Informatyka i Telekomunikacja

Doradztwo logistyczne

Zarządzanie Energią

Ochrona danych osobowych

Plany transportowe

Opis usługi:

Dnia 1 marca 2011 r. weszła w życie ustawa z 16 grudnia 2010 r. o publicznym transporcie zbiorowym. Wśród aktów prawa miejscowego pojawił się tak zwany plan zrównoważonego rozwoju publicznego transportu zbiorowego, nazywany popularnie planem transportowym. Dokument ten powinien być opracowany i uchwalony przez samorządy miast o liczbie ludności ponad 50 tys., samorządy powiatowe, komunikacyjne związki międzygminne i powiatowe posiadające na swoim terenie ponad 80 tys. mieszkańców oraz wszystkie województwa lub ich porozumienia. W związku z tym oferujemy Państwu nasze usługi w zakresie stworzenia takiego dokumentu.

Opracowany przez nas plan transportowy uwzględnia w szczególności stan zagospodarowania przestrzennego, sytuację społeczno-gospodarczą danego obszaru, wpływ transportu na środowisko, potrzeby wynikające z kierunku polityki państwa, w zakresie linii komunikacyjnych w międzywojewódzkich i międzynarodowych przewozach pasażerskich, rentowność linii komunikacyjnych. Według nas ważne jest także uwzględnienie linii komunikacyjnych, na których przewidywane jest wykorzystanie pojazdów elektrycznych lub pojazdów napędzanych gazem ziemnym. 

Co zyskujesz?

  • Przegląd możliwości w zakresie transportu miejskiego,
  • Inwentaryzacje stanu obecnego transportu na terenie Państwa JST
  • Wsparcie merytoryczne i kompleksową obsługę konsultacji społecznych
  • Opracowanie strategiczne pokazujące kierunki działania
  • Informację o dostępnych możliwościach

Przykładowe realizacje:

  • Miasto Chełm

Zapytaj o ofertę:

Michał Sikora

22 537 50 68Wyrażam zgodę na otrzymywanie drogą elektroniczną informacji handlowych dotyczących Audytel S.A.

Administratorem danych osobowych jest Audytel S.A., ul. ks. I. Skorupki 5, 00-546 Warszawa, tel. +48 22 5375050, e-mail info@audytel.pl. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym można kontaktować się pod adresem iod@audytel.pl.
Dane będą przetwarzane w celach udzielenia odpowiedzi na zapytanie (podstawa prawna: prawnie uzasadniony interes administratora) oraz marketingu produktów własnych (podstawa prawna: prawnie uzasadniony interes administratora). Podanie danych jest warunkiem udzielenia odpowiedzi, a ich niepodanie uniemożliwi udzielenie odpowiedzi na pytanie. Dane będą przechowywane do czasu udzielenia odpowiedzi na przesłane zapytanie.
Każdej osobie przysługuje prawo do żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania oraz ich przenoszenia. Każdej osobie przysługuje prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, wniesienia skargi do organu nadzorczego oraz cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. Każdej osobie przysługuje prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania jej danych osobowych na podstawie prawnie uzasadnionego interesu administratora, a także sprzeciwu wobec przetwarzania jej danych osobowych na potrzeby marketingu.

linkedin

Google +

icon

Newsletter

icon

Zapisz się do newslettera i otrzymuj bezpłatnie artykuły naszych ekspertów.


linkedin

Linkedin