Aktualności

W poszukiwaniu nowego modelu biznesowego

27.07.2014

Podczas kolejnego Briefingu Telekomunikacyjnego firma analityczno-doradcza Audytel zaprezentowała swoje najnowsze oceny stanu i perspektyw rozwoju polskiego rynku telekomunikacyjnego.

Wzajemne przenikanie się segmentów rynku komunikacji elektronicznej oraz presja konkurencyjna sprawiły, że przed operatorami pojawiła się realna wizja spadających przychodów z usług telekomunikacyjnych. Przewidywany brak impulsów do skokowego rozwoju popytu oraz opóźnienia w budowie regionalnych sieci szerokopasmowych rodzą pytanie – gdzie znaleźć przychody oraz środki na finansowanie niezbędnych inwestycji w infrastrukturę?

Analitycy Audytela prognozują, że łączna wartość polskiego rynku telekomunikacyjnego w bieżącym roku wyniesie 46,1 mld zł, co oznaczałoby spadek o około 3,2% względem stosunkowo dobrego roku 2012. Odwrócenie trendu spadkowego w kolejnych latach będzie zależało od kilku czynników: kondycji polskiej gospodarki oraz od umiejętności znalezienia modelu biznesowego, który zapewni sukces operatorom na silnie przeobrażającym się rynku.

Druga połowa 2012 r. oraz początek 2013 r. upłynęły pod znakiem wyłączenia naziemnego sygnału analogowego oraz buntu użytkowników platformy NC+. Wydarzenia te udowodniły, że konsumenci są coraz bardziej świadomi zarówno kwestii technicznych, jak i swoich praw, a przede wszystkim siły – jako społeczności klientów. Cyfryzacja telewizji naziemnej oraz jej stosunkowo bogata oferta doprowadziła do konkurencji z rynkiem płatnej telewizji, co w konsekwencji ograniczy potencjał jego wzrostu (średnio do 4% rocznie do 2018 r.). W 2012 roku wartość rynku płatnych usług telewizyjnych przekroczyła przychody operatorów z usług telefonii stacjonarnej, a jej udział w całości usług telekomunikacyjnych z niecałych 7% w roku 2006 wzrośnie do ok. 18% w roku 2018. Dziać się to będzie przy rosnącej roli Internetu w konsumpcji treści telewizyjnych (m.in. platformy Over The Top, rosnąca sprzedaż telewizorów typu smart TV) oraz pojawieniu się całkiem nowych mediów dystrybucji treści – płatnych multipleksów DVB-T.

Po wojnie podjazdowej na ceny pakietów transmisji danych oraz obniżce i wyrównaniu stawek MTR, operatorów sieci mobilnych czeka przetarg na pakiet „częstotliwości LTE” oraz powracające pytanie o możliwość wybuchu wojny cenowej. Wobec widocznego spadku przychodów z usług głosowych operatorzy telefonii komórkowej szukają pieniędzy w mobilnym dostępie do Internetu, sprzedaży urządzeń (laptopy, tablety) i w usługach dodanych. Szczególnie użytkownicy smartfonów mogą być nadzieją na utrzymanie rentowności usług i powstrzymanie spadku przychodów. Z drugiej strony rosnące zapotrzebowanie na transmisję danych wymagać będzie miliardowych inwestycji w infrastrukturę szkieletową i stacje bazowe, a także umiejętnego zestawiania ofert ryczałtowych i pakietowych, łączących różne rodzaje usług głosowych, dostępowych i dodanych.

Wzrost rynku dostępu do Internetu jest w dużej mierze związany z likwidacją barier popytu w segmencie usług dostępowych oraz możliwością oferowania łączy o coraz większej prędkości transmisji danych. Kształtującym czynnikiem jest przesuwanie się parametrów dostępowych w stronę wyższych przepływności, umożliwiających wykorzystywanie szerszego wachlarza usług, w szczególności coraz bardziej rozwiniętego ekosystemu OTT. Zjawisko to stymuluje operatorski rynek transmisji danych. Dynamika zmiany przychodów z usług stacjonarnego dostępu do Internetu oraz z transmisji danych nie jest bardzo wysoka (wynosi średnio od 2,3% do 4,6%), ale oba segmenty ciągle mają potencjał wzrostu.

W najbliższych latach kluczowy wpływ na rozwój potencjału rynku telekomunikacyjnego będą miały konsolidacja rynku, zwiększenie efektywności działania operatorów oraz projekty infrastrukturalne – powiedział Emil Konarzewski, Partner Zarządzający w firmie Audytel. – Stwarza to perspektywy do rozwoju zintegrowanego rynku teleinformatycznego. Jeśli jednak tak się nie stanie, to w ciągu najbliższych 5 lat czeka nas w najlepszym razie wzrost organiczny na poziomie 0,5% rok do roku.

Zdaniem Grzegorza Bernatka, kierującego Działem Analiz Audytela, kluczowy wpływ na rynek telekomunikacyjny w nadchodzących latach będą nadal mieli operatorzy sieci komórkowych oraz kształt ich oferty. Już co piąty użytkownik usług mobilnych posiada smartfon, a 26% abonentów regularnie korzysta z dostępu do Internetu przez telefon. W tej grupie odbiorców potencjał sprzedaży nowych usług będzie największy.

Dodatkowych informacji udziela Grzegorz Bernatek.

Raport z audytów energetycznych transportu

Od lutego do września 2017 Audytel S.A. przeprowadził audyty energetyczne transportu w 36 firmach o różnych profilach działalności. Celem audytów…

06.12.2017

Zobacz więcej

Konferencja „Wpływ nowego unijnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych (RODO) na działalność przedsiębiorców z branży spożywczej”

Konferencja „Wpływ nowego unijnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych (RODO) na działalność przedsiębiorców z branży spożywczej” została zorganizowana 29 listopada…

01.12.2017

Zobacz więcej

Piszą o nas… – Konferencja Redukcji budowy sieci szerokopasmowych

Czy ubiegłoroczna nowelizacja Megaustawy wpływa na obniżenie kosztów budowy sieci szerokopasmowych? Dlaczego infrastruktura telekomunikacyjna jest tak ważna dla rozwoju społeczno-gospodarczego…

30.10.2017

Zobacz więcej

Dziękujemy za udział w Konferencji „Redukcja kosztów budowy sieci szerokopasmowych”

14. września 2017 r. odbyła się Konferencja „Redukcja kosztów budowy sieci szerokopasmowych”. Była ona jedną z części cyklu edukacyjnego projektu…

20.09.2017

Zobacz więcej

Raport „Rynek usług data center w Polsce” – edycja 2017 już dostępna!

Raport zawiera charakterystykę dostawców usług, parametrów technicznych obiektów i cen wraz z prognozą ich zmian.

02.08.2017

Zobacz więcej

Konferencja Redukcja kosztów budowy sieci szerokopasmowych

Konferencja wpisuje się w cykl edukacyjny projektu Akademii Inwestycji Szerokopasmowych, dotyczącego tematyki związanej z redukcją kosztów budowy sieci szerokopasmowych, realizowanego…

13.07.2017

Zobacz więcej

Wydarzenie „Wymagania RODO okiem IT i ABI-ego”

Od maja 2018 zacznie obowiązywać nowe Rozporządzenie o Ochronie Danych Osobowych. Będą mu podlegać wszystkie podmioty na terenie Unii Europejskiej,…

06.07.2017

Zobacz więcej

Audytel wśród Gepardów Biznesu

Spośród 40 tysięcy polskich przedsiębiorstw, których wyniki finansowe zbadał Instytutu Europejskiego Biznesu w maju 2017 r.,  tytuł Gepard Biznesu 2016…

17.05.2017

Zobacz więcej

Nowy skład Polskiej Izby Informatyki i Telekomunikacji

30.03 odbyło się  XXVII Zwyczajne Zgromadzenie Członków Polskiej Izby Informatyki i Telekomunikacji, zwołane Uchwałą Rady Nr 325/17 z dnia 10…

13.04.2017

Zobacz więcej

Audytel Diamentem Forbesa

Diamenty Forbesa to ranking firm najszybciej zwiększających swoją wartość na rynku. Audytel S.A. został uhonorowany drugim miejscem w kategorii małych…

14.03.2017

Zobacz więcej

Audytel prelegentam na Telematics Forum

Telematics Forum to wydarzenie w Polsce, zrzeszające przedstawicieli branży CFM, FMS, telematyki, automotive, IoT czy Big Data. Jest to konferencja…

29.11.2016

Zobacz więcej

RedHatForum z ekspertem Audytela

8. listopada 2016 roku w Warszawie na Stadionie Narodowym (PGE Narodowy) odbyła się konferencja RedHatForum. Nasz ekspert Paweł Michałowski prezentował…

15.11.2016

Zobacz więcej

Audytel na XIX Konferencji KIKE

Eksperci Audytela – Emil Konarzewski i Grzegorz Bernatek – wystąpią podczas XIX Konferencji Krajowej Izby Komunikacji Ethernetowej. Przedstawią temat „Własne…

Zobacz więcej

Potwierdzenie obserwacji ekspertów Audytela

Ze zrealizowanych przez Audytel projektów doradczych i audytowych na rynku polskim wynika, iż głównymi problemami stanowiącymi zagrożenie dla bezpieczeństwa finansowego…

09.11.2016

Zobacz więcej

WAŻNE! 1,5 mld zł na refundację nadkładów związanych z podniesieniem efektywności energetycznej

21. X 2016 jest ostatnim dniem składania wniosków do Urzędu Regulacji Energetyki w ramach piątego przetargu. Można wystąpić o refundację…

17.10.2016

Zobacz więcej

Raport „Rynek usług data center w Polsce” – edycja 2016

Raport zawiera charakterystykę dostawców usług, parametrów technicznych obiektów i cen wraz z prognozą ich zmian.

10.06.2016

Zobacz więcej

Przyszłość w infrastrukturze – nowy raport Audytela o szansach rozwojowych polskiego rynku telekomunikacyjnego w latach 2016-2020

Prognozy w raporcie uwzględniają przede wszystkim wewnętrzne czynniki rozwoju rynku

Zobacz więcej

Śniadanie biznesowe Infrastruktura IT

Infrastruktura IT w przedsiębiorstwie jest zasobem, którego optymalne wykorzystanie zależy nie tylko od aktualnej strategii i potrzeb przedsiębiorstwa, ale także…

30.05.2016

Zobacz więcej

Śniadanie z chmurą – spotkanie z ekspertami Audytela

20.04.2016 odbyło się śniadanie biznesowe Audytela, którego uczestnicy rozmawiali o różnych podejściach i doświadczeniach w migracji usług IT do modelu…

21.04.2016

Zobacz więcej

OSTRZEŻENIE: Stowarzyszenie „Bądźmy Legalni” i akcja „Bezpieczna wiosna dla klientów” wprowadzają w błąd

Otrzymujemy komunikaty od naszych Klientów w związku z wiadomością e-mail otrzymaną od Stowarzyszenia „Bądźmy Legalni” rozsyłaną w ramach akcji „BEZPIECZNA…

08.04.2016

Zobacz więcej
icon

Newsletter

icon

Zapisz się do newslettera i otrzymuj bezpłatnie artykuły naszych ekspertów.