Informatyka i Telekomunikacja

Doradztwo logistyczne

Zarządzanie Energią

Bezpieczeństwo informacji

Plany transportowe

Opis usługi:

Dnia 1 marca 2011 r. weszła w życie ustawa z 16 grudnia 2010 r. o publicznym transporcie zbiorowym. Wśród aktów prawa miejscowego pojawił się tak zwany plan zrównoważonego rozwoju publicznego transportu zbiorowego, nazywany popularnie planem transportowym. Dokument ten powinien być opracowany i uchwalony przez samorządy miast o liczbie ludności ponad 50 tys., samorządy powiatowe, komunikacyjne związki międzygminne i powiatowe posiadające na swoim terenie ponad 80 tys. mieszkańców oraz wszystkie województwa lub ich porozumienia. W związku z tym oferujemy Państwu nasze usługi w zakresie stworzenia takiego dokumentu.

Opracowany przez nas plan transportowy uwzględnia w szczególności stan zagospodarowania przestrzennego, sytuację społeczno-gospodarczą danego obszaru, wpływ transportu na środowisko, potrzeby wynikające z kierunku polityki państwa, w zakresie linii komunikacyjnych w międzywojewódzkich i międzynarodowych przewozach pasażerskich, rentowność linii komunikacyjnych. Według nas ważne jest także uwzględnienie linii komunikacyjnych, na których przewidywane jest wykorzystanie pojazdów elektrycznych lub pojazdów napędzanych gazem ziemnym. 

Co zyskujesz?

  • Przegląd możliwości w zakresie transportu miejskiego,
  • Inwentaryzacje stanu obecnego transportu na terenie Państwa JST
  • Wsparcie merytoryczne i kompleksową obsługę konsultacji społecznych
  • Opracowanie strategiczne pokazujące kierunki działania
  • Informację o dostępnych możliwościach

Przykładowe realizacje:

  • Miasto Chełm
linkedin

Google +

icon

Newsletter

icon

Zapisz się do newslettera i otrzymuj bezpłatnie artykuły naszych ekspertów.


linkedin

Linkedin