Strefa wiedzy

Wsparcie w zarządzaniu zamówieniami (cz. III)

21.03.2017

W drugiej części artykułu omówiono podstawowe warunki, jakie muszą zostać spełnione w firmie dla skutecznego zarządzania zapasami. Zwrócono uwagę na znaczenie takich czynników, jak: jakość (kompletność) dostępnej bazy danych o sprzedaży, towarach oraz dostawcach; przepływ informacji pomiędzy działami operacyjnymi i działami związanymi ze sprzedażą, zastosowane narzędzia informatyczne wspomagające zarządzanie zamówieniami oraz zapasami.

W tej części przedstawiamy nasze podejście stosowane przy wspieraniu i optymalizacji zarządzania zapasami w firmie.

Zarządzanie zamówieniami jest procesem złożonym. Wymaga spełnienia, co najmniej kilku podstawowych warunków, (które omówiliśmy w poprzedniej części artykułu) aby mogło być skutecznie realizowane.

Przystępując do współpracy z Klientem proponujemy  na wstępie dokonanie przeglądu i oceny procesu zarządzania zamówieniami, od momentu powstania potrzeby zakupowej do momentu złożenia zamówienia u dostawcy. Przeprowadzenie takiej oceny pozwala na postawienie diagnozy i sformułowanie rekomendacji odnośnie niezbędnych zmian w systemie.

Na wstępie pytamy o organizację całego procesu oraz jego usytuowanie w strukturze  firmy. Analizujemy jak wygląda współpraca i wymiana informacji pomiędzy działami operacyjnymi zaangażowanymi bezpośrednio lub pośrednio w proces zarządzania zamówieniami (zakupy, sprzedaż, marketing). Pytamy o politykę firmy odnośnie zapasów, czy jest ona w jakiś sposób sformalizowana, czy są przyjęte, określone poziomy obsługi klienta (SLA) dla poszczególnych grup, pozycji asortymentowych . Ważnym elementem procesu jest system raportowania. Sprawdzamy czy są tworzone cykliczne raporty dotyczące zarządzania zapasami, jeżeli tak to, co zawierają i jakie komórki/osoby w firmie mają do nich dostęp, kto i w jakim gronie je analizuje, czy analizy odbywają się w usystematyzowany, cykliczny sposób.

Następnie sprawdzamy i oceniamy jakość i kompletność danych wykorzystywanych w procesie zarządzania zamówieniami.  Jak już wspomniano wcześniej, do prognozowania popytu, niezbędne są dane o dziennej sprzedaży poszczególnych asortymentów za okres minimum jednego roku. Ponadto, w bazie danych powinny być oznaczone okresy promocji, wyprzedaży oraz wszelkie inne akcje oddziaływujące na poziom sprzedaży.

Zwracamy uwagę na dostępność w systemie danych i parametrów logistycznych dotyczących towarów i dostawców, niezbędnych do automatyzacji procesu zamawiania. W swojej praktyce często spotykamy się z sytuacjami braku lub niekompletności tych danych w systemie Klienta, co ma zwykle negatywny wpływ na funkcjonowanie procesu i zwiększa jego pracochłonność. Uzupełnienie brakujących danych jest jednym z pierwszych zadań, które musi wykonać Klient chcąc zoptymalizować swój system zarządzania zamówieniami.

Istotnym elementem wstępnej oceny procesu zarządzania zamówieniami jest analiza zapasów. Najczęściej analizujemy dane za okres od jednego roku do trzech lat. W analizie wykorzystujemy klasyfikację ABC towarów będących w obrocie towarowym oraz wskaźniki rotacji dla poszczególnych asortymentów i kategorii. Analiza zapasów pozwala precyzyjnie ocenić skuteczność i prawidłowość zarządzania zamówieniami oraz wyciągnąć wnioski odnośnie niezbędnych zmian.

Kolejnym elementem podlegającym analizie są narzędzia informatyczne, wykorzystywane w procesie zarządzania zamówieniami. Z naszych doświadczeń wynika, że wiele firm w dalszym ciągu wykorzystuje rozwiązania oparte na oprogramowaniu klasy ERP, które z założenia nie jest oprogramowaniem do planowania poziomu zapasów. Nieuwzględnienie dynamiki sprzedaży i arbitralne, statyczne określenie poziomu bezpieczeństwa skutkuje zwykle zawyżonym zapasem lub brakami towarowymi.

W oparciu o wynik przeprowadzonej wstępnej analizy opracowujemy rekomendacje zmian w procesach i przepływie informacji. Szacujemy również możliwości  wdrożenia dedykowanej usługi efektywnego zarządzania zapasami.

Decydując się na wdrożenie, Klient uzyskuje wsparcie naszego doświadczonego eksperta, zapewniamy również dostęp do wysokiej klasy narzędzi IT, zawierających zaawansowane algorytmy matematyczne do prognozowania. Gwarantujemy pełne dostosowanie wdrażanych zmian do specyfiki oraz wymagań Klienta.

Autor: Andrzej Dąbrowski

Opłacalność taryf no-limit

Coraz większa popularność taryf ryczałtowych typu „no-limit” na rynku detalicznym sprawia, że również firmy oraz instytucje sektora publicznego decydują się…

25.09.2017

Zobacz więcej

Spadki sprzedaży usług telekomunikacyjnych w sektorze administracji publicznej i samorządowej

W 2016 r. jednostki objęte ustawą Prawo zamówień publicznych[1] (dalej „Pzp”) zaraportowały w serwisach BZP[2] i TED[3] zawarcie umów o łącznej…

Zobacz więcej

Rynek data center – podsumowanie 2016 r. i prognozy na najbliższe 5 lat

Wydarzenia na polskim rynku datacenter w 2016 r. potwierdziły wiarę dostawców w dobre perspektywy rynkowe w nadchodzących latach. W infrastrukturę…

17.08.2017

Zobacz więcej

Zbieranie danych do audytu energetycznego

Rozpoczęcie prac audytowych wymaga umiejętnego zebrania danych, które będziemy poddawać analizie. Ustawa o efektywności energetycznej opisuje w sposób ogólny to,…

17.05.2017

Zobacz więcej

Formy poprawy efektywności energetycznej wspierane przez Państwo

Podjęcie działań na rzecz wzrostu efektywności energetycznej wymaga podjęcia wysiłku i często znaczących nakładów finansowych. Celem zwiększenia motywacji do realizacji…

13.04.2017

Zobacz więcej

Nowa ustawa o ochronie danych osobowych – przegląd opublikowanego projektu

Już niewiele ponad rok dzieli nas od rozpoczęcia stosowania przepisów Ogólnego Rozporządzenia UE o Ochronie Danych Osobowych, w skrócie zwanego…

Zobacz więcej

Jak spełnić wymogi Ustawy o efektywności energetycznej?

Najważniejszym założeniem Ustawy o efektywności energetycznej (nowelizacja przyjęta przez Sejm 20.05.2016) jest wprowadzenie obowiązkowych działań na rzecz poprawy efektywności energetycznej…

21.03.2017

Zobacz więcej

Wsparcie w zarządzaniu zamówieniami (cz. III)

W drugiej części artykułu omówiono podstawowe warunki, jakie muszą zostać spełnione w firmie dla skutecznego zarządzania zapasami. Zwrócono uwagę na…

Zobacz więcej

Jak skutecznie wdrożyć panel menedżera?

W naszej praktyce biznesowej obserwujemy wzrost zapotrzebowania menedżerów na szybki dostęp do informacji ukierunkowanej na wsparcie konkretnej decyzji zarządczej. Rośnie…

22.02.2017

Zobacz więcej

Inspektor Ochrony Danych – czy będzie to nowa rola?

W grudniu 2016 roku Grupa Robocza art. 29, opublikowała swoje wytyczne do unijnego rozporządzenia GDPR (RODO). Jednym z tematów wytycznych…

Zobacz więcej
icon

Newsletter

icon

Zapisz się do newslettera i otrzymuj bezpłatnie artykuły naszych ekspertów.