Strefa wiedzy

Wyhaczyć chmurę

26.08.2015

Polski rynek rozwiązań chmurowych, pomimo dość głośnych zapowiedzi i dużego zainteresowania mediów, wciąż znajduje się w powijakach i nie może się jakoś z nich wygrzebać. Nieliczni wciąż jeszcze dostawcy usług chmurowych w naszym kraju z zazdrością i niedowierzaniem patrzą na inne rynki, na których poziom wykorzystania chmury obliczeniowej jest znacznie wyższy a łączna wartość rynku jest tysiące razy większa niż w Polsce.  Dlaczego tak jest? Czyżbyśmy liczyli na przeskoczenie tego etapu w rozwoju technologii?

Wyniki badań strony popytowej  przeprowadzone w 2014 r. przez Audytel pokazują, że duże firmy i organizacje publiczne rzeczywiście podchodzą do rozwiązań w modelu chmury z dużą ostrożnością. Aż 60% z analizowanych organizacji w ogóle nie stosuje przetwarzania w chmurze. Zaledwie kilkanaście procent organizacji dokonało oceny gotowości procesowej i strukturalnej do wejścia w chmurę. Jeszcze mniej, bo raptem kilka procent, wypracowało formalną strategię chmurową. Bardzo rozbudowana jest za to sfera obaw, związanych głównie z bezpieczeństwem, ochroną danych osobowych i dostępnością usługi. Zgłasza je przytłaczająca większość potencjalnych klientów. Czyżbyśmy mieli w tej kwestii większe wymagania od Amerykanów?

Pozornie. Wymagania mamy podobne (z małymi niuansami odnośnie ochrony danych osobowych i prawa dostępu do danych przez NSA), ale wiedzy mniej.  Wiele polskich przedsiębiorstw, choć są też chlubne wyjątki, jeżeli już nawet wdraża elementy chmury, to na małą skalę i przeważnie metodą chałupniczą, własnymi siłami, ucząc się przy okazji na własnych błędach.

Co zatem robić? To co nakazują dobre praktyki – wezwać fachowca: najpierw od rynku, potem od technologii, a później zderzyć ich wiedzę z wymaganiami biznesu. Wnioski sformalizować w formie strategii, business case czy studium wykonalności. Wykorzystując doświadczenia innych możemy ominąć główne zagrożenia oraz właściwie ustawić oczekiwania innych interesariuszy procesu. Bo chmura, wbrew oczekiwaniom niektórych, to niekoniecznie oszczędność kosztów. Czasem większą korzyścią będzie zwiększenie bezpieczeństwa, przyspieszenie cyklu wdrożenia zmian lub zapewnienie lepszego dostępu klientom. I ten ostatni aspekt warto mieć na uwadze przede wszystkim.

Opłacalność taryf no-limit

Coraz większa popularność taryf ryczałtowych typu „no-limit” na rynku detalicznym sprawia, że również firmy oraz instytucje sektora publicznego decydują się…

25.09.2017

Zobacz więcej

Spadki sprzedaży usług telekomunikacyjnych w sektorze administracji publicznej i samorządowej

W 2016 r. jednostki objęte ustawą Prawo zamówień publicznych[1] (dalej „Pzp”) zaraportowały w serwisach BZP[2] i TED[3] zawarcie umów o łącznej…

Zobacz więcej

Rynek data center – podsumowanie 2016 r. i prognozy na najbliższe 5 lat

Wydarzenia na polskim rynku datacenter w 2016 r. potwierdziły wiarę dostawców w dobre perspektywy rynkowe w nadchodzących latach. W infrastrukturę…

17.08.2017

Zobacz więcej

Zbieranie danych do audytu energetycznego

Rozpoczęcie prac audytowych wymaga umiejętnego zebrania danych, które będziemy poddawać analizie. Ustawa o efektywności energetycznej opisuje w sposób ogólny to,…

17.05.2017

Zobacz więcej

Formy poprawy efektywności energetycznej wspierane przez Państwo

Podjęcie działań na rzecz wzrostu efektywności energetycznej wymaga podjęcia wysiłku i często znaczących nakładów finansowych. Celem zwiększenia motywacji do realizacji…

13.04.2017

Zobacz więcej

Nowa ustawa o ochronie danych osobowych – przegląd opublikowanego projektu

Już niewiele ponad rok dzieli nas od rozpoczęcia stosowania przepisów Ogólnego Rozporządzenia UE o Ochronie Danych Osobowych, w skrócie zwanego…

Zobacz więcej

Jak spełnić wymogi Ustawy o efektywności energetycznej?

Najważniejszym założeniem Ustawy o efektywności energetycznej (nowelizacja przyjęta przez Sejm 20.05.2016) jest wprowadzenie obowiązkowych działań na rzecz poprawy efektywności energetycznej…

21.03.2017

Zobacz więcej

Wsparcie w zarządzaniu zamówieniami (cz. III)

W drugiej części artykułu omówiono podstawowe warunki, jakie muszą zostać spełnione w firmie dla skutecznego zarządzania zapasami. Zwrócono uwagę na…

Zobacz więcej

Jak skutecznie wdrożyć panel menedżera?

W naszej praktyce biznesowej obserwujemy wzrost zapotrzebowania menedżerów na szybki dostęp do informacji ukierunkowanej na wsparcie konkretnej decyzji zarządczej. Rośnie…

22.02.2017

Zobacz więcej

Inspektor Ochrony Danych – czy będzie to nowa rola?

W grudniu 2016 roku Grupa Robocza art. 29, opublikowała swoje wytyczne do unijnego rozporządzenia GDPR (RODO). Jednym z tematów wytycznych…

Zobacz więcej
icon

Newsletter

icon

Zapisz się do newslettera i otrzymuj bezpłatnie artykuły naszych ekspertów.