Informatyka i Telekomunikacja

Doradztwo logistyczne

Zarządzanie Energią

Ochrona danych osobowych

Audyt energetyczny przedsiębiorstwa

Opis usługi:

W celu poprawy efektywności energetycznej w działaniu przedsiębiorstwa, czyli dla zmniejszenia zużycia energii i kosztów z tym związanych trzeba dokonać pewnych zmian w istniejących instalacjach. W tym celu wykonuje się audyty energetyczne.

Audyt energetyczny przedsiębiorstwa

to ekspertyza mająca na celu:

 • przeprowadzenie szczegółowych i potwierdzonych obliczeń dotyczących proponowanych przedsięwzięć służących poprawie efektywności energetycznej
 • dostarczenie informacji o potencjalnych oszczędnościach energii
 • określenie możliwości i wybranie odpowiednich usprawnień
 • propozycje sposobu realizacji inwestycji oraz jej finansowania

Obowiązkiem prawnym każdej firmy jest przeprowadzenie audytu energetycznego, jeśli w ciągu dwóch ostatnich lat obrotowych:

 • zatrudniała ponad 250 osób,
 • lub jej roczny obrót netto to 50 mln euro i więcej, a jednocześnie suma aktywów tego przedsiębiorstwa na koniec roku wynosi ponad 43 mln euro.

 

Przedsiębiorstwa, które wykonały audyt energetyczny w 2017 roku, zgodnie z obecnie obowiązującymi przepisami, powinny przeprowadzić kolejny do 2021 roku.

 

Oferujemy profesjonalny audyt energetyczny przedsiębiorstwa, którego dokonują doświadczeni specjaliści z naszej firmy. Dysponujemy wysokimi kompetencjami w obszarze analizy danych, m.in. dotyczących energii. Dzięki temu zapewniamy naszym klientom niezastąpioną pomoc we właściwym przeprowadzeniu wszystkich kroków badania, a także wspieramy wdrożenie odpowiednich zmian i kontrolę efektów.

Profesjonalnie przeprowadzony audyt energetyczny przedsiębiorstwa to dla firmy wzrost efektywności oraz znaczące oszczędności. Coraz częściej organizacje zwracają uwagę również na tzw. społeczną odpowiedzialność, więc chcą, aby ich działania były w jak najwyższym stopniu przyjazne dla otaczającego środowiska. Optymalizacja wykorzystania zasobów energetycznych jest jednym z takich kroków.

 

Wsparcie w ramach audytu energetycznego Twojego przedsiębiorstwa?

Aby zapewnić naszym klientom prawidłowe wypełnienie wymogów ustawy, podejmujemy m.in. następujące działania:

 • poprawa systematyczności zbierania informacji niezbędnych do oceny energochłonności przedsiębiorstwa oraz danych potrzebnych do kontroli efektów po analizie,
 • identyfikacja zakresu działań, które są konieczne, aby obowiązek wynikający z ustawy został zrealizowany przez firmę,
 • wykonanie całościowego audytu energetycznego przedsiębiorstwa.

Oferujemy także rozwiązania dedykowane dla branży transportowej, jako jedna z nielicznych firm w Polsce. To sprawia, że Audytel jest świetnym partnerem do wykonania analizy w zakresie transportu.

 

Kara za niewykonanie audytu energetycznego

Jeśli organizacja nie wypełni tego obowiązku prawnego, naraża się na sankcje pieniężne w wysokości do 5% przychodu osiągniętego w poprzednim roku podatkowym.

Audyt energetyczny powinien być przeprowadzany przez niezależnych ekspertów co 4 lata.

 

Białe certyfikaty – audyt efektywności energetycznej

Świadectwa efektywności energetycznej, zwane białymi certyfikatami, to szansa na otrzymanie dodatkowych środków pieniężnych na planowane przedsięwzięcia służące poprawie efektywności energetycznej w przedsiębiorstwie.  W celu pozyskania wsparcia należy przygotować wniosek wraz z audytem efektywności energetycznej dotyczącym planowanej do realizacji inwestycji, a następnie złożyć go w URE przed jej formalnym rozpoczęciem.

W ramach usługi oferujemy kompleksowe wsparcie w pozyskiwaniu Białych Certyfikatów na każdym etapie realizacji, od identyfikacji działań poprawiających efektywność energetyczną do sprzedaży praw majątkowych.

 

Audyt energetyczny budynku

W ramach analizy określamy zakres oraz parametry techniczne i ekonomiczne prac, które prowadzą do ograniczenia zapotrzebowania na ciepło w danym budynku. Audyty energetyczne pozwalają na obiektywną ocenę słuszności planowanych prac modernizacyjnych oraz wskazują optymalne rozwiązania, zarówno pod kątem oszczędności energii, jak i kosztów wykonania.

Co zyskujesz?

Korzystając z usługi audytu energetycznego zyskasz:

 • profesjonalne, dopasowane do potrzeb przedsiębiorstwa wsparcie przy realizacji obowiązków wynikających z ustawy;
 • kompletny przegląd rzeczywistych danych o zużyciu energii;
 • identyfikację działań typu quick wins (łatwych i szybkich oszczędności energii);
 • przygotowanie do wystąpienia o białe certyfikaty i inne formy dotacji, przydzielane w celu poprawy efektywności energetycznej.

Zapraszamy również do zapoznania się z usługami optymalizacji zużycia energii lub tworzenia grupy zakupowej – mamy w ofercie rozwiązania dostosowane do potrzeb każdego biznesu.

 

Podmioty zwolnione z obowiązku wykonywania audytu energetycznego przedsiębiorstwa:

 • Organizacje posiadające system zarządzanie energią ISO 50001:2011, które wykonały w ramach tego systemu  obowiązkowy audyt energetyczny przedsiębiorstwa.
 • Przedsiębiorstwa posiadające system zarządzania środowiskiem, które wykonały w ramach tego systemu audyt energetyczny przedsiębiorstwa.

Przykładowe realizacje:

Prawidłowo przygotowany i kompletny audyt energetyczny przedsiębiorstwa powinien zawierać elementy takie, jak:

 • sporządzenie bilansu energetycznego
 • ustalenie obszarów wymagających dokładniejszej analizy zużycia
 • identyfikacja oraz wskazanie miejsc o podwyższonej energochłonności
 • ocena potencjału redukcji zapotrzebowania na energię
 • zaproponowanie rozwiązań służących zmniejszeniu zapotrzebowania na energię

Po zakończeniu realizacji należy pamiętać o zawiadomieniu prezesa URE o zakończeniu audytu.

 

Z naszych usług skorzystali m.in:

 • PKP Intercity
 • Koleje Mazowieckie
 • Link4
 • LHS
 • Pol-Miedź Trans

 

 

 

 

Zapytaj o ofertę:

Sebastian Gurgacz

603 989 444  Wyrażam zgodę na otrzymywanie drogą elektroniczną informacji handlowych dotyczących Audytel S.A.

  Administratorem danych osobowych jest Audytel S.A., ul. ks. I. Skorupki 5, 00-546 Warszawa, tel. +48 22 5375050, e-mail info@audytel.pl. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym można kontaktować się pod adresem iod@audytel.pl.
  Dane będą przetwarzane w celach udzielenia odpowiedzi na zapytanie (podstawa prawna: prawnie uzasadniony interes administratora) oraz marketingu produktów własnych (podstawa prawna: prawnie uzasadniony interes administratora). Podanie danych jest warunkiem udzielenia odpowiedzi, a ich niepodanie uniemożliwi udzielenie odpowiedzi na pytanie. Dane będą przechowywane do czasu udzielenia odpowiedzi na przesłane zapytanie.
  Każdej osobie przysługuje prawo do żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania oraz ich przenoszenia. Każdej osobie przysługuje prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, wniesienia skargi do organu nadzorczego oraz cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. Każdej osobie przysługuje prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania jej danych osobowych na podstawie prawnie uzasadnionego interesu administratora, a także sprzeciwu wobec przetwarzania jej danych osobowych na potrzeby marketingu.

  linkedin

  Google +

  icon

  Newsletter

  icon

  Zapisz się do newslettera i otrzymuj bezpłatnie artykuły naszych ekspertów.


  linkedin

  Linkedin