Informatyka i Telekomunikacja

Doradztwo logistyczne

Zarządzanie Energią

Bezpieczeństwo informacji

Audyt energetyczny

Opis usługi:

Audyt energetyczny przedsiębiorstwa to procedura mająca na celu przeprowadzenie szczegółowych i potwierdzonych obliczeń dotyczących proponowanych przedsięwzięć służących poprawie efektywności energetycznej.

Obowiązkiem prawnym każdej firmy jest przeprowadzenie audytu energetycznego, jeśli w ciągu dwóch ostatnich lat obrotowych:

  • zatrudniała ponad 250 osób,
  • lub jej roczny obrót netto to 50 mln euro i więcej, a jednocześnie suma aktywów tego przedsiębiorstwa na koniec roku wynosi ponad 43 mln euro.

Jeśli organizacja nie wypełni tego obowiązku prawnego, naraża się na sankcje pieniężne w wysokości do 5% przychodu osiągniętego w poprzednim roku podatkowym.

Oferujemy profesjonalny audyt energetyczny budynku oraz przedsiębiorstwa, którego dokonują doświadczeni specjaliści z naszej firmy. Dysponujemy wysokimi kompetencjami w obszarze analizy danych, m.in. dotyczących energii. Dzięki temu zapewniamy naszym klientom niezastąpioną pomoc we właściwym przeprowadzeniu wszystkich kroków badania, a także wspieramy wdrożenie odpowiednich zmian i kontrolę efektów.

Profesjonalnie przeprowadzony audyt energetyczny przedsiębiorstwa to dla firmy wzrost efektywności oraz znaczące oszczędności. Coraz częściej organizacje zwracają uwagę również na tzw. społeczną odpowiedzialność, więc chcą, aby ich działania były w jak najwyższym stopniu przyjazne dla otaczającego środowiska. Optymalizacja wykorzystania zasobów energetycznych jest jednym z takich kroków.

Audyt energetyczny budynku

W ramach analizy określamy zakres oraz parametry techniczne i ekonomiczne prac, które prowadzą do ograniczenia zapotrzebowania na ciepło w danym budynku. Audyty energetyczne pozwalają na obiektywną ocenę słuszności planowanych prac modernizacyjnych oraz wskazują optymalne rozwiązania, zarówno pod kątem oszczędności energii, jak i kosztów wykonania.

Jak wspieramy klientów w ramach audytu energetycznego?

Aby zapewnić naszym klientom prawidłowe wypełnienie wymogów ustawy, podejmujemy m.in. następujące działania:

  • poprawa systematyczności zbierania informacji niezbędnych do oceny energochłonności przedsiębiorstwa oraz danych potrzebnych do kontroli efektów po analizie,
  • identyfikacja zakresu działań, które są konieczne, aby obowiązek wynikający z ustawy został zrealizowany przez firmę,
  • wykonanie całościowego audytu energetycznego przedsiębiorstwa.

Oferujemy także rozwiązania dedykowane dla branży transportowej, jako jedna z nielicznych firm w Polsce. To sprawia, że Audytel jest świetnym partnerem do wykonania analizy w zakresie transportu.

Co zyskujesz?

Korzystając z usługi audytu elektrycznego zyskasz:

  • profesjonalne, dopasowane do potrzeb przedsiębiorstwa wsparcie przy realizacji obowiązków wynikających z ustawy;
  • kompletny przegląd rzeczywistych danych o zużyciu energii;
  • identyfikację działań typu quick wins (łatwych i szybkich oszczędności energii);
  • przygotowanie do wystąpienia o białe certyfikaty i inne formy dotacji przydzielane w celu poprawy efektywności energetycznej.

Zapraszamy również do zapoznania się z usługami optymalizacji zużycia energii lub tworzenia grupy zakupowej – mamy w ofercie rozwiązania dostosowane do potrzeb każdego biznesu.

Zapytaj o ofertę:

Michał Sikora

22 537 50 68Wyrażam zgodę na otrzymywanie drogą elektroniczną informacji handlowych dotyczących Audytel S.A.

Administratorem danych osobowych jest Audytel S.A., ul. ks. I. Skorupki 5, 00-546 Warszawa, tel. +48 22 5375050, e-mail info@audytel.pl. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym można kontaktować się pod adresem iod@audytel.pl.
Dane będą przetwarzane w celach udzielenia odpowiedzi na zapytanie (podstawa prawna: prawnie uzasadniony interes administratora) oraz marketingu produktów własnych (podstawa prawna: prawnie uzasadniony interes administratora). Podanie danych jest warunkiem udzielenia odpowiedzi, a ich niepodanie uniemożliwi udzielenie odpowiedzi na pytanie. Dane będą przechowywane do czasu udzielenia odpowiedzi na przesłane zapytanie.
Każdej osobie przysługuje prawo do żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania oraz ich przenoszenia. Każdej osobie przysługuje prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, wniesienia skargi do organu nadzorczego oraz cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. Każdej osobie przysługuje prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania jej danych osobowych na podstawie prawnie uzasadnionego interesu administratora, a także sprzeciwu wobec przetwarzania jej danych osobowych na potrzeby marketingu.

linkedin

Google +

icon

Newsletter

icon

Zapisz się do newslettera i otrzymuj bezpłatnie artykuły naszych ekspertów.


linkedin

Linkedin