Informatyka i Telekomunikacja

Doradztwo logistyczne

Zarządzanie Energią

Bezpieczeństwo informacji

Przetwarzanie w chmurze – doradztwo cloud

Opis usługi:

Oprócz analiz rynkowych z zakresu telekomunikacji i informatyki oferujemy również wsparcie doradczo-analityczne dla przedsięwzięć planowania i wdrażania rozwiązań opartych o chmurę obliczeniową. Dzięki posiadanym doświadczeniom, danym rynkowym i sprawdzonej metodyce zapewniamy minimalizację kosztów i optymalizację zakresu wdrożenia.

Chmura obliczeniowa stanowi obecnie jeden z najważniejszych światowych kierunków rozwoju środowisk informatycznych, jednak wyniki naszych badań na rynku polskim pokazują, że duże firmy i organizacje traktują te rozwiązania z dużą niepewnością. Efektem jest niski poziom wykorzystania technologii chmurowych i w konsekwencji niższy poziom elastyczności wykorzystywanych rozwiązań.

Jednocześnie obserwujemy, że te organizacje, które podjęły pierwsze skoordynowane działania w kierunku chmury, prawie zawsze decydują się na jej wdrożenie. Dzięki chmurze obliczeniowej oferowane przez nas doradztwo IT oparte jest na konkretnych i wiarygodnych informacjach, które umożliwiają przybranie dopasowanej do potrzeb rynku strategii biznesowej.

Co zyskujesz?

  • Wiedzę rynkową potrzebną do określenia budżetu projektu, grupy potencjalnych dostawców oraz zakresu dostępnych rozwiązań,
  • Wariantową analizę opłacalności różnych scenariuszy wdrożenia,
  • Koncentrację inwestycji na obszarach, w których wdrożenie da najlepsze efekty,
  • Wsparcie w projekcie nabywania i wdrożenia docelowego rozwiązania oraz audyt powdrożeniowy.

Przykładowe realizacje:

Analiza strategiczna wdrożenia usługi Contact Center as a Service

Dla ogólnopolskiego operatora telekomunikacyjnego specjalizującego się w usługach i rozwiązaniach ICT dedykowanych dla klientów biznesowych przeprowadziliśmy wieloetapowy projekt doradczo-analityczny w zakresie budowy polityki sprzedażowej usług CCaaS (contact-center as a service udostępniana w publicznej lub prywatnej chmurze obliczeniowej). W efekcie naszych prac powstała analiza konkurencji, analiza scenariuszowa produktu oraz polityka cenowa i produktowa dla usługi CCaaS.

Disaster Recovery w modelu DRaaS

Dla dużej grupy kapitałowej z branży transportowej zbadaliśmy możliwość budowy centrum usług wspólnych w postaci usługi DRC opartej na infrastrukturze cloudowej. Dane zebrane podczas analizy posłużyły do budowy kilku możliwych scenariuszy realizacji funkcji DRC oraz modeli eksploatacji środowisk pracy awaryjnej. Stosując wcześniej ustalone kryteria wypracowano optymalny wariant realizacji wspólnego przedsięwzięcia w modelu DRaaS. Opracowana koncepcja uwzględniała zarówno kwestie techniczno-organizacyjne wewnątrz Grupy, jak również weryfikację zdolności rynku dostawców do odpowiedzi na tak postawione zadanie.

Studium wykonalności migracji wirtualnego data center

Klient Audytela – międzynarodowa sieć nowoczesnych hurtowni z oddziałem w Polsce, opierająca swoje IT o zasoby serwerowe dostarczane w modelu chmurowym od dostawcy zagranicznego, rozważał możliwość migracji wirtualnego data center do lokalnego dostawcy. Zadaniem Audytela było dostarczenie studium wykonalności z uwzględnieniem uwarunkowań Klienta oraz aktualnego stanu polskiego rynku dostawców usług IaaS. Dodatkowym efektem naszych prac było określenie przewidywanych kosztów usług (jednorazowych i miesięcznych), dla zadanych parametrów jakościowych SLA.

Zapytaj o ofertę:

Grzegorz Bernatek

22 537 50 57


linkedin

Google +

icon

Newsletter

icon

Zapisz się do newslettera i otrzymuj bezpłatnie artykuły naszych ekspertów.


linkedin

Linkedin