Informatyka i Telekomunikacja

Doradztwo logistyczne

Zarządzanie Energią

Ochrona danych osobowych

Zarządzanie projektami IT

Opis usługi:

Specjalizujemy się w zarządzaniu projektami IT o różnej wielkości (od kilkuset do kilkudziesięciu tysięcy użytkowników) i skali skomplikowania (od prostych systemów jednozadaniowych do wielomodułowych klasy ERP). Nasi specjaliści posługują się znanymi i sprawdzonymi metodykami zarządzania projektami IT, takimi jak PMI lub Prince2.

Dostarczenie zewnętrznego wsparcia nadzorczego w projekcie przyczynia się do usystematyzowania niezbędnych działań w zakresie planowania oraz minimalizacji ryzyka w organizacji. Odpowiednie zarządzanie pozwala również na spójny komunikat poprzez wprowadzenie sformalizowanego podejścia projektowego do poszczególnych zadań.

Wsparcie kierownika projektu obejmuje m.in.:

 • Planowanie oraz wyznaczanie i uzgadnianie zadań poszczególnym członkom projektu
 • Bieżący nadzór nad realizacją zadań
 • Rozliczanie wykonanych prac
 • Zarządzanie harmonogramem i budżetem
 • Zarządzanie ryzykiem
 • Prowadzenie komunikacji wewnątrz zespołu projektowego oraz komunikacji z interesariuszami zewnętrznymi
 • Organizowanie i prowadzenie raportowania zarządczego
 • Zarządzanie dokumentacją projektową, w tym prowadzenia repozytorium dokumentacji projektowej

Usługi zarządzania projektem mogą być realizowane w częściowym lub pełnym wymiarze czasu w zależności od wielkości projektu oraz świadczone w siedzibie Klienta lub zdalnie na zasadach określonych w planie komunikacji.

Co zyskujesz?

 • Minimalizację ryzyk w projekcie (związanych z opóźnieniem projektu bądź przekroczeniem budżetu)
 • Odciążenie kluczowych osób z kierownictwa firmy od konieczności zajmowania się skomplikowanym projektem
 • Dostarczenie wiedzy eksperckiej i wykorzystanie możliwości optymalizacji kosztów przedsięwzięcia

Zapytaj o ofertę:

Grzegorz Bernatek

22 537 50 57  Wyrażam zgodę na otrzymywanie drogą elektroniczną informacji handlowych dotyczących Audytel S.A.

  Administratorem danych osobowych jest Audytel S.A., ul. ks. I. Skorupki 5, 00-546 Warszawa, tel. +48 22 5375050, e-mail info@audytel.pl. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym można kontaktować się pod adresem iod@audytel.pl.
  Dane będą przetwarzane w celach udzielenia odpowiedzi na zapytanie (podstawa prawna: prawnie uzasadniony interes administratora) oraz marketingu produktów własnych (podstawa prawna: prawnie uzasadniony interes administratora). Podanie danych jest warunkiem udzielenia odpowiedzi, a ich niepodanie uniemożliwi udzielenie odpowiedzi na pytanie. Dane będą przechowywane do czasu udzielenia odpowiedzi na przesłane zapytanie.
  Każdej osobie przysługuje prawo do żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania oraz ich przenoszenia. Każdej osobie przysługuje prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, wniesienia skargi do organu nadzorczego oraz cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. Każdej osobie przysługuje prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania jej danych osobowych na podstawie prawnie uzasadnionego interesu administratora, a także sprzeciwu wobec przetwarzania jej danych osobowych na potrzeby marketingu.

  linkedin

  Google +

  icon

  Newsletter

  icon

  Zapisz się do newslettera i otrzymuj bezpłatnie artykuły naszych ekspertów.


  linkedin

  Linkedin