Strefa wiedzy

Zmiany progów w Pzp: ile przetargów telekomunikacyjnych zniknie z radarów?

29.04.2014

Telekomunikacja – komentarz Audytela na temat sytuacji na rynku (kwiecień 2014)

Ustawie Pzp podlegają zamówienia, których wartość przekracza określone w rozporządzeniach progi kwotowe. W kwietniu 2014 r. zostały one podniesiony z 14 tys. do 30 tys. EUR. Oznacza to, że zamówienia o wartości poniżej 126,7 tys. zł netto nie muszą być udzielane w trybie określonym ustawą Pzp. Zmniejszy się zatem liczba ogłoszeń o zamówieniach, a Zamawiający będą mieli wolną rękę w kwestii wyboru Wykonawcy, lub też w znaczący sposób uproszczone zostaną procedury zakupowe, które będą teraz częściej bazowały na wewnętrznych regulaminach. Brak ogłoszeń spowoduje, że firmy pozbawione zostaną źródeł informacji o planowanych zamówieniach. O jak dużych kwotach mówimy? Przybliżonej odpowiedzi możemy udzielić na podstawie monitorowanej sprzedaży usług telekomunikacyjnych, którą Audytel prowadzi od 2009 r.

Na wstępie kilka słów o metodologii: monitorując ogłoszenia zbieramy informacje o wartościach oraz datach zakończenia udzielonych zamówień. Na tej podstawie w pierwszym kroku określone zostały: liczba, wartość oraz typ zamówień poniżej nowego progu (127,6 tys. zł), które będą się kończyły po 1 kw. 2014 r. Nie ma zakazu korzystanie z ustawy Pzp i zdarza się, że informacje o podprogowych przetargach (mimo braku obowiązku) są publikowane. Stąd z postępowań otrzymanych w pierwszym kroku wykluczono te, które mieściły się pod wcześniej obowiązującym progiem (14 tys. EUR), gdyż prawdopodobnie zostaną one ponownie udzielone zgodnie z procedurą Pzp. W wyniku tych operacji pozostały przetargi, które potencjalnie mogą zniknąć z radarów Wykonawców. Ile ich jest i jaka jest ich wartość?

PZP_podprogowe-uslugi-telekomunikacyjne

W sektorze usług telekomunikacyjnych z obowiązku publikacji wykluczonych może zostać 475 postępowań o wartości 42,83 mln zł. Większość z nich kończyć się będzie w 2014 oraz w 2015 r. Typ zamówień rozłożony jest mniej więcej równomiernie pomiędzy telefonię stacjonarną, telefonię komórkową oraz dostępem do Internetu. Udział pozostałych segmentów jest szczątkowy.

Umowy w przedstawiono wyżej segmentach są zawierane cyklicznie. Tak więc mimo braku obowiązku publikacji o prowadzonych procedurach nabywania, usługi te zostaną zakupione. Które firmy otrzymają przedstawione powyżej kwoty? Można śmiało założyć, że zamawiający pójdą po linii najmniejszego oporu i przedłużą umowy z obecnymi dostawcami usług. Zatem zamówienia te trafią bezpośrednio do nich lub… do konkurencji, która będzie wiedziała gdzie, kiedy i komu złożyć atrakcyjną ofertę. I jest to ostatni moment na dotarcie do tych zamówień, bo w kolejnych latach informacja o większości z nich zniknie bezpowrotnie z serwisów ogłoszeniowych!

Opłacalność taryf no-limit

Coraz większa popularność taryf ryczałtowych typu „no-limit” na rynku detalicznym sprawia, że również firmy oraz instytucje sektora publicznego decydują się…

25.09.2017

Zobacz więcej

Spadki sprzedaży usług telekomunikacyjnych w sektorze administracji publicznej i samorządowej

W 2016 r. jednostki objęte ustawą Prawo zamówień publicznych[1] (dalej „Pzp”) zaraportowały w serwisach BZP[2] i TED[3] zawarcie umów o łącznej…

Zobacz więcej

Rynek data center – podsumowanie 2016 r. i prognozy na najbliższe 5 lat

Wydarzenia na polskim rynku datacenter w 2016 r. potwierdziły wiarę dostawców w dobre perspektywy rynkowe w nadchodzących latach. W infrastrukturę…

17.08.2017

Zobacz więcej

Zbieranie danych do audytu energetycznego

Rozpoczęcie prac audytowych wymaga umiejętnego zebrania danych, które będziemy poddawać analizie. Ustawa o efektywności energetycznej opisuje w sposób ogólny to,…

17.05.2017

Zobacz więcej

Formy poprawy efektywności energetycznej wspierane przez Państwo

Podjęcie działań na rzecz wzrostu efektywności energetycznej wymaga podjęcia wysiłku i często znaczących nakładów finansowych. Celem zwiększenia motywacji do realizacji…

13.04.2017

Zobacz więcej

Nowa ustawa o ochronie danych osobowych – przegląd opublikowanego projektu

Już niewiele ponad rok dzieli nas od rozpoczęcia stosowania przepisów Ogólnego Rozporządzenia UE o Ochronie Danych Osobowych, w skrócie zwanego…

Zobacz więcej

Jak spełnić wymogi Ustawy o efektywności energetycznej?

Najważniejszym założeniem Ustawy o efektywności energetycznej (nowelizacja przyjęta przez Sejm 20.05.2016) jest wprowadzenie obowiązkowych działań na rzecz poprawy efektywności energetycznej…

21.03.2017

Zobacz więcej

Wsparcie w zarządzaniu zamówieniami (cz. III)

W drugiej części artykułu omówiono podstawowe warunki, jakie muszą zostać spełnione w firmie dla skutecznego zarządzania zapasami. Zwrócono uwagę na…

Zobacz więcej

Jak skutecznie wdrożyć panel menedżera?

W naszej praktyce biznesowej obserwujemy wzrost zapotrzebowania menedżerów na szybki dostęp do informacji ukierunkowanej na wsparcie konkretnej decyzji zarządczej. Rośnie…

22.02.2017

Zobacz więcej

Inspektor Ochrony Danych – czy będzie to nowa rola?

W grudniu 2016 roku Grupa Robocza art. 29, opublikowała swoje wytyczne do unijnego rozporządzenia GDPR (RODO). Jednym z tematów wytycznych…

Zobacz więcej
icon

Newsletter

icon

Zapisz się do newslettera i otrzymuj bezpłatnie artykuły naszych ekspertów.