Informatyka i Telekomunikacja

Doradztwo logistyczne

Zarządzanie Energią

Ochrona danych osobowych

Wsparcie w nabywaniu usług i infrastruktury

Opis usługi:

Studium wykonalności systemów ICT

Tempo zmian technologicznych oraz rosnąca ilość rozwiązań w obszarze IT sprawiają, że proces nabywania usług i infrastruktury IT wymaga specjalistycznej wiedzy i doskonałej orientacji w rynku. Zmiany te stają się coraz większym wyzwaniem dla potencjalnych inwestorów, dlatego przy podejmowaniu strategicznych decyzji warto skorzystać z pomocy ekspertów.

W ramach współpracy oferujemy kompleksowe wsparcie w procesie nabywania rozwiązań infrastruktury i usług IT (np. Data Center, serwery, macierze, systemy IT, usługi bezpieczeństwa) oraz telekomunikacji (systemów wideokonferencyjnych, telefonii VoIP, sieci WAN/ MPLS i innych), poczynając od przygotowania założeń biznesowych i technicznych (feasibility study) do organizacji przetargów włącznie. Znajomość rynku dostawców rozwiązań oraz posługiwanie się najlepszymi światowymi praktykami biznesowymi w zakresie zarządzania procesem nabywania przekładają się na wymierne korzyści dla naszych klientów.

 

Zakres świadczonych przez nas usług obejmuje m.in.:

 • Analizę potrzeb klienta
 • Analizę uwarunkowań technicznych i biznesowych
 • Analizę opłacalności dla projektów (np. NPV, IRR)
 • Obliczenie wartości projektu (np. TCO)
 • Określenie przedmiotu zamówienia
 • Wstępne określenie warunków dostawy
 • Określenie budżetu oraz trybu i wstępnego harmonogramu postępowania
 • Przygotowanie dokumentacji zakupowej (w tym SIWZ dla postępowań PZP)

Dodatkowo:

 • Wsparcie w prowadzeniu postępowania (zapytania dostawców, protesty, wsparcie w arbitrażu itp.)
 • Ocenę ofert
 • Zarządzanie procesem wdrożenia w imieniu klienta
 • Odbiór, zamknięcie projektu
 • Audyt powdrożeniowy
 • Kontrolę poprawności realizacji usług
 • Kontrolę wykonywania SLA
 • Dalsze planowanie i budżetowanie

 

Co zyskujesz?

 • Niezależną opinię nt. opłacalności realizacji projektu,
 • Optymalne dopasowanie zakresu nabywanych usług do Twoich potrzeb,
 • Efektywne wykorzystanie środków budżetowych,
 • Skrócenie całkowitego czasu postępowania zakupowego,
 • W przypadku postępowań PZP minimalizujesz ryzyko protestów i postępowań odwoławczych poprzez sporządzenie profesjonalnej dokumentacji.

 

Przykładowe realizacje:

Dla naszego Klienta przeprowadziliśmy studium wykonalności planowanego wdrożenia nowoczesnego systemu komunikacyjnego, łączącego transmisję danych z telefonią IP, obejmującego kilkanaście tysięcy użytkowników końcowych usługi.

Po zatwierdzeniu budżetu projektu przygotowaliśmy dokumentację techniczną, zapewniliśmy okresową kontrolę jakości w projekcie, weryfikację realizacji celów pośrednich („kamienie milowe”), a także przegląd potencjalnych czynników ryzyka. Zapewniliśmy również wsparcie eksperckie w rozwiązywaniu problemów związanych z uruchomieniem środowiska telefonii IP oraz łączy telekomunikacyjnych. Uczestniczyliśmy przy odbiorach kolejnych etapów projektu oraz przeprowadziliśmy ocenę dokumentacji powykonawczej i szkoleń w zakresie administracji i użytkowania systemu.

Zapytaj o ofertę:

Grzegorz Bernatek

22 537 50 57  Wyrażam zgodę na otrzymywanie drogą elektroniczną informacji handlowych dotyczących Audytel S.A.

  Administratorem danych osobowych jest Audytel S.A., ul. ks. I. Skorupki 5, 00-546 Warszawa, tel. +48 22 5375050, e-mail info@audytel.pl. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym można kontaktować się pod adresem iod@audytel.pl.
  Dane będą przetwarzane w celach udzielenia odpowiedzi na zapytanie (podstawa prawna: prawnie uzasadniony interes administratora) oraz marketingu produktów własnych (podstawa prawna: prawnie uzasadniony interes administratora). Podanie danych jest warunkiem udzielenia odpowiedzi, a ich niepodanie uniemożliwi udzielenie odpowiedzi na pytanie. Dane będą przechowywane do czasu udzielenia odpowiedzi na przesłane zapytanie.
  Każdej osobie przysługuje prawo do żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania oraz ich przenoszenia. Każdej osobie przysługuje prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, wniesienia skargi do organu nadzorczego oraz cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. Każdej osobie przysługuje prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania jej danych osobowych na podstawie prawnie uzasadnionego interesu administratora, a także sprzeciwu wobec przetwarzania jej danych osobowych na potrzeby marketingu.

  linkedin

  Google +

  icon

  Newsletter

  icon

  Zapisz się do newslettera i otrzymuj bezpłatnie artykuły naszych ekspertów.


  linkedin

  Linkedin