Informatyka i Telekomunikacja

Doradztwo logistyczne

Zarządzanie Energią

Ochrona danych osobowych

Monitoring poprawności naliczania opłat

Opis usługi:

Prócz audytu telekomunikacyjnego oferujemy również usługę outsourcingu rozliczeń i kontroli kosztów usług teleinformatycznych będącego najbardziej efektywną formą kontroli opłat za usługi telekomunikacyjne.

Niemal każdy prowadzony przez nas projekt ujawnia różnego rodzaju nieprawidłowości w rozliczeniach z operatorami, przy czym w znakomitej większości przypadków (ponad 90%) są to zawyżenia rachunków na niekorzyść abonentów.

Analiza poprawności naliczania opłat za usługi telekomunikacyjne w większych organizacjach wymaga specjalistycznej wiedzy merytorycznej i dostępu do zaawansowanych narzędzi analitycznych, które pozwalają na szybkie sprawdzenie milionów rekordów danych bilingowych (CDR), z uwzględnieniem wszystkich uwarunkowań taryf, promocji i specjalnych warunków kontraktowych stosowanych przez operatorów. Analizie mogą być poddawane rozliczenia za usługi głosowe (stacjonarne i mobilne) oraz za usługi transmisji danych i Internet.

Co zyskujesz?

– Comiesięczną kontrolę poprawności naliczania kosztów w fakturach wystawianych przez dostawców usług telekomunikacyjnych,

– Przejęcie odpowiedzialności za składanie pism reklamacyjnych za niesłusznie naliczone opłaty oraz obsługa procesu reklamacyjnego, aż do momentu odzyskania przez Klienta nadpłaconej kwoty,

– Rozbicie kosztów faktur za usługi telekomunikacyjne/ teleinformatyczne na miejsca powstawania kosztów (MPK),

– Rozliczenia przyznanych pracownikom limitów telefonii komórkowej,

– Sporządzane na życzenie raporty ad hoc dotyczące różnych aspektów wykorzystywania usług telekomunikacyjnych.

Przykładowe realizacje:

Outsourcing obsługi procesów biznesowych z obszaru telekomunikacji

Dla dużej instytucji finansowej zatrudniającej kilka tysięcy osób w wielu oddziałach i placówkach w całej Polsce z powodzeniem świadczymy usługę outsourcingu procesów biznesowych w zakresie bieżącej kontroli i rozliczania faktur za usługi telekomunikacyjne. Nasi audytorzy dokonują okresowego sprawdzenia poprawności naliczonych rabatów, upustów oraz zgodności taryfikacji z podpisanymi umowami. Ponadto stały monitoring kosztów usług umożliwia identyfikację niewykorzystywanych zasobów, co dodatkowo prowadzi do optymalizacji kosztów. Bierzemy również udział w procesie zmian w strukturze usług nabywanych przez Klienta, łącznie z fazą negocjowania warunków handlowych.

W efekcie naszych prac:

  • W okresie ostatnich pięciu lat suma odzyskanych kosztów wyniosła prawie 1 milion zł netto.
  • Zwroty kosztów od pracowników, którzy bez uzasadnienia przekraczali przyznane im limity, wyniosły 150 tys. zł netto.
  • Szybki dostęp do bieżących informacji kosztowych w różnych przekrojach oraz znaczne ułatwienie w planowaniu budżetu na przyszłe lata.

Zapytaj o ofertę:

Marcin Jastrzębski

22 537 50 62Wyrażam zgodę na otrzymywanie drogą elektroniczną informacji handlowych dotyczących Audytel S.A.

Administratorem danych osobowych jest Audytel S.A., ul. ks. I. Skorupki 5, 00-546 Warszawa, tel. +48 22 5375050, e-mail info@audytel.pl. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym można kontaktować się pod adresem iod@audytel.pl.
Dane będą przetwarzane w celach udzielenia odpowiedzi na zapytanie (podstawa prawna: prawnie uzasadniony interes administratora) oraz marketingu produktów własnych (podstawa prawna: prawnie uzasadniony interes administratora). Podanie danych jest warunkiem udzielenia odpowiedzi, a ich niepodanie uniemożliwi udzielenie odpowiedzi na pytanie. Dane będą przechowywane do czasu udzielenia odpowiedzi na przesłane zapytanie.
Każdej osobie przysługuje prawo do żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania oraz ich przenoszenia. Każdej osobie przysługuje prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, wniesienia skargi do organu nadzorczego oraz cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. Każdej osobie przysługuje prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania jej danych osobowych na podstawie prawnie uzasadnionego interesu administratora, a także sprzeciwu wobec przetwarzania jej danych osobowych na potrzeby marketingu.

linkedin

Google +

icon

Newsletter

icon

Zapisz się do newslettera i otrzymuj bezpłatnie artykuły naszych ekspertów.


linkedin

Linkedin