Informatyka i Telekomunikacja

łącza

Doradztwo logistyczne

terminal

Zarządzanie Energią

wiatrak

Bezpieczeństwo informacji

telekomunikacja

Doradztwo IT

Opis usługi:

Tempo zmian technologicznych, postępująca substytucja usług oraz specjalizacja dostawców rozwiązań sprawiają, że otoczenie konkurencyjne przeobraża się bardzo szybko. Zmiany te stają się coraz większym wyzwaniem dla wszystkich graczy rynkowych oraz potencjalnych inwestorów.

W każdym biznesie potrzebne jest zbieranie informacji, dlatego poza wykonywaniem audytów bezpieczeństwa zajmujemy się prowadzeniem analiz rynkowych oraz studiów opłacalności wykonalności różnorodnych projektów, np. wdrożenia chmury obliczeniowej.

Warto także skorzystać z naszego doradztwa IT, energetycznego czy logistycznego. Jest ono źródłem najświeższych informacji z danego rynku, zmianach regulacyjnych czy potencjalnej konkurencji. Dzięki posiadanym doświadczeniom, danym rynkowym i sprawdzonej metodyce gwarantujemy trwałą poprawę efektywności zasobów IT. W naszych projektach wykorzystujemy m.in. działania z zakresu optymalizacji procesów biznesowych i architektury IT.

Audytel, jako firma neutralna technologicznie, nie dostarcza rozwiązań ICT ani nie pośredniczy w ich nabywaniu. Dostarczamy natomiast specjalistyczną wiedzę na temat praktycznych zastosowań różnych technologii, pomagamy ocenić ich przydatność w konkretnej organizacji oraz pomagamy w procesie opracowania i wdrożenia optymalnego rozwiązania.

Co zyskujesz?

• Cenną wiedzę, która pomoże zapewnić przewagę konkurencyjną.
• Większe prawdopodobieństwo sukcesu planowanych zamierzeń biznesowych.
• Dobór odpowiednich rozwiązań do osiągnięcia wyznaczonego celu..
• Specjalistyczną wiedzę ekspercką, dzięki której optymalizacja zasobów IT często może być przeprowadzona bezkosztowo.
• Bezstronne porównanie różnych dostępnych rozwiązań;
• Analizę zależności procesów biznesowych, aplikacji i infrastruktury IT
• Określenie właściwej skali systemu oraz warunków pozwalających na jego elastyczność;
• Analizę możliwości centralizacji i konsolidacji systemów, w tym wykorzystania wirtualizacji i przetwarzania w chmurze;
• Optymalizację budżetu IT.
• Ograniczenie ryzyk funkcjonowania procesów i infrastruktury IT.
• Zapewnienie zgodności z odnośnymi standardami, wymaganiami prawa i regulacjami korporacyjnymi.

Przykładowe realizacje:

Możliwość zwiększenia konkurencji na rynku sprzedaży energii elektrycznej w Polsce

Na zlecenie Klienta przygotowaliśmy szczegółową analizę istniejących barier w rozwoju konkurencji na rynku sprzedaży energii elektrycznej. Wskazaliśmy obszary możliwości zwiększenia konkurencji, a także zaprezentowaliśmy scenariusz rozwoju rynku po zniesieniu istniejących barier.

Scenariusz rozwoju systemu pobierania opłat za korzystanie z autostrad w Polsce

Na zlecenie Centrum Analiz Transportowych i Infrastrukturalnych wykonaliśmy analizę systemów taryfowych poboru opłat za korzystanie z autostrad. Określiliśmy scenariusze wdrożenia różnych systemów poboru opłat autostradowych dla pojazdów osobowych w Polsce, a także zwymiarowaliśmy koszty i korzyści dla każdego z nich

Studium wykonalności platformy do komunikacji głosowej

Na potrzeby jednego z największych banków w Polsce wykonaliśmy studium wykonalności wdrożenia platformy do komunikacji głosowej. Analiza obejmowała opisanie aktualnego sposobu realizacji tej funkcjonalności, zbadanie wymagań dla docelowego systemu, a także identyfikację potrzeb biznesowych i ograniczeń. Wynikiem prac było określenie docelowych scenariuszy koncepcji systemu komunikacji głosowej, wraz z oceną koszów inwestycji oraz przewidywanym czasem wdrożenia.

Zapytaj o ofertę:

Grzegorz Bernatek

22 537 50 57


linkedin

Google +

icon

Newsletter

icon

Zapisz się do newslettera i otrzymuj bezpłatnie artykuły naszych ekspertów.


linkedin

Linkedin