Strefa wiedzy

Grupy zakupowe skutecznie obniżają koszty energii elektrycznej

25.06.2013

Efektywność Energetyczna – komentarz Audytela na temat sytuacji na rynku (czerwiec 2013)

Deregulacja rynku sprzedaży energii elektrycznej oraz fluktuacje cen sprawiają, że tematyka zakupu energii elektrycznej w Jednostkach Samorządu Terytorialnego (JST) jest ważnym tematem, gdyż wiąże się bezpośrednio z możliwością uzyskania oszczędności budżetowych. Okazuje się jednak, że efektywny zakup energii wymaga przeprowadzanie szeregu prac przygotowawczych, np. inwentaryzacji punktów odbioru energii oraz sporządzenia dokumentacji przetargowej, do których JST często nie posiadają kompetencji albo dedykowanych zasobów. Dodatkowo pojedyncze powiaty i gminy zwykle są w stanie zakontraktować niewielki wolumen energii, co ogranicza możliwość uzyskania konkurencyjnych warunków cenowych. Powyższe czynniki sprawiły, że JST zaczęły organizować grupy zakupowe, których zadaniem jest zbieranie informacji na temat zużycia energii elektrycznej oraz prowadzenia usystematyzowanego procesu zakupu energii elektrycznej, zgodnie wymaganiami ustawy Prawo zamówień publicznych – robi to około połowa JST z przebadanej grupy ponad 150 jednostek administracji samorządowej. Rośnie także popularność grup zakupowych – 20% pozostałych JST planuje wejście do grup zakupowych w nadchodzącym roku.

Podczas konferencji prasowej w siedzibie Związku Powiatów Polskich w Warszawie, 20 czerwca 2013 r. przedstawione zostały wyniki z badań nad efektywnością działania grup zakupowych energii elektrycznej wśród ponad 2,500 Jednostek Samorządu Terytorialnego (JST): powiatów, miast i gmin. Badanie zostało przeprowadzone wspólnie przez firmę analityczną Audytel i Związek Powiatów Polskich w maju 2013 r., a jego wyniki okazały się niezwykle interesujące dla wszystkich samorządowców. Na podstawie zebranych danych o zużyciu energii i jej faktycznych kosztach stwierdzono, że jednostki, które kupują energię elektryczną poprzez grupy zakupowe, płacą średnio około 6,3% mniej za samą energię i aż o 13,8% mniej za dystrybucję energii, co w sumie oznacza oszczędności na poziomie około 10% całkowitych kosztów energii elektrycznej zużywanej przez JST.

Największe oszczędności zadeklarowały JST uczestniczące w grupach zakupowych prowadzonych przez zewnętrzne, wyspecjalizowane podmioty – sięgały one średnio prawie 15%. Oprócz lepszych cen na zakup energii, wyspecjalizowany firmy świadczyły na rzecz jednostek zgromadzonych w grupach zakupowych usługi, umożliwiające optymalizację zużycia energii oraz dodatkowe zmniejszenie rachunków. Cel ten można osiągnąć poprzez: dopasowanie taryf, zamawianej mocy umownej oraz inwentaryzację punktów odbioru energii. Pomocne jest także zbieranie i raportowanie bieżącej informacji o kosztach oraz wolumenach zużytej energii.

Najmniejsze korzyści z grup zakupowych osiągały małe gminy i powiaty, kupujące energię na własne potrzeby – zwykle nie były one w stanie skomasować tak dużego wolumenu energii, który dałby im silną pozycję przetargową w przetargach. Mniejsza efektywność grup prowadzonych samodzielnie może być przypisana niewielkiemu doświadczeniu i brakowi specjalistycznych narzędzi informatycznych do zarządzania grupą.

Badanie przeprowadzono we współpracy ze Związkiem Powiatów Polskich (ZPP). Bazą do ankietowania były JST zrzeszone w ZPP – 316 powiatów i miast na prawach powiatów – oraz współpracujące gminy. Powiaty działające w ZPP reprezentują 83% ogółu tych jednostek w Polsce.

Łańcuch dostaw w praktyce

W ciągu ostatnich dziesięciu lat przeprowadzono wiele projektów dotyczących współpracy w ramach łańcucha dostaw. Takie działanie miało na celu przeanalizowanie,…

01.02.2021

Zobacz więcej

Kiedy kupić energię na giełdzie?

Podjęcie decyzji o momencie zakupu energii elektrycznej na Towarowej Giełdzie Energii1 wymaga dokładnej analizy wielu czynników wpływających na jej cenę….

29.01.2021

Zobacz więcej

Dobór mocy umownej

Redukcja ponoszonych kosztów to coś, co zawsze brzmi atrakcyjnie i czym każdy będzie zainteresowany. Nie inaczej jest w przypadku oszczędzania…

15.01.2021

Zobacz więcej

Grupowe zakupy energii – jak zacząć?

Po uwolnieniu rynku energii elektrycznej w roku 2007 coraz więcej instytucji decyduje się na zorganizowanie postępowania przetargowego na zakup energii…

11.01.2021

Zobacz więcej

Informacje o usługach Audytel S.A.

Bądź na bieżąco i wyraź zgodę na otrzymywanie informacji o naszych aktualnych działaniach.   Co zyskasz, jeśli zapiszesz się do…

10.09.2020

Zobacz więcej

Rynek data center w Polsce – czy COVID-19 będzie impulsem do przyspieszenia rozwoju?

Podaż powierzchni data center na polskim rynku osiągnęła na koniec 2019 r. poziom 94 tys. m2 co oznacza, że drugi…

12.05.2020

Zobacz więcej

Dobre praktyki przy tworzeniu bezpiecznego łańcucha dostaw zgodnie z ISO 28000:2007

Łańcuch dostaw obecnie można zdefiniować jako „łańcuch wyzwań” związanych z rosnącymi kosztami, niedoborem kapitału ludzkiego, presją na skracanie czasów dostaw,…

15.01.2020

Zobacz więcej
icon

Newsletter

icon

Zapisz się do newslettera i otrzymuj bezpłatnie artykuły naszych ekspertów.