Informatyka i Telekomunikacja

Doradztwo logistyczne

Zarządzanie Energią

Ochrona danych osobowych

Telefonia VOiP, systemy konferencyjne i inne

Opis usługi:

Wsparcie w nabywaniu usług telekomunikacyjnych i infrastruktury

Poza przeprowadzaniem audytów IT i audytów sieci oferujemy Państwu kompleksowe wsparcie w procesie nabywania rozwiązań teleinformatycznych (systemów videokonferencyjnych, telefonii VoIP i innych) w obszarze infrastruktury, aplikacji i usług, poczynając od przygotowania założeń do organizacji przetargów włącznie. Znajomość rynku dostawców rozwiązań teleinformatycznych oraz posługiwanie się najlepszymi światowymi praktykami biznesowymi w zakresie zarządzania procesem nabywania przekładają się na wymierne korzyści dla naszych Klientów.

Zakres świadczonych przez nas usług obejmuje m.in.:

 • analizę potrzeb Klienta,
 • analizę uwarunkowań technicznych, biznesowych i formalnych,
 • określenie przedmiotu zamówienia,
 • wstępne określenie warunków dostawy,
 • określenie budżetu oraz trybu i wstępnego harmonogramu postępowania,
 • przygotowanie dokumentacji zakupowej (w tym SIWZ dla postępowań PZP),
 • wsparcie w prowadzeniu postępowania (zapytania dostawców, protesty, wsparcie w arbitrażu itp.),
 • ocenę ofert,
 • zarządzanie procesem wdrożenia w imieniu Klienta,
 • odbiór,
 • audyt powdrożeniowy,
 • kontrolę poprawności realizacji usług,
 • kontrolę wykonywania SLA,
 • dalsze planowanie i budżetowanie.

Tempo zmian technologicznych, postępująca substytucja usług oraz specjalizacja dostawców rozwiązań sprawiają, że proces nabywania usług i infrastruktury IT wymaga specjalistycznej wiedzy i doskonałej orientacji w rynku. Zmiany te stają się coraz większym wyzwaniem dla wszystkich aktywnych graczy rynkowych oraz potencjalnych inwestorów, dlatego przy podejmowaniu strategicznych decyzji warto skorzystać z pomocy ekspertów. Co zyskujesz?

Telefonia VoIP

Telefonia VoIP nazywana jest również telefonią internetową. Oparta jest na przesyłaniu głosu poprzez łącze internetowe. Operatorzy VoIP, ponieważ nie muszą ponosić kosztów związanych z utrzymaniem specjalistycznej infrastruktury sieciowej, oferują stosunkowo niskie ceny połączeń (zwłaszcza w porównaniu ze zwykłymi operatorami sieci telekomunikacyjnych).

Co zyskujesz?

Korzyści wynikające z zastosowania telefonii VoIP:

 • optymalne dopasowanie zakresu nabywanych usług do Twoich potrzeb,
 • efektywne wykorzystanie środków budżetowych,
 • skrócenie całkowitego czasu postępowania zakupowego,
 • w przypadku postępowań PZP minimalizujesz ryzyko protestów i postępowań odwoławczych poprzez sporządzenie profesjonalnej dokumentacji.

Nasza firma przeprowadzi także dla Was audyt telekomunikacyjny, który pozwoli na optymalizację kosztów.

Przykładowe realizacje:

Studium wykonalności wdrożenia telefonii IP

Dla naszego Klienta – wiodącej firmy z branży FMCG – przeprowadziliśmy studium wykonalności planowanego wdrożenia nowoczesnego systemu komunikacyjnego, łączącego transmisję danych z telefonią IP.

W ramach projektu przygotowaliśmy dokumentację techniczną, zapewniliśmy okresową kontrolę jakości w projekcie, weryfikację realizacji celów pośrednich („kamienie milowe”), a także przegląd potencjalnych czynników ryzyka. Zapewniliśmy również wsparcie eksperckie w rozwiązywaniu problemów technicznych związanych z działaniem środowiska telefonii IP oraz łączy telekomunikacyjnych. Uczestniczyliśmy przy odbiorach kolejnych etapów projektu oraz przeprowadziliśmy ocenę dokumentacji powykonawczej i szkoleń w zakresie administracji i użytkowania systemu.

Efekty projektu:

 • minimalizacja ryzyk w projekcie (związanych z opóźnieniem projektu bądź przekroczeniem budżetu),
 • odciążenie kluczowych osób z kierownictwa firmy od konieczności zajmowania się skomplikowanym projektem,
 • dostarczenie wiedzy eksperckiej i wykorzystanie możliwości optymalizacji kosztów przedsięwzięcia.

Zapytaj o ofertę:

Marcin Jastrzębski

22 537 50 62Wyrażam zgodę na otrzymywanie drogą elektroniczną informacji handlowych dotyczących Audytel S.A.

Administratorem danych osobowych jest Audytel S.A., ul. ks. I. Skorupki 5, 00-546 Warszawa, tel. +48 22 5375050, e-mail info@audytel.pl. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym można kontaktować się pod adresem iod@audytel.pl.
Dane będą przetwarzane w celach udzielenia odpowiedzi na zapytanie (podstawa prawna: prawnie uzasadniony interes administratora) oraz marketingu produktów własnych (podstawa prawna: prawnie uzasadniony interes administratora). Podanie danych jest warunkiem udzielenia odpowiedzi, a ich niepodanie uniemożliwi udzielenie odpowiedzi na pytanie. Dane będą przechowywane do czasu udzielenia odpowiedzi na przesłane zapytanie.
Każdej osobie przysługuje prawo do żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania oraz ich przenoszenia. Każdej osobie przysługuje prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, wniesienia skargi do organu nadzorczego oraz cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. Każdej osobie przysługuje prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania jej danych osobowych na podstawie prawnie uzasadnionego interesu administratora, a także sprzeciwu wobec przetwarzania jej danych osobowych na potrzeby marketingu.

linkedin

Google +

icon

Newsletter

icon

Zapisz się do newslettera i otrzymuj bezpłatnie artykuły naszych ekspertów.


linkedin

Linkedin