Strefa wiedzy

Wścibskie liczniki

26.03.2013

Komentarz Audytela na temat sytuacji na rynku telekomunikacyjnym – marzec 2013.

Komisja Europejska przygotowuje zmiany pochodzących z lat 1995-2002 (a więc z poprzedniej epoki) regulacji dotyczących ochrony prywatności w komunikacji i handlu elektronicznym. Zapowiadane zmiany to harmonizacja zasad ochrony danych osobowych na terenie całej Unii, umożliwienie ich przeniesienia od jednego usługodawcy do drugiego w przypadku zmiany usługodawcy, rozszerzanie reguły, że dane przetwarzane są na podstawie wyraźnej, a nie tylko domniemanej zgody ich właściciela. Propozycja chyba najtrudniejsza w realizacji to „prawo do bycia zapomnianym”. Znana nam m.in. z regulacji roamingowych Viviane Reding, obecnie komisarz ds. sprawiedliwości, praw podstawowych i obywatelstwa, proponuje wprowadzenie nowych przepisów w formie rozporządzenia, które obowiązuje wszystkie kraje UE (bez konieczności implementacji ich w aktach krajowych). Natomiast przepisy dotyczące danych osobowych, przetwarzanych w celach zapobiegania przestępczości i w działaniach wymiaru sprawiedliwości, mają przyjąć formę dyrektywy.

Z badania Eurobarometru wynika, że tylko ok. 20-25% uczestników handlu elektronicznego oraz sieci społecznościowych uważa, iż ma kontrolę nad tym, co się dzieje z ich danymi, zaś 70% podejrzewa, że ich dane wykorzystywane są przez firmy do innych celów, niż do tych, do jakich zostały im udostępnione. Niemal 75% ankietowanych uważa jednak, że udostępnianie danych o sobie jest już nieodłączną częścią życia w naszych czasach. Firmy, zwłaszcza małe, obawiają się nadmiernych obowiązków i wynikających z nich obciążeń administracyjnych, jakie im narzucą nowe regulacje. Według ocen KE wprowadzenie jednolitych ram prawnych oraz reguły One-Stop-Shop, według której „jednym okienkiem” dla firm w sprawach ochrony danych będzie inspektor ochrony danych osobowych w kraju, w którym firma ma główną siedzibę, ma przynieść biznesowi oszczędności rzędu 2,3 mld EUR rocznie. W Brukseli i Strasburgu trwa już forsowny lobbing (raczej nie w interesie małych firm), bo jest o co walczyć.

Operatorzy telekomunikacyjni wiedzą o nas sporo, do przechowywania niektórych danych są zresztą zobligowani ustawowo. Ostatnio zajmują się także sprzedażą gospodarstwom domowym energii elektrycznej i gazu. Sięgając do przykładu Węgier (często ostatnio przywoływanych, choć zupełnie w innym kontekście): w czwartym kwartale ub. roku już ponad 2,6% przychodów Magyar Telekomu pochodziło z takiej działalności. U nas przymierza się do takich działań Orange. Tymczasem w dostarczaniu energii elektrycznej konsumentom zbliża się rewolucja inteligentnych liczników, które też będą o nas wiedzieć sporo i które już budzą obawy. Wątpliwości rozciągają się od tego, że ktoś będzie wiedział, kiedy jesteśmy w domu, a kiedy nie (a jeśli tym kimś będzie przestępca, który zanim włamie się do nas, najpierw włamie się do sieci operatora systemu liczników?) po pytanie: a po co ktoś ma wiedzieć, kiedy włączam pralkę, kiedy ekspres do kawy, kiedy komputer, a kiedy telewizor? Ponieważ dane pomiarowe można powiązać z konkretnym odbiorcą, a przynajmniej z jego gospodarstwem domowym i przy ich użyciu tworzyć szczegółowe profile, więc pojawiają się opinie, by uznać je za dane osobowe, a nawet dane wrażliwe. Konieczność prawidłowego uregulowania kwestii prywatności i ochrony danych pomiarowych podkreślają europejscy inspektorzy ochrony danych działający w Grupie roboczej art. 29. GIODO wystąpił do Ministra Gospodarki o uwzględnienie tej problematyki w pracach nad projektem Prawa energetycznego.

Choć w odróżnieniu od USA u nas nie można legalnie posiadać automatycznego karabinu szturmowego, to na pewno wyważone regulacje powyższych kwestii są nam potrzebne, by uniknąć takich przypadków, jak w ub. roku w Teksasie, gdzie krewka właścicielka domu pod groźbą użycia broni długiej zmusiła do odwrotu instalatora inteligentnego licznika.

Informacje o usługach Audytel S.A.

Bądź na bieżąco i wyraź zgodę na otrzymywanie informacji o naszych aktualnych działaniach.   Co zyskasz, jeśli zapiszesz się do…

10.09.2020

Zobacz więcej

Rynek data center w Polsce – czy COVID-19 będzie impulsem do przyspieszenia rozwoju?

Podaż powierzchni data center na polskim rynku osiągnęła na koniec 2019 r. poziom 94 tys. m2 co oznacza, że drugi…

12.05.2020

Zobacz więcej

Dobre praktyki przy tworzeniu bezpiecznego łańcucha dostaw zgodnie z ISO 28000:2007

Łańcuch dostaw obecnie można zdefiniować jako „łańcuch wyzwań” związanych z rosnącymi kosztami, niedoborem kapitału ludzkiego, presją na skracanie czasów dostaw,…

15.01.2020

Zobacz więcej
icon

Newsletter

icon

Zapisz się do newslettera i otrzymuj bezpłatnie artykuły naszych ekspertów.