Strefa wiedzy

Grupy zakupowe skutecznie obniżają koszty energii elektrycznej

25.06.2013

Efektywność Energetyczna – komentarz Audytela na temat sytuacji na rynku (czerwiec 2013)

Deregulacja rynku sprzedaży energii elektrycznej oraz fluktuacje cen sprawiają, że tematyka zakupu energii elektrycznej w Jednostkach Samorządu Terytorialnego (JST) jest ważnym tematem, gdyż wiąże się bezpośrednio z możliwością uzyskania oszczędności budżetowych. Okazuje się jednak, że efektywny zakup energii wymaga przeprowadzanie szeregu prac przygotowawczych, np. inwentaryzacji punktów odbioru energii oraz sporządzenia dokumentacji przetargowej, do których JST często nie posiadają kompetencji albo dedykowanych zasobów. Dodatkowo pojedyncze powiaty i gminy zwykle są w stanie zakontraktować niewielki wolumen energii, co ogranicza możliwość uzyskania konkurencyjnych warunków cenowych. Powyższe czynniki sprawiły, że JST zaczęły organizować grupy zakupowe, których zadaniem jest zbieranie informacji na temat zużycia energii elektrycznej oraz prowadzenia usystematyzowanego procesu zakupu energii elektrycznej, zgodnie wymaganiami ustawy Prawo zamówień publicznych – robi to około połowa JST z przebadanej grupy ponad 150 jednostek administracji samorządowej. Rośnie także popularność grup zakupowych – 20% pozostałych JST planuje wejście do grup zakupowych w nadchodzącym roku.

Podczas konferencji prasowej w siedzibie Związku Powiatów Polskich w Warszawie, 20 czerwca 2013 r. przedstawione zostały wyniki z badań nad efektywnością działania grup zakupowych energii elektrycznej wśród ponad 2,500 Jednostek Samorządu Terytorialnego (JST): powiatów, miast i gmin. Badanie zostało przeprowadzone wspólnie przez firmę analityczną Audytel i Związek Powiatów Polskich w maju 2013 r., a jego wyniki okazały się niezwykle interesujące dla wszystkich samorządowców. Na podstawie zebranych danych o zużyciu energii i jej faktycznych kosztach stwierdzono, że jednostki, które kupują energię elektryczną poprzez grupy zakupowe, płacą średnio około 6,3% mniej za samą energię i aż o 13,8% mniej za dystrybucję energii, co w sumie oznacza oszczędności na poziomie około 10% całkowitych kosztów energii elektrycznej zużywanej przez JST.

Największe oszczędności zadeklarowały JST uczestniczące w grupach zakupowych prowadzonych przez zewnętrzne, wyspecjalizowane podmioty – sięgały one średnio prawie 15%. Oprócz lepszych cen na zakup energii, wyspecjalizowany firmy świadczyły na rzecz jednostek zgromadzonych w grupach zakupowych usługi, umożliwiające optymalizację zużycia energii oraz dodatkowe zmniejszenie rachunków. Cel ten można osiągnąć poprzez: dopasowanie taryf, zamawianej mocy umownej oraz inwentaryzację punktów odbioru energii. Pomocne jest także zbieranie i raportowanie bieżącej informacji o kosztach oraz wolumenach zużytej energii.

Najmniejsze korzyści z grup zakupowych osiągały małe gminy i powiaty, kupujące energię na własne potrzeby – zwykle nie były one w stanie skomasować tak dużego wolumenu energii, który dałby im silną pozycję przetargową w przetargach. Mniejsza efektywność grup prowadzonych samodzielnie może być przypisana niewielkiemu doświadczeniu i brakowi specjalistycznych narzędzi informatycznych do zarządzania grupą.

Badanie przeprowadzono we współpracy ze Związkiem Powiatów Polskich (ZPP). Bazą do ankietowania były JST zrzeszone w ZPP – 316 powiatów i miast na prawach powiatów – oraz współpracujące gminy. Powiaty działające w ZPP reprezentują 83% ogółu tych jednostek w Polsce.

Opłacalność taryf no-limit

Coraz większa popularność taryf ryczałtowych typu „no-limit” na rynku detalicznym sprawia, że również firmy oraz instytucje sektora publicznego decydują się…

25.09.2017

Zobacz więcej

Spadki sprzedaży usług telekomunikacyjnych w sektorze administracji publicznej i samorządowej

W 2016 r. jednostki objęte ustawą Prawo zamówień publicznych[1] (dalej „Pzp”) zaraportowały w serwisach BZP[2] i TED[3] zawarcie umów o łącznej…

Zobacz więcej

Rynek data center – podsumowanie 2016 r. i prognozy na najbliższe 5 lat

Wydarzenia na polskim rynku datacenter w 2016 r. potwierdziły wiarę dostawców w dobre perspektywy rynkowe w nadchodzących latach. W infrastrukturę…

17.08.2017

Zobacz więcej

Zbieranie danych do audytu energetycznego

Rozpoczęcie prac audytowych wymaga umiejętnego zebrania danych, które będziemy poddawać analizie. Ustawa o efektywności energetycznej opisuje w sposób ogólny to,…

17.05.2017

Zobacz więcej

Formy poprawy efektywności energetycznej wspierane przez Państwo

Podjęcie działań na rzecz wzrostu efektywności energetycznej wymaga podjęcia wysiłku i często znaczących nakładów finansowych. Celem zwiększenia motywacji do realizacji…

13.04.2017

Zobacz więcej

Nowa ustawa o ochronie danych osobowych – przegląd opublikowanego projektu

Już niewiele ponad rok dzieli nas od rozpoczęcia stosowania przepisów Ogólnego Rozporządzenia UE o Ochronie Danych Osobowych, w skrócie zwanego…

Zobacz więcej

Jak spełnić wymogi Ustawy o efektywności energetycznej?

Najważniejszym założeniem Ustawy o efektywności energetycznej (nowelizacja przyjęta przez Sejm 20.05.2016) jest wprowadzenie obowiązkowych działań na rzecz poprawy efektywności energetycznej…

21.03.2017

Zobacz więcej

Wsparcie w zarządzaniu zamówieniami (cz. III)

W drugiej części artykułu omówiono podstawowe warunki, jakie muszą zostać spełnione w firmie dla skutecznego zarządzania zapasami. Zwrócono uwagę na…

Zobacz więcej

Jak skutecznie wdrożyć panel menedżera?

W naszej praktyce biznesowej obserwujemy wzrost zapotrzebowania menedżerów na szybki dostęp do informacji ukierunkowanej na wsparcie konkretnej decyzji zarządczej. Rośnie…

22.02.2017

Zobacz więcej

Inspektor Ochrony Danych – czy będzie to nowa rola?

W grudniu 2016 roku Grupa Robocza art. 29, opublikowała swoje wytyczne do unijnego rozporządzenia GDPR (RODO). Jednym z tematów wytycznych…

Zobacz więcej
icon

Newsletter

icon

Zapisz się do newslettera i otrzymuj bezpłatnie artykuły naszych ekspertów.