Informatyka i Telekomunikacja

Doradztwo logistyczne

Zarządzanie Energią

Bezpieczeństwo informacji

Strategie elektromobilności

Opis usługi:

Strategia rozwoju elektromobilności stanowi podsumowanie niezbędnych działań i inwestycji, koniecznych do wdrożenia elektromobilności. 

Zakres strategii obejmuje m. in.:

  • Przeprowadzenie inwentaryzacji stanu jakości powietrza
  • Analizę stanu systemu komunikacyjnego
  • Charakterystykę czynników wpływających na emisję zanieczyszczeń w JST
  • Analizę systemu energetycznego na terenie gminy

Efektem naszych badań jest plan wdrożenia elektromobilności, który przekłada się na uzyskanie planowanego efektu ekologicznego związany z wdrażaniem transportu zeroemisyjnego. 

Wynikiem naszych analiz Smart City jest stopniowe wprowadzenie i wykorzystanie samochodów elektrycznych przez jednostki organizacyjne gminy, a także podjęcie działań sprzyjających odejściu użytkowników od korzystania z pojazdów spalinowych. 

Na podstawie stworzonej przez nas strategii klient otrzymuje szczegółowy dokument zawierający plan działań i inwestycji jakie należy podjąć aby w pełni wykorzystać potencjał rozwoju elektromobilności w gminie. Działania te są dostosowane do indywidualnych potrzeb i możliwości jednostki, a także są spójne z obowiązującymi na jej terenie dokumentami strategicznymi i planistycznymi. Rekomendacje wynikające z przeprowadzonych analiz przede wszystkim pozwalają na zmniejszenie niskiej emisji, a także na usprawnienie ruchu głównie w centrum miasta. Przedstawiają liczne korzyści jakie można zyskać użytkownik biorący udział w procesie rozwoju elektromobilności.

Czyste powietrze to lepsze samopoczucie i zdrowie mieszkańców JST inwestujących w elektromobilność i smart city. 

Co zyskujesz?

  • Przegląd możliwości w zakresie transportu publicznego
  • Wsparcie merytoryczne i kompleksową obsługę konsultacji społecznych
  • Opracowanie strategiczne pokazujące kierunki działania
  • Informację o dostępnych możliwościach finansowania projektów strategicznych
  • Zmniejszenie zanieczyszczenia powietrza na terenie JTS wraz z wprowadzaniem rekomendacji wynikających ze strategii
  • Zdrowie mieszkańców, które jest bezcenne
linkedin

Google +

icon

Newsletter

icon

Zapisz się do newslettera i otrzymuj bezpłatnie artykuły naszych ekspertów.


linkedin

Linkedin