Strefa wiedzy

Zmiany progów w Pzp: ile przetargów telekomunikacyjnych zniknie z radarów?

29.04.2014

Telekomunikacja – komentarz Audytela na temat sytuacji na rynku (kwiecień 2014)

Ustawie Pzp podlegają zamówienia, których wartość przekracza określone w rozporządzeniach progi kwotowe. W kwietniu 2014 r. zostały one podniesiony z 14 tys. do 30 tys. EUR. Oznacza to, że zamówienia o wartości poniżej 126,7 tys. zł netto nie muszą być udzielane w trybie określonym ustawą Pzp. Zmniejszy się zatem liczba ogłoszeń o zamówieniach, a Zamawiający będą mieli wolną rękę w kwestii wyboru Wykonawcy, lub też w znaczący sposób uproszczone zostaną procedury zakupowe, które będą teraz częściej bazowały na wewnętrznych regulaminach. Brak ogłoszeń spowoduje, że firmy pozbawione zostaną źródeł informacji o planowanych zamówieniach. O jak dużych kwotach mówimy? Przybliżonej odpowiedzi możemy udzielić na podstawie monitorowanej sprzedaży usług telekomunikacyjnych, którą Audytel prowadzi od 2009 r.

Na wstępie kilka słów o metodologii: monitorując ogłoszenia zbieramy informacje o wartościach oraz datach zakończenia udzielonych zamówień. Na tej podstawie w pierwszym kroku określone zostały: liczba, wartość oraz typ zamówień poniżej nowego progu (127,6 tys. zł), które będą się kończyły po 1 kw. 2014 r. Nie ma zakazu korzystanie z ustawy Pzp i zdarza się, że informacje o podprogowych przetargach (mimo braku obowiązku) są publikowane. Stąd z postępowań otrzymanych w pierwszym kroku wykluczono te, które mieściły się pod wcześniej obowiązującym progiem (14 tys. EUR), gdyż prawdopodobnie zostaną one ponownie udzielone zgodnie z procedurą Pzp. W wyniku tych operacji pozostały przetargi, które potencjalnie mogą zniknąć z radarów Wykonawców. Ile ich jest i jaka jest ich wartość?

PZP_podprogowe-uslugi-telekomunikacyjne

W sektorze usług telekomunikacyjnych z obowiązku publikacji wykluczonych może zostać 475 postępowań o wartości 42,83 mln zł. Większość z nich kończyć się będzie w 2014 oraz w 2015 r. Typ zamówień rozłożony jest mniej więcej równomiernie pomiędzy telefonię stacjonarną, telefonię komórkową oraz dostępem do Internetu. Udział pozostałych segmentów jest szczątkowy.

Umowy w przedstawiono wyżej segmentach są zawierane cyklicznie. Tak więc mimo braku obowiązku publikacji o prowadzonych procedurach nabywania, usługi te zostaną zakupione. Które firmy otrzymają przedstawione powyżej kwoty? Można śmiało założyć, że zamawiający pójdą po linii najmniejszego oporu i przedłużą umowy z obecnymi dostawcami usług. Zatem zamówienia te trafią bezpośrednio do nich lub… do konkurencji, która będzie wiedziała gdzie, kiedy i komu złożyć atrakcyjną ofertę. I jest to ostatni moment na dotarcie do tych zamówień, bo w kolejnych latach informacja o większości z nich zniknie bezpowrotnie z serwisów ogłoszeniowych!

Łańcuch dostaw w praktyce

W ciągu ostatnich dziesięciu lat przeprowadzono wiele projektów dotyczących współpracy w ramach łańcucha dostaw. Takie działanie miało na celu przeanalizowanie,…

01.02.2021

Zobacz więcej

Kiedy kupić energię na giełdzie?

Podjęcie decyzji o momencie zakupu energii elektrycznej na Towarowej Giełdzie Energii1 wymaga dokładnej analizy wielu czynników wpływających na jej cenę….

29.01.2021

Zobacz więcej

Dobór mocy umownej

Redukcja ponoszonych kosztów to coś, co zawsze brzmi atrakcyjnie i czym każdy będzie zainteresowany. Nie inaczej jest w przypadku oszczędzania…

15.01.2021

Zobacz więcej

Grupowe zakupy energii – jak zacząć?

Po uwolnieniu rynku energii elektrycznej w roku 2007 coraz więcej instytucji decyduje się na zorganizowanie postępowania przetargowego na zakup energii…

11.01.2021

Zobacz więcej

Informacje o usługach Audytel S.A.

Bądź na bieżąco i wyraź zgodę na otrzymywanie informacji o naszych aktualnych działaniach.   Co zyskasz, jeśli zapiszesz się do…

10.09.2020

Zobacz więcej

Rynek data center w Polsce – czy COVID-19 będzie impulsem do przyspieszenia rozwoju?

Podaż powierzchni data center na polskim rynku osiągnęła na koniec 2019 r. poziom 94 tys. m2 co oznacza, że drugi…

12.05.2020

Zobacz więcej

Dobre praktyki przy tworzeniu bezpiecznego łańcucha dostaw zgodnie z ISO 28000:2007

Łańcuch dostaw obecnie można zdefiniować jako „łańcuch wyzwań” związanych z rosnącymi kosztami, niedoborem kapitału ludzkiego, presją na skracanie czasów dostaw,…

15.01.2020

Zobacz więcej
icon

Newsletter

icon

Zapisz się do newslettera i otrzymuj bezpłatnie artykuły naszych ekspertów.