Informatyka i Telekomunikacja

Doradztwo logistyczne

Zarządzanie Energią

Bezpieczeństwo informacji

Analiza Kosztów i Korzyści

Opis usługi:

Analiza kosztów i korzyści stanowi narzędzie oceny sprawności ekonomicznej realizowanych projektów, które są najczęściej podejmowane przez organizacje gospodarcze (przedsiębiorstwa, izby rzemieślnicze, izby gospodarcze, stowarzyszenia, fundacje, które prowadzą działalność gospodarczą itd.), jednostki samorządu terytorialnego czy też jednostki budżetowe. W przypadku podmiotów gospodarczych analiza kosztów i korzyści jest najczęściej stosowana w ujęciu tradycyjnym z wykorzystaniem finansowych narzędzi oceny efektywności projektów, jak NPV, IRR, księgowej stopy zwrotu i innych. Prezentowane instrumenty opierają się na wycenach rynkowych nakładów i efektów projektowanych przedsięwzięć.

Elektromobilność jest jednym z kluczowych obszarów określonych w Strategii na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju. Program, ma na celu stworzenie dogodnych warunków dla upowszechniania korzystania z pojazdów elektrycznych, w tym głównie zbiorowego transportu miejskiego, opartego zarówno o autobusy elektryczne, jak i pozostałe środki transportu wykorzystujące napęd elektryczny wraz z infrastrukturą ładowania.

Efektem wdrażania Programu Elektromobilności z perspektywy miast jest poprawa jakości życia mieszkańców poprzez m.in. ograniczenie zanieczyszczeń powietrza, obniżenie hałasu oraz poprawę dostępności i komfortu komunikacji miejskiej.

Art.37.1. Jednostka samorządu terytorialnego, o której mowa wart.36, sporządza, co 36miesięcy, analizę kosztów i korzyści związanych z wykorzystaniem, przy świadczeniu usług komunikacji miejskiej, autobusów zeroemisyjnych oraz innych środków transportu, w których do napędu wykorzystywane są wyłącznie silniki, których cykl pracy  nie  powoduje emisji  gazów  cieplarnianych  lub  innych  substancji  objętych  systemem  zarządzania  emisjami  gazów  cieplarnianych, o którym mowa w ustawie z dnia 17 lipca 2009r. o systemie zarządzania emisjami gazów cieplarnianych i innych substancji

Co zyskujesz?

  • Kompleksowo wykonaną usługę, spełniającą wymagania Ustawy o elektromobilności i paliwach alternatywnych,
  • Pełne wsparcie podczas przeprowadzania konsultacji społecznych,
  • Wiedzę o potencjale oszczędności wynikającym z przejścia na elektromobilność.

Przykładowe realizacje:

Przy opracowaniu analizykładziemy nacisk na dopasowanie sposobu wdrożenia zapisów Ustawy z dnia 11 stycznia 2018 r. o elektromobilności i paliwach alternatywnych (Dz. U. 2018 poz. 317), do możliwości finansowych i planów rozwojowych samorządu, uwzględniając przy tym ograniczenia techniczne infrastruktury miasta oraz ukryte koszty wdrożenia pojazdów elektrycznych.

Z naszych usług skorzystały miasta takie jak:

  • Białystok
  • Chełm
  • Olsztyn
  • Wałbrzych
linkedin

Google +

icon

Newsletter

icon

Zapisz się do newslettera i otrzymuj bezpłatnie artykuły naszych ekspertów.


linkedin

Linkedin