Informatyka i Telekomunikacja

Doradztwo logistyczne

Zarządzanie Energią

Bezpieczeństwo informacji

Modernizacje systemów ciepłowniczych

Opis usługi:

Jednym z głównych źródeł zanieczyszczeń na obszarach miejskich są duże źródła energii.  Właściwy dobór mocy, paliwa oraz lokalizacji elektrowni, ciepłowni lub elektrociepłowni pozwala zmniejszyć ich negatywny wpływ na mieszkańców. Przeprowadzone przez nas analizy umożliwiają wybór najbardziej optymalnego kierunku rozwoju systemu ciepłowniczego.  

Co zyskujesz?

  • Przedstawienie wariantowych rozwiązań na modernizacje systemu, wraz z ich uzasadnieniem
  • Wycenę aktywów ciepłowniczych
  • Analizę finansowo-ekonomiczną oraz studium wykonalności modernizacji systemu ciepłowniczego
  • Przygotowanie dokumentów ofertowe niezbędnych do przeprowadzenia przetargu (np. SIWZ, OPZ)

Przykładowe realizacje:

Naszym klientem jest Miasto Piotrków Trybunalski, dla którego zostały sporządzone dokumenty dotyczące modernizacji systemu ciepłowniczego. Konieczność przebudowy funkcjonującego dotychczas układu zasilającego mieszkańców miasta w ciepło, wynikała z występowania ponadnormatywnych zanieczyszczeń powietrza pyłem drobnym i zawartym w nim bezno-a-pirenem oraz wprowadzenia w życie Dyrektywy w sprawie ograniczenia emisji SO2 i NOx oraz pyłów. 

linkedin

Google +

icon

Newsletter

icon

Zapisz się do newslettera i otrzymuj bezpłatnie artykuły naszych ekspertów.


linkedin

Linkedin