Informatyka i Telekomunikacja

Doradztwo logistyczne

Zarządzanie Energią

Ochrona danych osobowych

Modernizacje systemów ciepłowniczych

Opis usługi:

Jednym z głównych źródeł zanieczyszczeń na obszarach miejskich są duże źródła energii.  Właściwy dobór mocy, paliwa oraz lokalizacji elektrowni, ciepłowni lub elektrociepłowni pozwala zmniejszyć ich negatywny wpływ na mieszkańców. Przeprowadzone przez nas analizy umożliwiają wybór najbardziej optymalnego kierunku rozwoju systemu ciepłowniczego.  

Co zyskujesz?

 • Przedstawienie wariantowych rozwiązań na modernizacje systemu, wraz z ich uzasadnieniem
 • Wycenę aktywów ciepłowniczych
 • Analizę finansowo-ekonomiczną oraz studium wykonalności modernizacji systemu ciepłowniczego
 • Przygotowanie dokumentów ofertowe niezbędnych do przeprowadzenia przetargu (np. SIWZ, OPZ)

Przykładowe realizacje:

Naszym klientem jest Miasto Piotrków Trybunalski, dla którego zostały sporządzone dokumenty dotyczące modernizacji systemu ciepłowniczego. Konieczność przebudowy funkcjonującego dotychczas układu zasilającego mieszkańców miasta w ciepło, wynikała z występowania ponadnormatywnych zanieczyszczeń powietrza pyłem drobnym i zawartym w nim bezno-a-pirenem oraz wprowadzenia w życie Dyrektywy w sprawie ograniczenia emisji SO2 i NOx oraz pyłów. 

Zapytaj o ofertę:

Michał Sikora

22 537 50 68  Wyrażam zgodę na otrzymywanie drogą elektroniczną informacji handlowych dotyczących Audytel S.A.

  Administratorem danych osobowych jest Audytel S.A., ul. ks. I. Skorupki 5, 00-546 Warszawa, tel. +48 22 5375050, e-mail info@audytel.pl. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym można kontaktować się pod adresem iod@audytel.pl.
  Dane będą przetwarzane w celach udzielenia odpowiedzi na zapytanie (podstawa prawna: prawnie uzasadniony interes administratora) oraz marketingu produktów własnych (podstawa prawna: prawnie uzasadniony interes administratora). Podanie danych jest warunkiem udzielenia odpowiedzi, a ich niepodanie uniemożliwi udzielenie odpowiedzi na pytanie. Dane będą przechowywane do czasu udzielenia odpowiedzi na przesłane zapytanie.
  Każdej osobie przysługuje prawo do żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania oraz ich przenoszenia. Każdej osobie przysługuje prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, wniesienia skargi do organu nadzorczego oraz cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. Każdej osobie przysługuje prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania jej danych osobowych na podstawie prawnie uzasadnionego interesu administratora, a także sprzeciwu wobec przetwarzania jej danych osobowych na potrzeby marketingu.

  linkedin

  Google +

  icon

  Newsletter

  icon

  Zapisz się do newslettera i otrzymuj bezpłatnie artykuły naszych ekspertów.


  linkedin

  Linkedin