Informatyka i Telekomunikacja

Doradztwo logistyczne

Zarządzanie Energią

Ochrona danych osobowych

Zielona transformacja i pozyskanie energii ze źródeł odnawialnych OZE

Opis usługi:

Transformacja sektora energetycznego trwa i będzie szczególnie odczuwalna dla polskiej gospodarki, w ciągu kilkunastu lat. Dzieje się tak ponieważ polska elektroenergetyka w ponad 70% opiera się na paliwach węglowych co oznacza, iż jest mocno narażona na oddziaływanie wzrostów cen praw do emisji CO2 .Dlatego  w perspektywie długoterminowej  przy utrzymaniu wzrostowego trendu cen praw do emisji CO2 zakładamy  dalszy wzrost cen energii elektrycznej na TGE.

Zielona energia elektryczna dla firm, to usługa która wymaga od organizacji długoterminowego podejścia do zabezpieczenia cen energii z zastosowaniem odnawialnych źródeł energii (OZE), które są niewrażliwe na negatywne. W ramach współpracy analizujemy dokumentację z Państwa dostawcą oraz weryfikujemy poziom zużycia energii elektrycznej, w celu optymalizacji kosztów.

Wynikiem naszych prac jest przygotowanie Strategii Zielonej Transformacji Organizacji, zakładającą dywersyfikację źródeł energii w oparciu o OZE, w tym w formule cPPA (Corporate Power Purchase Agreement).

Poniżej przedstawiamy przykład realizacji strategii zielonej energii w jednej z organizacji, z którą współpracujemy.

 

Dostawa zielonej energii do Organizacji

 

Każdy projekt związany z dostawami zielonej energii rozpoczynamy od analizy uwarunkowań biznesowych klienta, jego sytuacji regulacyjnej oraz możliwości finansowania. Możliwe są następujące modele pozyskiwania energii ze źródeł odnawialnych:

 1. Instalacja off-site: dostarczająca wytwarzaną energię do odbiorcy za pośrednictwem sieci OSD
 2. Instalacja near-site: dostarczająca wytwarzaną energię do odbiorcy za pośrednictwem linii bezpośredniej
 3. Instalacja on-site: dostarczająca wytwarzaną energię bezpośrednio do sieci wewnętrznej odbiorcy (za licznikiem)
 4. Instalacja prosumencka: dostarczająca wytwarzaną energię do sieci dystrybucyjnej i bilansująca tę dostarczoną energię z zakupioną z sieci zużytą przez wytwórcę (z uwzględnieniem współczynnika)

W ramach możliwych modeli pozyskania energii, osiągalna jest jej kontraktacja na 14 sposobów (w zależności od profilu, wolumenu, strategii i oczekiwań odbiorcy). Poniższa infografika pokazuje możliwe warianty.

W zależności od przyjętego modelu zielonej energii w organizacji, wielkości źródła, jego rodzaju oraz profilu zapotrzebowania –  umowie PPA towarzyszy szereg umów (umowa na bilansowanie, direct agreement) lub obowiązków, które muszą zostać uwzględnione już na etapie business case tworzonego dla projektu, co omawiamy szczegółowo na każdym etapie pracy z klientem.

Co zyskujesz?

Zieloną Transformację Organizacji, którą realizujemy w trzech etapach.

 

Etap 1: Strategia Zielonej Transformacji: Przygotowanie raportu doradczego, zawierającego:

 • Analizę wieloletniego zapotrzebowania na energię (wraz z profilem jej zużycia) z uwzględnieniem własnego wytwarzania, kontraktów cPPA, zakupów z rynku za pośrednictwem Spółek Obrotu lub na TGE.

Korzyści:

 • Minimalizujemy obowiązki regulacyjne i koszty związane z utrzymaniem modelu energetyki,
 • Potwierdzamy zewnętrznie opłacalności inwestycji lub stosowanego modelu, urealniamy harmonogramy realizacji projektów,
 • Opracowujemy skuteczną argumentację przy uzasadnianiu decyzji i podejmowaniu działań operacyjnych takich jak: szacowanie wartości zakupu, model zakupu, moment zakupu, business case, zarządzanie zmianami regulacyjnymi.

Etap 2: Business case oraz scouting:

 • Analiza i ocena możliwości realizacji inwestycji w źródło wytwarzania OZE.
 • Przygotowanie analizy zawierającej: ocenę możliwej do zainstalowania mocy instalacji, benchmark kosztów inwestycyjnych, kosztów utrzymania, resursów remontowych i ich kosztów, opłat środowiskowych, opłaty koncesyjne i wymagane narzędzia, prognozy cen nośników energii oraz modele korzyści biznesowych i ich ograniczenia.
 • Przygotowanie analizy ryzyk, metod ich ograniczenia, a także parametryzacja wrażliwości modelu biznesowego, aby prawidłowo policzyć parametry finansowe takie jak DCF, IRR, ROI lub inne wymagane przez organizację wskaźniki.

Korzyści:

 • Dostęp do eksperckiej wiedzy w zakresie wymogów technicznych,
 • Znajomość optymalnych przypadków inwestycyjnych, a dzięki temu minimalizacja błędnych decyzji lokalizacyjnych pod inwestycje.
 • Oszczędność czasu i kosztów w procesie inwestycyjnym (wybór rozwiązań minimalizujących czas i koszty niezbędne do uzyskania wyników).

Etap 3: Zakup energii, wdrożenie warunków, negocjacje umów cPPA:

 • Zespół energetyczno–prawny opracowuje odpowiednie umowy, które będą w optymalny sposób regulowały prowadzenie inwestycji, ryzyka, umowy z bankami, rozliczenia wyprodukowanej energii oraz bilansowanie i zakup jej brakującej ilości.

Korzyści:

 • Skuteczność we wdrożenie zielonej strategii/redukcji CO2
 • Elastyczność przy realizacji projektu zakupowego (od konsultacji zapytań po outsourcing procesu) oraz dostęp do wiedzy eksperckiej o rynku oraz sieci kontaktów przy sourcingu
 • Wygoda przy negocjacjach i maksymalizacja korzyści finansowych wynikająca z posiadania benchmarku stawek
 • Skrócenie procesu zakupowego, z uwagi na znajomość standardów rynkowych oraz możliwości oferentów
 • Unikanie konfliktów interesów
 • Wsparcie kupca w zakresie wdrażania nowoczesnych strategii i realizacji celów indywidualnych

 

Unikatowość naszego podejścia polega na współpracy z 3 kancelariami specjalizującymi się w zagadnieniach prawa energetycznego, które na co dzień pracują z podmiotami z rynku energii. Rynek specjalistów prawnych znających się na problematyce umów PPA w Polsce jest bardzo wąski, a do tego przepisy w zakresie energetyki są bardzo rozproszone między wieloma aktami prawnymi.

Zapytaj o ofertę:

Michał Sikora

609 656 611Wyrażam zgodę na otrzymywanie drogą elektroniczną informacji handlowych dotyczących Audytel S.A.

Administratorem danych osobowych jest Audytel S.A., ul. ks. I. Skorupki 5, 00-546 Warszawa, tel. +48 22 5375050, e-mail info@audytel.pl. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym można kontaktować się pod adresem iod@audytel.pl.
Dane będą przetwarzane w celach udzielenia odpowiedzi na zapytanie (podstawa prawna: prawnie uzasadniony interes administratora) oraz marketingu produktów własnych (podstawa prawna: prawnie uzasadniony interes administratora). Podanie danych jest warunkiem udzielenia odpowiedzi, a ich niepodanie uniemożliwi udzielenie odpowiedzi na pytanie. Dane będą przechowywane do czasu udzielenia odpowiedzi na przesłane zapytanie.
Każdej osobie przysługuje prawo do żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania oraz ich przenoszenia. Każdej osobie przysługuje prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, wniesienia skargi do organu nadzorczego oraz cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. Każdej osobie przysługuje prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania jej danych osobowych na podstawie prawnie uzasadnionego interesu administratora, a także sprzeciwu wobec przetwarzania jej danych osobowych na potrzeby marketingu.

linkedin

Google +

icon

Newsletter

icon

Zapisz się do newslettera i otrzymuj bezpłatnie artykuły naszych ekspertów.


linkedin

Linkedin