Strefa wiedzy

Wdrożenie systemu telefonii IP – case study

05.11.2015

Obserwując aktualnie panujące trendy w zakresie rozwoju systemów zunifikowanej komunikacji oraz widząc potrzebę ograniczenia kosztów połączeń telefonicznych Klient firmy Audytel zdecydował o uruchomieniu projektu modernizacji systemu telefonii stacjonarnej. Projekt objął swoim zakresem kilka tysięcy placówek Klienta i ponad 20 000 numerów telefonicznych.

Projekt składał się z następujących faz:

Faza I – INWENTARYZACJA

Projekt modernizacji rozpoczął się od zebrania bardzo szczegółowych danych nt. stanu obecnego systemu łączności. Audytorzy musieli zebrać informacje nt. eksploatowanych central PABX, łączy telefonicznych czy uwarunkowań kontraktowych i serwisowych.

Faza II – WYMAGANIA FUNKCJONALNE

Kolejny krok składał się z opracowania i uzgodnienia wymagań funkcjonalnych do systemu, w zakresie potrzeb w zakresie zunifikowanej komunikacji, mobilności użytkowników czy telekonferencji.

Faza III – KONCEPCJA

Bazując na zgromadzonych danych inwentaryzacyjnych oraz opracowanych wymaganiach funkcjonalnych Audytorzy opracowali wielowariantową koncepcję modernizacji systemu łączności. Wśród analizowanych wariantów znalazły się m.in. budowa całkowicie nowego jednolitego systemu, jak i upgrade sprzętowo-programowy obecnych central oraz ich połączenie w jeden system.

Ze względu na duży stopień zróżnicowania sprzętu, jak również fakt, że spora część urządzeń była już mocno wyeksploatowana i posiadała znaczne ograniczenia technologiczne zdecydowano o budowie całkowicie nowego systemu, który zagwarantuje wysoki stopień niezawodności oraz możliwość dalszej rozbudowy w najbliższych latach.

Faza IV – OPRACOWANIE DOKUMENTACJI

Po akceptacji decyzji o budowie nowego systemu firma Audytel przystąpiła do prac mających na celu opracowanie kompletnej dokumentacji przetargowej, która musiała charakteryzować się pełną neutralnością technologiczną (brak wskazań na konkretnego producenta systemu) a jednocześnie gwarantować, że dostarczony system będzie posiadał wysoki stopień niezawodności oraz spełniał wszystkie wymagane funkcje biznesowe opracowane we wcześniejszych fazach projektu. Nie bez znaczenia był również fakt, żeby realizacja przedmiotu zamówienia trafiła do wykonawcy posiadającego odpowiednie kwalifikacje oraz możliwości techniczne zdolne do sprostania takiej skali wdrożenia.

Faza V – PROCEDURA PRZETARGOWA I WYBÓR WYKONAWCY

W trakcie trwania całej procedury przetargowej Audytorzy na bieżąco wspierali pracowników Klienta w kwestiach technicznych w szczególności w przygotowywaniu odpowiedzi na liczne pytania zadawane przez oferentów. Ostatnim zadaniem była merytoryczna ocena ofert, która pozwoliła na wybór Wykonawcy i podpisanie z nim umowy na dostawę i wdrożenie systemy telefonii IP.

Zakończony z sukcesem projekt przyczynił się do wdrożenia nowoczesnego systemu telefonii IP, który pozwoli na bardziej efektywną pracę oraz wykorzystanie nowych narzędzi komunikacyjnych. Drugą z korzyści z wdrożenia systemu są wielomilionowe oszczędności osiągnięte na kosztach połączeń telefonicznych.

Opłacalność taryf no-limit

Coraz większa popularność taryf ryczałtowych typu „no-limit” na rynku detalicznym sprawia, że również firmy oraz instytucje sektora publicznego decydują się…

25.09.2017

Zobacz więcej

Spadki sprzedaży usług telekomunikacyjnych w sektorze administracji publicznej i samorządowej

W 2016 r. jednostki objęte ustawą Prawo zamówień publicznych[1] (dalej „Pzp”) zaraportowały w serwisach BZP[2] i TED[3] zawarcie umów o łącznej…

Zobacz więcej

Rynek data center – podsumowanie 2016 r. i prognozy na najbliższe 5 lat

Wydarzenia na polskim rynku datacenter w 2016 r. potwierdziły wiarę dostawców w dobre perspektywy rynkowe w nadchodzących latach. W infrastrukturę…

17.08.2017

Zobacz więcej

Zbieranie danych do audytu energetycznego

Rozpoczęcie prac audytowych wymaga umiejętnego zebrania danych, które będziemy poddawać analizie. Ustawa o efektywności energetycznej opisuje w sposób ogólny to,…

17.05.2017

Zobacz więcej

Formy poprawy efektywności energetycznej wspierane przez Państwo

Podjęcie działań na rzecz wzrostu efektywności energetycznej wymaga podjęcia wysiłku i często znaczących nakładów finansowych. Celem zwiększenia motywacji do realizacji…

13.04.2017

Zobacz więcej

Nowa ustawa o ochronie danych osobowych – przegląd opublikowanego projektu

Już niewiele ponad rok dzieli nas od rozpoczęcia stosowania przepisów Ogólnego Rozporządzenia UE o Ochronie Danych Osobowych, w skrócie zwanego…

Zobacz więcej

Jak spełnić wymogi Ustawy o efektywności energetycznej?

Najważniejszym założeniem Ustawy o efektywności energetycznej (nowelizacja przyjęta przez Sejm 20.05.2016) jest wprowadzenie obowiązkowych działań na rzecz poprawy efektywności energetycznej…

21.03.2017

Zobacz więcej

Wsparcie w zarządzaniu zamówieniami (cz. III)

W drugiej części artykułu omówiono podstawowe warunki, jakie muszą zostać spełnione w firmie dla skutecznego zarządzania zapasami. Zwrócono uwagę na…

Zobacz więcej

Jak skutecznie wdrożyć panel menedżera?

W naszej praktyce biznesowej obserwujemy wzrost zapotrzebowania menedżerów na szybki dostęp do informacji ukierunkowanej na wsparcie konkretnej decyzji zarządczej. Rośnie…

22.02.2017

Zobacz więcej

Inspektor Ochrony Danych – czy będzie to nowa rola?

W grudniu 2016 roku Grupa Robocza art. 29, opublikowała swoje wytyczne do unijnego rozporządzenia GDPR (RODO). Jednym z tematów wytycznych…

Zobacz więcej
icon

Newsletter

icon

Zapisz się do newslettera i otrzymuj bezpłatnie artykuły naszych ekspertów.