Informatyka i Telekomunikacja

Doradztwo logistyczne

Zarządzanie Energią

Ochrona danych osobowych

Doradztwo IT

Opis usługi:

Technologia IT należy do najszybciej rozwijających się na całym świecie. Producenci komputerów i innych urządzeń z nimi współpracujących stale wprowadzają nowości, mające usprawnić działanie nie tylko poszczególnych użytkowników, ale też całych przedsiębiorstw.

Odpowiedni dobór sieci komputerowej nie zawsze jest jednak łatwy, stąd też niektóre firmy decydują się na zakup sprzętu o właściwościach niewystarczających lub wprost przeciwnie – o zbyt wysokich parametrach, za które należało zapłacić więcej, a które mogą zostać nigdy niewykorzystane.

Dlatego też oferujemy profesjonalne doradztwo IT, dzięki któremu można zyskać rzetelne informacje dotyczące rozwiązań, będących adekwatnymi do konkretnych wymogów. Eksperci pracujący w Audytel od lat udzielają specjalistycznych rad, a dzięki stałemu śledzeniu zmian na rynku IT zawsze zaproponują najlepsze możliwości. Fachowe doradztwo informatyczne pozwala być zawsze o krok przed konkurencją.

Consulting IT

Wiedza jest potężnym narzędziem, szczególnie jeśli na rynku jest twarda konkurencja. Dzięki zdobyciu najrzetelniejszych informacji dotyczących nowoczesnych rozwiązań technicznych przedsiębiorcy mają możliwość wprowadzenia optymalnym kosztem unowocześnień w swoich systemach teleinformatycznych.

Wybierając nasz konsulting IT macie Państwo pewność rzetelnie przeprowadzonej inwentaryzacji obecnie posiadanych zasobów sprzętowych. Dostarczamy sprawdzoną wiedzę z zakresu zmian na rynku, obejmujących m.in. różne rozwiązania technologiczne. Wieloletnie doświadczenie nauczyło nas, co jest najistotniejsze z perspektywy różnych branż, dzięki temu gromadzone i dostarczane informacje mają najwyższą wartość i przydatność dla optymalizacji istniejącej architektury IT.

Firma Audytel jest neutralna technologicznie. Oznacza to, że oferowany przez nas consulting IT polega na przekazywaniu rzetelnej wiedzy o najnowocześniejszych urządzeniach, przeznaczonych dla danej branży. Nie narzucamy klientom wyboru konkretnych urządzeń, a jedynie przedstawiamy różne propozycje, które najbardziej będą odpowiadać ich oczekiwaniom.

Co zyskujesz?

• Cenną wiedzę, która pomoże zapewnić przewagę konkurencyjną.
• Większe prawdopodobieństwo sukcesu planowanych zamierzeń biznesowych.
• Dobór odpowiednich rozwiązań do osiągnięcia wyznaczonego celu..
• Specjalistyczną wiedzę ekspercką, dzięki której optymalizacja zasobów IT często może być przeprowadzona bezkosztowo.
• Bezstronne porównanie różnych dostępnych rozwiązań;
• Analizę zależności procesów biznesowych, aplikacji i infrastruktury IT
• Określenie właściwej skali systemu oraz warunków pozwalających na jego elastyczność;
• Analizę możliwości centralizacji i konsolidacji systemów, w tym wykorzystania wirtualizacji i przetwarzania w chmurze;
• Optymalizację budżetu IT.
• Ograniczenie ryzyk funkcjonowania procesów i infrastruktury IT.
• Zapewnienie zgodności z odnośnymi standardami, wymaganiami prawa i regulacjami korporacyjnymi.

Przykładowe realizacje:

Możliwość zwiększenia konkurencji na rynku sprzedaży energii elektrycznej w Polsce

Na zlecenie Klienta przygotowaliśmy szczegółową analizę istniejących barier w rozwoju konkurencji na rynku sprzedaży energii elektrycznej. Wskazaliśmy obszary możliwości zwiększenia konkurencji, a także zaprezentowaliśmy scenariusz rozwoju rynku po zniesieniu istniejących barier.

Scenariusz rozwoju systemu pobierania opłat za korzystanie z autostrad w Polsce

Na zlecenie Centrum Analiz Transportowych i Infrastrukturalnych wykonaliśmy analizę systemów taryfowych poboru opłat za korzystanie z autostrad. Określiliśmy scenariusze wdrożenia różnych systemów poboru opłat autostradowych dla pojazdów osobowych w Polsce, a także zwymiarowaliśmy koszty i korzyści dla każdego z nich

Studium wykonalności platformy do komunikacji głosowej

Na potrzeby jednego z największych banków w Polsce wykonaliśmy studium wykonalności wdrożenia platformy do komunikacji głosowej. Analiza obejmowała opisanie aktualnego sposobu realizacji tej funkcjonalności, zbadanie wymagań dla docelowego systemu, a także identyfikację potrzeb biznesowych i ograniczeń. Wynikiem prac było określenie docelowych scenariuszy koncepcji systemu komunikacji głosowej, wraz z oceną koszów inwestycji oraz przewidywanym czasem wdrożenia.

Zapytaj o ofertę:

Grzegorz Bernatek

22 537 50 57Wyrażam zgodę na otrzymywanie drogą elektroniczną informacji handlowych dotyczących Audytel S.A.

Administratorem danych osobowych jest Audytel S.A., ul. ks. I. Skorupki 5, 00-546 Warszawa, tel. +48 22 5375050, e-mail info@audytel.pl. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym można kontaktować się pod adresem iod@audytel.pl.
Dane będą przetwarzane w celach udzielenia odpowiedzi na zapytanie (podstawa prawna: prawnie uzasadniony interes administratora) oraz marketingu produktów własnych (podstawa prawna: prawnie uzasadniony interes administratora). Podanie danych jest warunkiem udzielenia odpowiedzi, a ich niepodanie uniemożliwi udzielenie odpowiedzi na pytanie. Dane będą przechowywane do czasu udzielenia odpowiedzi na przesłane zapytanie.
Każdej osobie przysługuje prawo do żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania oraz ich przenoszenia. Każdej osobie przysługuje prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, wniesienia skargi do organu nadzorczego oraz cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. Każdej osobie przysługuje prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania jej danych osobowych na podstawie prawnie uzasadnionego interesu administratora, a także sprzeciwu wobec przetwarzania jej danych osobowych na potrzeby marketingu.

linkedin

Google +

icon

Newsletter

icon

Zapisz się do newslettera i otrzymuj bezpłatnie artykuły naszych ekspertów.


linkedin

Linkedin