Strefa wiedzy

Wścibskie liczniki

26.03.2013

Komentarz Audytela na temat sytuacji na rynku telekomunikacyjnym – marzec 2013.

Komisja Europejska przygotowuje zmiany pochodzących z lat 1995-2002 (a więc z poprzedniej epoki) regulacji dotyczących ochrony prywatności w komunikacji i handlu elektronicznym. Zapowiadane zmiany to harmonizacja zasad ochrony danych osobowych na terenie całej Unii, umożliwienie ich przeniesienia od jednego usługodawcy do drugiego w przypadku zmiany usługodawcy, rozszerzanie reguły, że dane przetwarzane są na podstawie wyraźnej, a nie tylko domniemanej zgody ich właściciela. Propozycja chyba najtrudniejsza w realizacji to „prawo do bycia zapomnianym”. Znana nam m.in. z regulacji roamingowych Viviane Reding, obecnie komisarz ds. sprawiedliwości, praw podstawowych i obywatelstwa, proponuje wprowadzenie nowych przepisów w formie rozporządzenia, które obowiązuje wszystkie kraje UE (bez konieczności implementacji ich w aktach krajowych). Natomiast przepisy dotyczące danych osobowych, przetwarzanych w celach zapobiegania przestępczości i w działaniach wymiaru sprawiedliwości, mają przyjąć formę dyrektywy.

Z badania Eurobarometru wynika, że tylko ok. 20-25% uczestników handlu elektronicznego oraz sieci społecznościowych uważa, iż ma kontrolę nad tym, co się dzieje z ich danymi, zaś 70% podejrzewa, że ich dane wykorzystywane są przez firmy do innych celów, niż do tych, do jakich zostały im udostępnione. Niemal 75% ankietowanych uważa jednak, że udostępnianie danych o sobie jest już nieodłączną częścią życia w naszych czasach. Firmy, zwłaszcza małe, obawiają się nadmiernych obowiązków i wynikających z nich obciążeń administracyjnych, jakie im narzucą nowe regulacje. Według ocen KE wprowadzenie jednolitych ram prawnych oraz reguły One-Stop-Shop, według której „jednym okienkiem” dla firm w sprawach ochrony danych będzie inspektor ochrony danych osobowych w kraju, w którym firma ma główną siedzibę, ma przynieść biznesowi oszczędności rzędu 2,3 mld EUR rocznie. W Brukseli i Strasburgu trwa już forsowny lobbing (raczej nie w interesie małych firm), bo jest o co walczyć.

Operatorzy telekomunikacyjni wiedzą o nas sporo, do przechowywania niektórych danych są zresztą zobligowani ustawowo. Ostatnio zajmują się także sprzedażą gospodarstwom domowym energii elektrycznej i gazu. Sięgając do przykładu Węgier (często ostatnio przywoływanych, choć zupełnie w innym kontekście): w czwartym kwartale ub. roku już ponad 2,6% przychodów Magyar Telekomu pochodziło z takiej działalności. U nas przymierza się do takich działań Orange. Tymczasem w dostarczaniu energii elektrycznej konsumentom zbliża się rewolucja inteligentnych liczników, które też będą o nas wiedzieć sporo i które już budzą obawy. Wątpliwości rozciągają się od tego, że ktoś będzie wiedział, kiedy jesteśmy w domu, a kiedy nie (a jeśli tym kimś będzie przestępca, który zanim włamie się do nas, najpierw włamie się do sieci operatora systemu liczników?) po pytanie: a po co ktoś ma wiedzieć, kiedy włączam pralkę, kiedy ekspres do kawy, kiedy komputer, a kiedy telewizor? Ponieważ dane pomiarowe można powiązać z konkretnym odbiorcą, a przynajmniej z jego gospodarstwem domowym i przy ich użyciu tworzyć szczegółowe profile, więc pojawiają się opinie, by uznać je za dane osobowe, a nawet dane wrażliwe. Konieczność prawidłowego uregulowania kwestii prywatności i ochrony danych pomiarowych podkreślają europejscy inspektorzy ochrony danych działający w Grupie roboczej art. 29. GIODO wystąpił do Ministra Gospodarki o uwzględnienie tej problematyki w pracach nad projektem Prawa energetycznego.

Choć w odróżnieniu od USA u nas nie można legalnie posiadać automatycznego karabinu szturmowego, to na pewno wyważone regulacje powyższych kwestii są nam potrzebne, by uniknąć takich przypadków, jak w ub. roku w Teksasie, gdzie krewka właścicielka domu pod groźbą użycia broni długiej zmusiła do odwrotu instalatora inteligentnego licznika.

Opłacalność taryf no-limit

Coraz większa popularność taryf ryczałtowych typu „no-limit” na rynku detalicznym sprawia, że również firmy oraz instytucje sektora publicznego decydują się…

25.09.2017

Zobacz więcej

Spadki sprzedaży usług telekomunikacyjnych w sektorze administracji publicznej i samorządowej

W 2016 r. jednostki objęte ustawą Prawo zamówień publicznych[1] (dalej „Pzp”) zaraportowały w serwisach BZP[2] i TED[3] zawarcie umów o łącznej…

Zobacz więcej

Rynek data center – podsumowanie 2016 r. i prognozy na najbliższe 5 lat

Wydarzenia na polskim rynku datacenter w 2016 r. potwierdziły wiarę dostawców w dobre perspektywy rynkowe w nadchodzących latach. W infrastrukturę…

17.08.2017

Zobacz więcej

Zbieranie danych do audytu energetycznego

Rozpoczęcie prac audytowych wymaga umiejętnego zebrania danych, które będziemy poddawać analizie. Ustawa o efektywności energetycznej opisuje w sposób ogólny to,…

17.05.2017

Zobacz więcej

Formy poprawy efektywności energetycznej wspierane przez Państwo

Podjęcie działań na rzecz wzrostu efektywności energetycznej wymaga podjęcia wysiłku i często znaczących nakładów finansowych. Celem zwiększenia motywacji do realizacji…

13.04.2017

Zobacz więcej

Nowa ustawa o ochronie danych osobowych – przegląd opublikowanego projektu

Już niewiele ponad rok dzieli nas od rozpoczęcia stosowania przepisów Ogólnego Rozporządzenia UE o Ochronie Danych Osobowych, w skrócie zwanego…

Zobacz więcej

Jak spełnić wymogi Ustawy o efektywności energetycznej?

Najważniejszym założeniem Ustawy o efektywności energetycznej (nowelizacja przyjęta przez Sejm 20.05.2016) jest wprowadzenie obowiązkowych działań na rzecz poprawy efektywności energetycznej…

21.03.2017

Zobacz więcej

Wsparcie w zarządzaniu zamówieniami (cz. III)

W drugiej części artykułu omówiono podstawowe warunki, jakie muszą zostać spełnione w firmie dla skutecznego zarządzania zapasami. Zwrócono uwagę na…

Zobacz więcej

Jak skutecznie wdrożyć panel menedżera?

W naszej praktyce biznesowej obserwujemy wzrost zapotrzebowania menedżerów na szybki dostęp do informacji ukierunkowanej na wsparcie konkretnej decyzji zarządczej. Rośnie…

22.02.2017

Zobacz więcej

Inspektor Ochrony Danych – czy będzie to nowa rola?

W grudniu 2016 roku Grupa Robocza art. 29, opublikowała swoje wytyczne do unijnego rozporządzenia GDPR (RODO). Jednym z tematów wytycznych…

Zobacz więcej

Wsparcie w zarządzaniu zamówieniami (cz. II)

W pierwszej części artykułu przedstawiono podstawowe funkcjonalności dostępnych na rynku aplikacji i programów wspomagających zarządzanie zamówieniami. Zwrócono również uwagę na…

12.12.2016

Zobacz więcej

GDPR – rozbudowany obowiązek informacyjny

Zgodnie z art. 24 ust. 1 ustawy o ochronie danych osobowych administrator danych zobowiązany jest spełnić obowiązek informacyjny wobec osób,…

Zobacz więcej

Rola podmiotów w ujęciu Ustawy o efektywności energetycznej z 20 maja 2016 r.

ROLA ODBIORCY PRZEMYSŁOWEGO Odbiorcy przemysłowi zostali pośrednio zobligowani do działań na rzecz efektywności energetycznej – poprzez obowiązek oszczędności 1,5% energii…

Zobacz więcej

Dobór mocy umownej

Redukcja ponoszonych kosztów to coś, co zawsze brzmi atrakcyjnie i czym każdy będzie zainteresowany. Nie inaczej jest w przypadku oszczędzania…

15.11.2016

Zobacz więcej

GDPR – nowe wymagania dotyczące zgody na przetwarzanie danych

Nowe  Rozporządzenie unijne o ochronie danych osobowych (GDPR) wprowadza szereg zmian w zakresie wymagań prawnych dot. przetwarzania danych osób fizycznych…

Zobacz więcej

Najnowsze trendy na rynku usług transmisji danych

Najważniejszym trendem, który kształtował ofertę operatorów w ostatnich latach, była ewolucja w kierunku zarządzanych usług transmisji danych. Zjawisko to jest…

Zobacz więcej

Wsparcie informatyczne w zarządzaniu zamówieniami (cz.1/2)

Zarządzanie zamówieniami  jest procesem mającym istotny i bezpośredni wpływ na wynik finansowy przedsiębiorstwa. W obszarze zarządzania łańcuchem dostaw proces ten…

17.10.2016

Zobacz więcej

Testy penetracyjne – wymagania, potrzeby a rzeczywistość

Obserwowane zwiększone zapotrzebowanie na przeprowadzanie audytów bezpieczeństwa informacji to nie tylko chwilowa moda związana ze wzrastającą świadomością zagrożeń w obszarze…

Zobacz więcej

RODO – nowe zasady nakładania kar na administratorów danych osobowych

25. maja 2018 roku zaczną być stosowane przepisy rozporządzenia UE o ochronie danych osobowych, którego celem jest ujednolicenie przepisów prawa…

Zobacz więcej

Privacy Shield – pierwszy miesiąc funkcjonowania

1 sierpnia 2016 roku został uruchomiony program Tarcza Prywatności (eng. Privacy Shield) – umowa ramowa przyjęta pomiędzy Stanami Zjednoczonymi a…

16.09.2016

Zobacz więcej
icon

Newsletter

icon

Zapisz się do newslettera i otrzymuj bezpłatnie artykuły naszych ekspertów.