Informatyka i Telekomunikacja

Doradztwo logistyczne

Zarządzanie Energią

Ochrona danych osobowych

Inżynier kontraktu w zakresie IT

Opis usługi:

Usługa inżyniera kontraktu w zakresie IT stanowi uzupełnienie do usługi zarządzania projektami. Istotną różnicą jest to, że zamiast kierownika IT dostarczany jest doradca techniczny (a często wręcz cały zespół), którego praca polega na bieżącym wykonywaniu zadań merytorycznych w projekcie.

 

Obecność instytucji inżyniera kontraktu to zapewnienie, że inwestycja zostanie ukończona zgodnie z wymogami kontraktu.

Do zadań inżyniera kontraktu może należeć m.in.:

 • Opracowywanie koncepcji realizacji projektu
 • Opracowywanie dokumentacji technicznej
 • Opracowywanie dokumentacji przetargowej
 • Wsparcie w postępowaniu (odpowiedzi na pytania, wsparcie przy KIO)
 • Pomoc w merytorycznej ocenie ofert
 • Przeprowadzenie negocjacji z oferentami rozwiązań
 • Nadzór merytoryczny w trakcie wdrożenia

 

Możliwość rozszerzenia usługi o:

 • Wsparcie w wyborze systemów informatycznych
 • Nadzór audytowy nad realizacją projektu zgodnie z postanowieniami umowy

Co zyskujesz?

 • Zaufanego doradcę w obszarze IT
 • Partnera w negocjacjach z podwykonawcami
 • Zabezpieczenie ryzyk operacyjnych
 • Wykwalifikowany zespół specjalistów, dostarczenie wiedzy eksperckiej i wykorzystanie możliwości optymalizacji kosztów przedsięwzięcia

Zapytaj o ofertę:

Grzegorz Bernatek

22 537 50 57Wyrażam zgodę na otrzymywanie drogą elektroniczną informacji handlowych dotyczących Audytel S.A.

Administratorem danych osobowych jest Audytel S.A., ul. ks. I. Skorupki 5, 00-546 Warszawa, tel. +48 22 5375050, e-mail info@audytel.pl. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym można kontaktować się pod adresem iod@audytel.pl.
Dane będą przetwarzane w celach udzielenia odpowiedzi na zapytanie (podstawa prawna: prawnie uzasadniony interes administratora) oraz marketingu produktów własnych (podstawa prawna: prawnie uzasadniony interes administratora). Podanie danych jest warunkiem udzielenia odpowiedzi, a ich niepodanie uniemożliwi udzielenie odpowiedzi na pytanie. Dane będą przechowywane do czasu udzielenia odpowiedzi na przesłane zapytanie.
Każdej osobie przysługuje prawo do żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania oraz ich przenoszenia. Każdej osobie przysługuje prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, wniesienia skargi do organu nadzorczego oraz cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. Każdej osobie przysługuje prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania jej danych osobowych na podstawie prawnie uzasadnionego interesu administratora, a także sprzeciwu wobec przetwarzania jej danych osobowych na potrzeby marketingu.

linkedin

Google +

icon

Newsletter

icon

Zapisz się do newslettera i otrzymuj bezpłatnie artykuły naszych ekspertów.


linkedin

Linkedin