Informatyka i Telekomunikacja

łącza

Doradztwo logistyczne

terminal

Zarządzanie Energią

wiatrak

Bezpieczeństwo informacji

telekomunikacja

Przetwarzanie w chmurze – doradztwo cloud

Opis usługi:

Oprócz analiz rynkowych z zakresu telekomunikacji i informatyki oferujemy również wsparcie doradczo-analityczne dla przedsięwzięć planowania i wdrażania rozwiązań opartych na chmurze obliczeniowej. Dzięki posiadanemu doświadczeniu, danym rynkowym i sprawdzonej metodyce jesteśmy w stanie zapewnić nie tylko minimalizację kosztów, ale również optymalizację zakresu wdrożenia.

Chmura obliczeniowa stanowi obecnie na świecie jeden z najważniejszych kierunków rozwoju środowisk informatycznych. Wyniki naszych badań na rynku polskim wskazują, że duże firmy i organizacje traktują te rozwiązania z dużą niepewnością. Efektem jest niski poziom wykorzystania technologii chmurowych i w konsekwencji niższy poziom elastyczności wykorzystywanych rozwiązań. Jednocześnie obserwujemy, że te organizacje, które podjęły pierwsze skoordynowane działania w kierunku chmury, prawie zawsze decydują się na jej wdrożenie. Dzięki chmurze obliczeniowej oferowane przez nas doradztwo IT oparte jest na konkretnych i wiarygodnych informacjach, które umożliwiają przybranie dopasowanej do potrzeb rynku strategii biznesowej.

Co zyskujesz?

• Dogłębną wiedzę rynkową potrzebną do określenia budżetu projektu, nakreślenia grupy potencjalnych dostawców oraz zakresu dostępnych rozwiązań.
• Wariantową analizę opłacalności różnych scenariuszy wdrożenia.
• Koncentrację  inwestycji na obszarach, w których wdrożenie da najlepsze efekty.
• Wsparcie w projekcie nabywania i wdrożenia docelowego rozwiązania oraz audyt powdrożeniowy.

Przykładowe realizacje:

Analiza strategiczna wdrożenia usługi Contact Center as a Service

Dla ogólnopolskiego operatora telekomunikacyjnego, specjalizującego się w usługach i rozwiązaniach ICT dedykowanych dla klientów biznesowych, przeprowadziliśmy wieloetapowy projekt doradczo-analityczny w zakresie budowy polityki sprzedażowej usług CCaaS  (contact-center as a service, udostępniana w publicznej lub prywatnej chmurze obliczeniowej). W efekcie naszych prac powstała analiza oferty konkurencji, analiza scenariuszowa rozwoju produktu oraz finalnie specyfikacja polityki cenowej i produktowej usługi CCaaS.

Disaster Recovery w modelu DRaaS

Dla dużej Grupy kapitałowej z branży transportowej zbadaliśmy możliwość budowy centrum usług wspólnych w postaci usługi DRC opartej na infrastrukturze cloudowej. Dane zebrane podczas analizy posłużyły do budowy kilku możliwych scenariuszy realizacji funkcji DRC oraz modeli eksploatacji środowisk pracy awaryjnej. Stosując wcześniej ustalone kryteria wypracowano optymalny wariant realizacji wspólnego przedsięwzięcia w modelu DRaaS. Opracowana koncepcja uwzględniała zarówno kwestie techniczno-organizacyjne wewnątrz grupy, jak również weryfikację zdolności rynku dostawców do odpowiedzi na wyznaczone zadanie.

Studium wykonalności migracji wirtualnego data center

Klient Audytela – międzynarodowa sieć nowoczesnych hurtowni z oddziałem w Polsce –  opierająca swoje IT o zasoby serwerowe dostarczane w modelu chmurowym od dostawcy zagranicznego, rozważał możliwość migracji wirtualnego data center do lokalnego dostawcy. Zadaniem Audytela było dostarczenie studium wykonalności z uwzględnieniem uwarunkowań Klienta oraz aktualnego stanu polskiego rynku dostawców usług IaaS (Infrastructure as a Service). Dodatkowym efektem naszych prac było określenie przewidywanych kosztów usług (jednorazowych i miesięcznych), dla zadanych parametrów jakościowych SLA.

Zapytaj o ofertę:

Grzegorz Bernatek

22 537 50 57


linkedin

Google +

icon

Newsletter

icon

Zapisz się do newslettera i otrzymuj bezpłatnie artykuły naszych ekspertów.


linkedin

Linkedin