Strefa wiedzy

Wzrasta liczba zamówień na energię w sektorze publicznym

24.01.2014

Efektywność Energetyczna – komentarz Audytela na temat sytuacji na rynku (styczeń 2014)

Obserwowany jest dynamiczny wzrost liczby i wartości zamówień na energię elektryczną nabywaną w postępowaniach przetargowych. Analiza najnowszych ogłoszeń o udzieleniu zamówień na zakup energii umacnia przedstawioną we wrześniowym biuletynie zapowiedź zwiększenia aktywności na tym rynku.

Na podstawie prowadzonego od 2009 r. monitoringu wyraźnie widać liniowo zwiększającą się liczbę publikowanych ogłoszeń o udzieleniu zamówień na zakup energii elektrycznej. W 2013 r. o zindeksowano prawie 3000 ogłoszeń, co stanowi wzrost o ok. 16% w stosunku do 2012 r. (ponad 4-krotny wzrost w stosunku do 2009 r.).

Wykres_1

Zwiększająca się aktywność spowodowana jest nie tylko wzrostem świadomości odnośnie obowiązku zakupu energii w procedurze przetargowej. Głównym bodźcem dla podmiotów są oszczędności które można tą drogą uzyskać.

Duża część odbiorców nadal funkcjonuje na podstawie kompleksowych umów zawartych kilka lat temu. Uwolnienie rynku (poprzez wydzielenie regulowanych stawek na dystrybucję energii oraz wolnorynkowych stawek na jej sprzedaż) sprawiło, że sprzedawcy energii konkurują ze sobą ceną. Efektem tego jest regularny spadek cen energii, ale nie jest to jedyne źródło oszczędności, które można uzyskać ogłaszając postępowanie przetargowe.

Równie ważnym elementem jest poprawna ewidencja i optymalizacja parametrów dostawy energii. Bez odpowiedniego dopasowania taryfy oraz mocy umownej nawet przy atrakcyjnych stawkach na zakup energii można otrzymywać zawyżone rachunki (wynikające z przekroczeń mocy lub przepłacania za jej nadmierny zapas). Z badania przeprowadzonego w maju 2013 wynika, że w grupach zakupowych sama energia była kupowana ok. 6% taniej, natomiast oszczędności na dystrybucji wynosiły aż 14%. Optymalizacja parametrów taryf nie jest prostym zadaniem, zwłaszcza w przypadku podmiotów posiadających od kilkudziesięciu do kilkuset punktów odbioru. Stąd największe oszczędności uzyskiwały jednostki wspierane przez zewnętrzne, wyspecjalizowane podmioty.

Opłacalność taryf no-limit

Coraz większa popularność taryf ryczałtowych typu „no-limit” na rynku detalicznym sprawia, że również firmy oraz instytucje sektora publicznego decydują się…

25.09.2017

Zobacz więcej

Spadki sprzedaży usług telekomunikacyjnych w sektorze administracji publicznej i samorządowej

W 2016 r. jednostki objęte ustawą Prawo zamówień publicznych[1] (dalej „Pzp”) zaraportowały w serwisach BZP[2] i TED[3] zawarcie umów o łącznej…

Zobacz więcej

Rynek data center – podsumowanie 2016 r. i prognozy na najbliższe 5 lat

Wydarzenia na polskim rynku datacenter w 2016 r. potwierdziły wiarę dostawców w dobre perspektywy rynkowe w nadchodzących latach. W infrastrukturę…

17.08.2017

Zobacz więcej

Zbieranie danych do audytu energetycznego

Rozpoczęcie prac audytowych wymaga umiejętnego zebrania danych, które będziemy poddawać analizie. Ustawa o efektywności energetycznej opisuje w sposób ogólny to,…

17.05.2017

Zobacz więcej

Formy poprawy efektywności energetycznej wspierane przez Państwo

Podjęcie działań na rzecz wzrostu efektywności energetycznej wymaga podjęcia wysiłku i często znaczących nakładów finansowych. Celem zwiększenia motywacji do realizacji…

13.04.2017

Zobacz więcej

Nowa ustawa o ochronie danych osobowych – przegląd opublikowanego projektu

Już niewiele ponad rok dzieli nas od rozpoczęcia stosowania przepisów Ogólnego Rozporządzenia UE o Ochronie Danych Osobowych, w skrócie zwanego…

Zobacz więcej

Jak spełnić wymogi Ustawy o efektywności energetycznej?

Najważniejszym założeniem Ustawy o efektywności energetycznej (nowelizacja przyjęta przez Sejm 20.05.2016) jest wprowadzenie obowiązkowych działań na rzecz poprawy efektywności energetycznej…

21.03.2017

Zobacz więcej

Wsparcie w zarządzaniu zamówieniami (cz. III)

W drugiej części artykułu omówiono podstawowe warunki, jakie muszą zostać spełnione w firmie dla skutecznego zarządzania zapasami. Zwrócono uwagę na…

Zobacz więcej

Jak skutecznie wdrożyć panel menedżera?

W naszej praktyce biznesowej obserwujemy wzrost zapotrzebowania menedżerów na szybki dostęp do informacji ukierunkowanej na wsparcie konkretnej decyzji zarządczej. Rośnie…

22.02.2017

Zobacz więcej

Inspektor Ochrony Danych – czy będzie to nowa rola?

W grudniu 2016 roku Grupa Robocza art. 29, opublikowała swoje wytyczne do unijnego rozporządzenia GDPR (RODO). Jednym z tematów wytycznych…

Zobacz więcej

Wsparcie w zarządzaniu zamówieniami (cz. II)

W pierwszej części artykułu przedstawiono podstawowe funkcjonalności dostępnych na rynku aplikacji i programów wspomagających zarządzanie zamówieniami. Zwrócono również uwagę na…

12.12.2016

Zobacz więcej

GDPR – rozbudowany obowiązek informacyjny

Zgodnie z art. 24 ust. 1 ustawy o ochronie danych osobowych administrator danych zobowiązany jest spełnić obowiązek informacyjny wobec osób,…

Zobacz więcej

Rola podmiotów w ujęciu Ustawy o efektywności energetycznej z 20 maja 2016 r.

ROLA ODBIORCY PRZEMYSŁOWEGO Odbiorcy przemysłowi zostali pośrednio zobligowani do działań na rzecz efektywności energetycznej – poprzez obowiązek oszczędności 1,5% energii…

Zobacz więcej

Dobór mocy umownej

Redukcja ponoszonych kosztów to coś, co zawsze brzmi atrakcyjnie i czym każdy będzie zainteresowany. Nie inaczej jest w przypadku oszczędzania…

15.11.2016

Zobacz więcej

GDPR – nowe wymagania dotyczące zgody na przetwarzanie danych

Nowe  Rozporządzenie unijne o ochronie danych osobowych (GDPR) wprowadza szereg zmian w zakresie wymagań prawnych dot. przetwarzania danych osób fizycznych…

Zobacz więcej

Najnowsze trendy na rynku usług transmisji danych

Najważniejszym trendem, który kształtował ofertę operatorów w ostatnich latach, była ewolucja w kierunku zarządzanych usług transmisji danych. Zjawisko to jest…

Zobacz więcej

Wsparcie informatyczne w zarządzaniu zamówieniami (cz.1/2)

Zarządzanie zamówieniami  jest procesem mającym istotny i bezpośredni wpływ na wynik finansowy przedsiębiorstwa. W obszarze zarządzania łańcuchem dostaw proces ten…

17.10.2016

Zobacz więcej

Testy penetracyjne – wymagania, potrzeby a rzeczywistość

Obserwowane zwiększone zapotrzebowanie na przeprowadzanie audytów bezpieczeństwa informacji to nie tylko chwilowa moda związana ze wzrastającą świadomością zagrożeń w obszarze…

Zobacz więcej

RODO – nowe zasady nakładania kar na administratorów danych osobowych

25. maja 2018 roku zaczną być stosowane przepisy rozporządzenia UE o ochronie danych osobowych, którego celem jest ujednolicenie przepisów prawa…

Zobacz więcej

Privacy Shield – pierwszy miesiąc funkcjonowania

1 sierpnia 2016 roku został uruchomiony program Tarcza Prywatności (eng. Privacy Shield) – umowa ramowa przyjęta pomiędzy Stanami Zjednoczonymi a…

16.09.2016

Zobacz więcej
icon

Newsletter

icon

Zapisz się do newslettera i otrzymuj bezpłatnie artykuły naszych ekspertów.