Strefa wiedzy

Wścibskie liczniki

26.03.2013

Komentarz Audytela na temat sytuacji na rynku telekomunikacyjnym – marzec 2013.

Komisja Europejska przygotowuje zmiany pochodzących z lat 1995-2002 (a więc z poprzedniej epoki) regulacji dotyczących ochrony prywatności w komunikacji i handlu elektronicznym. Zapowiadane zmiany to harmonizacja zasad ochrony danych osobowych na terenie całej Unii, umożliwienie ich przeniesienia od jednego usługodawcy do drugiego w przypadku zmiany usługodawcy, rozszerzanie reguły, że dane przetwarzane są na podstawie wyraźnej, a nie tylko domniemanej zgody ich właściciela. Propozycja chyba najtrudniejsza w realizacji to „prawo do bycia zapomnianym”. Znana nam m.in. z regulacji roamingowych Viviane Reding, obecnie komisarz ds. sprawiedliwości, praw podstawowych i obywatelstwa, proponuje wprowadzenie nowych przepisów w formie rozporządzenia, które obowiązuje wszystkie kraje UE (bez konieczności implementacji ich w aktach krajowych). Natomiast przepisy dotyczące danych osobowych, przetwarzanych w celach zapobiegania przestępczości i w działaniach wymiaru sprawiedliwości, mają przyjąć formę dyrektywy.

Z badania Eurobarometru wynika, że tylko ok. 20-25% uczestników handlu elektronicznego oraz sieci społecznościowych uważa, iż ma kontrolę nad tym, co się dzieje z ich danymi, zaś 70% podejrzewa, że ich dane wykorzystywane są przez firmy do innych celów, niż do tych, do jakich zostały im udostępnione. Niemal 75% ankietowanych uważa jednak, że udostępnianie danych o sobie jest już nieodłączną częścią życia w naszych czasach. Firmy, zwłaszcza małe, obawiają się nadmiernych obowiązków i wynikających z nich obciążeń administracyjnych, jakie im narzucą nowe regulacje. Według ocen KE wprowadzenie jednolitych ram prawnych oraz reguły One-Stop-Shop, według której „jednym okienkiem” dla firm w sprawach ochrony danych będzie inspektor ochrony danych osobowych w kraju, w którym firma ma główną siedzibę, ma przynieść biznesowi oszczędności rzędu 2,3 mld EUR rocznie. W Brukseli i Strasburgu trwa już forsowny lobbing (raczej nie w interesie małych firm), bo jest o co walczyć.

Operatorzy telekomunikacyjni wiedzą o nas sporo, do przechowywania niektórych danych są zresztą zobligowani ustawowo. Ostatnio zajmują się także sprzedażą gospodarstwom domowym energii elektrycznej i gazu. Sięgając do przykładu Węgier (często ostatnio przywoływanych, choć zupełnie w innym kontekście): w czwartym kwartale ub. roku już ponad 2,6% przychodów Magyar Telekomu pochodziło z takiej działalności. U nas przymierza się do takich działań Orange. Tymczasem w dostarczaniu energii elektrycznej konsumentom zbliża się rewolucja inteligentnych liczników, które też będą o nas wiedzieć sporo i które już budzą obawy. Wątpliwości rozciągają się od tego, że ktoś będzie wiedział, kiedy jesteśmy w domu, a kiedy nie (a jeśli tym kimś będzie przestępca, który zanim włamie się do nas, najpierw włamie się do sieci operatora systemu liczników?) po pytanie: a po co ktoś ma wiedzieć, kiedy włączam pralkę, kiedy ekspres do kawy, kiedy komputer, a kiedy telewizor? Ponieważ dane pomiarowe można powiązać z konkretnym odbiorcą, a przynajmniej z jego gospodarstwem domowym i przy ich użyciu tworzyć szczegółowe profile, więc pojawiają się opinie, by uznać je za dane osobowe, a nawet dane wrażliwe. Konieczność prawidłowego uregulowania kwestii prywatności i ochrony danych pomiarowych podkreślają europejscy inspektorzy ochrony danych działający w Grupie roboczej art. 29. GIODO wystąpił do Ministra Gospodarki o uwzględnienie tej problematyki w pracach nad projektem Prawa energetycznego.

Choć w odróżnieniu od USA u nas nie można legalnie posiadać automatycznego karabinu szturmowego, to na pewno wyważone regulacje powyższych kwestii są nam potrzebne, by uniknąć takich przypadków, jak w ub. roku w Teksasie, gdzie krewka właścicielka domu pod groźbą użycia broni długiej zmusiła do odwrotu instalatora inteligentnego licznika.

Opłacalność taryf no-limit

Coraz większa popularność taryf ryczałtowych typu „no-limit” na rynku detalicznym sprawia, że również firmy oraz instytucje sektora publicznego decydują się…

25.09.2017

Zobacz więcej

Spadki sprzedaży usług telekomunikacyjnych w sektorze administracji publicznej i samorządowej

W 2016 r. jednostki objęte ustawą Prawo zamówień publicznych[1] (dalej „Pzp”) zaraportowały w serwisach BZP[2] i TED[3] zawarcie umów o łącznej…

Zobacz więcej

Rynek data center – podsumowanie 2016 r. i prognozy na najbliższe 5 lat

Wydarzenia na polskim rynku datacenter w 2016 r. potwierdziły wiarę dostawców w dobre perspektywy rynkowe w nadchodzących latach. W infrastrukturę…

17.08.2017

Zobacz więcej

Zbieranie danych do audytu energetycznego

Rozpoczęcie prac audytowych wymaga umiejętnego zebrania danych, które będziemy poddawać analizie. Ustawa o efektywności energetycznej opisuje w sposób ogólny to,…

17.05.2017

Zobacz więcej

Formy poprawy efektywności energetycznej wspierane przez Państwo

Podjęcie działań na rzecz wzrostu efektywności energetycznej wymaga podjęcia wysiłku i często znaczących nakładów finansowych. Celem zwiększenia motywacji do realizacji…

13.04.2017

Zobacz więcej

Nowa ustawa o ochronie danych osobowych – przegląd opublikowanego projektu

Już niewiele ponad rok dzieli nas od rozpoczęcia stosowania przepisów Ogólnego Rozporządzenia UE o Ochronie Danych Osobowych, w skrócie zwanego…

Zobacz więcej

Jak spełnić wymogi Ustawy o efektywności energetycznej?

Najważniejszym założeniem Ustawy o efektywności energetycznej (nowelizacja przyjęta przez Sejm 20.05.2016) jest wprowadzenie obowiązkowych działań na rzecz poprawy efektywności energetycznej…

21.03.2017

Zobacz więcej

Wsparcie w zarządzaniu zamówieniami (cz. III)

W drugiej części artykułu omówiono podstawowe warunki, jakie muszą zostać spełnione w firmie dla skutecznego zarządzania zapasami. Zwrócono uwagę na…

Zobacz więcej

Jak skutecznie wdrożyć panel menedżera?

W naszej praktyce biznesowej obserwujemy wzrost zapotrzebowania menedżerów na szybki dostęp do informacji ukierunkowanej na wsparcie konkretnej decyzji zarządczej. Rośnie…

22.02.2017

Zobacz więcej

Inspektor Ochrony Danych – czy będzie to nowa rola?

W grudniu 2016 roku Grupa Robocza art. 29, opublikowała swoje wytyczne do unijnego rozporządzenia GDPR (RODO). Jednym z tematów wytycznych…

Zobacz więcej
icon

Newsletter

icon

Zapisz się do newslettera i otrzymuj bezpłatnie artykuły naszych ekspertów.