Informatyka i Telekomunikacja

Doradztwo logistyczne

Zarządzanie Energią

Bezpieczeństwo informacji

Dyrektywa NIS – wdrożenie

Opis usługi:

Spełnij wymagania Krajowego Systemu Cyberbezpieczeństwa

Oferujemy kompleksowe doradztwo w zakresie wdrożenia dyrektywy NIS oraz dostosowania jej wymogów do infrastruktury przedsiębiorstwa. W ramach naszej oferty przeprowadzamy m.in. audyt zgodności, który pozwala zweryfikować stopień zgodności z regulacjami prawnymi oraz wskazać obszary wymagające skorygowania.

 

WYZWANIA OPERATORÓW USŁUG KLUCZOWYCH WYNIKAJĄCE Z DOSTOSOWANIA DO DYREKTYWY NIS:

 • Zapewnienie odpowiednich i proporcjonalnych środków technicznych
 • Powołanie wewnętrznych struktur odpowiedzialnych za cyberbezpieczeństwo lub zawarcie umów z podmiotami świadczącym usługi w tym zakresie
 • Wdrożenie procedur zarządzania incydentami
 • Zgłaszanie do CSIRT poważnych incydentów (w terminie 24 godzin od wykrycia)
 • Przeprowadzenie audytu bezpieczeństwa informatycznego
 • Zarządzanie ryzykiem zakłócenia ciągłości świadczenia usługi kluczowej

Co zyskujesz?

 • Wdrożenie systemu zarządzania bezpieczeństwem informacji w oparciu o normę ISO 27001
 • Przygotowanie planu ciągłości działania usługi kluczowej
 • Powołanie wewnętrznych struktur odpowiedzialnych za cyberbezpieczeństwo
 • Opracowanie dokumentacji systemów i zapewnienie jej aktualności
 • Audyt bezpieczeństwa teleinformatycznego
 • Wdrożenie programu analizy ryzyka i zarządzania ryzykiem
 • Przygotowanie programu szkoleń

W ramach usługi nasi eksperci mogą przeprowadzić różnego rodzaju testy w zakresie cyberbezpieczeństwa. Mogą one dotyczyć m.in. podatności systemu na cyberzagrożenia, adekwatności oraz skuteczności planów ciągłości działania, skuteczności procedur zarządzania incydentami.

Przykładowe realizacje:

Od lat specjalizujemy się w działaniach mających na celu poprawę efektywności i bezpieczeństwa systemów informatycznych, a nasze działania z zakresu doradztwa IT pozwalają nie tylko na zwiększenie bezpieczeństwa systemów informatycznych i optymalizację kosztów, ale również na planowanie strategii firmy na kolejne lata.

NASZE DOŚWIADCZENIA

 • Ponad 12 lat świadczenia usług w zakresie danych osobowych
 • Zarządzanie ryzykiem bezpieczeństwa informacji zgodnego z normą ISO 27005
 • Realizacja ponad 350 audytów systemów informatycznych mających na celu określenie zgodności z wymogami prawnymi
 • Dedykowane wsparcie operacyjne przy tworzeniu strategii oraz planów transformacji obszaru IT
 • Wdrożenie Systemu Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji ISO/IEC 27001 dla kluczowego systemu informatycznego wiodącego podmiotu infrastruktury polskiego systemu płatniczego, przetwarzającego dane bankowe.
 • Opracowanie kilkuset dokumentów z zakresu:polityk bezpieczeństwa, planów ciągłości działania, procedur i instrukcji wykonawczych z obszarze IT dla największych firm w Polsce
 • Ocena ryzyka zakłócenia ciągłości świadczenia usługi kluczowej, w tym testów penetracyjnych sieci wewnętrznej i infrastruktury IT

 

Dyrektywa NIS-nowe obowiązki dla firm

Jesteś operatorem bądź dostawcą usług kluczowych? Nie wiesz w jaki sposób dostosować procedury, które będą zgodne z NIS?

 

Skontaktuj się z Nami!

 

Zapytaj o ofertę:

Marcin Jastrzębski

22 537 50 50


linkedin

Google +

icon

Newsletter

icon

Zapisz się do newslettera i otrzymuj bezpłatnie artykuły naszych ekspertów.


linkedin

Linkedin