menedżera?

W naszej praktyce biznesowej obserwujemy wzrost zapotrzebowania menedżerów na szybki dostęp do informacji ukierunkowanej na wsparcie konkretnej decyzji zarządczej. Rośnie…

22.02.2017

Zobacz więcej

Inspektor Ochrony Danych – czy będzie to nowa rola?

W grudniu 2016 roku Grupa Robocza art. 29, opublikowała swoje wytyczne do unijnego rozporządzenia GDPR (RODO). Jednym z tematów wytycznych…

Zobacz więcej
icon

Newsletter

icon

Zapisz się do newslettera i otrzymuj bezpłatnie artykuły naszych ekspertów.