Informatyka i Telekomunikacja

Doradztwo logistyczne

Zarządzanie Energią

Bezpieczeństwo informacji

Audyt energetyczny

Opis usługi:

Audyt energetyczny musi wykonać każde przedsiębiorstwo, które zatrudnia  średnio ponad 250 pracowników lub osiąga roczny obrót netto równy co najmniej 50 mln euro  i jednocześnie jego  suma aktywów na koniec roku  jest większa niż równowartość 43 mln euro.  Parametry te ustala się dla dwóch ostatnich lat obrotowych spółki.

Niewykonanie audytu naraża spółkę na karę pieniężną w wysokości do 5% przychodu osiągniętego w poprzednim roku podatkowym.

Firmy, które w myśl Ustawy o efektywności energetycznej objęte są obowiązkiem audytu energetycznego, i które na co dzień nie zajmują się kwestiami analiz zużycia zasobów energetycznych, napotykają często trudności w realizacji audytu.

Nasze kompetencje w kwestii analizy danych, w tym również dotyczących energii, pozwalają na wsparcie przy prowadzeniu wszystkich etapów audytu energetycznego.

Wspieramy przedsiębiorstwa przy wypełnianiu wymogów ustawy m.in. przez:

  • usystematyzowanie zbierania danych potrzebnych do oceny energochłonności przedsiębiorstwa;
  • ustalenie obszaru działań koniecznych do realizacji obowiązku wynikającego z ustawy – mając na uwadze wygodę, pewność klienta oraz optymalizację poświęconego czasu;
  • przeprowadzenie pełnego audytu energetycznego;
  • usystematyzowanie zbierania danych po audycie, pokazujących osiągane oszczędności.

Dzięki posiadanym zasobom jesteśmy w stanie zadbać o przedsiębiorstwo od ustalenia obszaru audytu, aż po zawiadomienie o jego realizacji do URE. To czyni naszą usługę kompletną.

Jako nieliczni posiadamy w ofercie rozwiązania dedykowane transportowi, dlatego jesteśmy doskonałym partnerem do przeprowadzenia audytu energetycznego w obszarze transportu.

Co zyskujesz?

Korzystając z usługi audytu elektrycznego zyskasz:

  • profesjonalne, dopasowane do potrzeb przedsiębiorstwa wsparcie przy realizacji obowiązków wynikających z ustawy;
  • kompletny przegląd rzeczywistych danych o zużyciu energii;
  • identyfikację działań typu quick wins (łatwych i szybkich oszczędności energii);
  • przygotowanie do wystąpienia o białe certyfikaty i inne formy dotacji przydzielane w celu poprawy efektywności energetycznej.

Zapraszamy również do zapoznania się z usługami optymalizacji zużycia energii lub tworzenia grupy zakupowej – mamy w ofercie rozwiązania dostosowane do potrzeb każdego biznesu.

Zapytaj o ofertę:

Michał Sikora

22 537 50 68


linkedin

Google +

icon

Newsletter

icon

Zapisz się do newslettera i otrzymuj bezpłatnie artykuły naszych ekspertów.


linkedin

Linkedin