Informatyka i Telekomunikacja

Doradztwo logistyczne

Zarządzanie Energią

Ochrona danych osobowych

E-learning: Szkolenie z cyberbezpieczeństwa

Opis usługi:

W ciągu ostatnich sześciu lat liczba cyberataków wzrosła na całym świecie o 232%. W Polsce w 2017 r. ponad 65% firm doświadczyło incydentów związanych z zagrożeniem ich bezpieczeństwa. Niestety z badań wynika, iż tylko 8 na 100 firm jest w pełni zabezpieczona przed cyberatakami. Wyzwaniem dla firm w najbliższych latach będzie zapewnienie odpowiedniego cyberbezpieczeństwa swoim organizacjom oraz podnoszenie świadomości pracowników w zakresie bezpiecznego wykorzystywania urządzeń końcowych w wypełnianiu obowiązków służbowych. Konieczne jest wprowadzanie specjalnych programów edukacyjnych, w tym profesjonalnie przygotowanych szkoleń.

Podczas szkolenia „Cyberbezpieczeństwo – jak się bronić” poznasz wybrane socjotechniki i mechanizmy stosowane przez cyberprzestępców w celu wyłudzania informacji. Dowiesz się, dlaczego świadomość zagrożeń jest ważna oraz na co zwracać uwagę, aby skutecznie chronić siebie i firmę, w której pracujesz. Dowiesz się jak duży wpływ na bezpieczeństwo organizacji ma jednostka.

Nasze szkolenie z cyberbezpieczeństwa zostało opracowane we współpracy z najlepszymi ekspertami z dziedziny bezpieczeństwa informacji. Treści są atrakcyjne graficznie, z optymalną liczbą elementów wizualizacji zarówno statycznej, jak i dynamicznej np. w postaci krótkich historyjek graficznych, infografik.

Dużą zaletą naszej oferty jest forma szkolenia – e-learning. To rozwiązanie wygodne dla pracowników i pracodawców, gwarantujące najwyższą skuteczność edukacji. Jednocześnie e-learning pozwala na optymalizację kosztów przeprowadzenia kursów dotyczących cyberbezpieczeństwa.

Co zyskujesz?

Szkolenie e-learning: Cyberbezpieczeństwo – jak się bronić?

Cele szkolenia:
 • Zminimalizowanie ilości występowania incydentów poprzez umiejętną edukację pracowników,
 • Podniesienie świadomości na temat cyber zagrożeń w organizacji,
 • Weryfikacja, czy podjęte działania przekładają się na skuteczność szkolenia,
 • Wdrożenie dobrych praktyk bezpieczeństwa informacji w organizacji.

Program szkolenia w formie e-learningu: 

 • Dlaczego cyberbezpieczeństwo jest ważne?
 • Phishing – czym jest i jak się bronić?
 • Socjotechniki – wywieranie wpływu,
 • Co Ty możesz zrobić w kwestii bezpieczeństwa?
 • Mechanizmy bezpieczeństwa – hasła.

Pozostałe usługi działu Cyberbezpieczeństwo doradztwo:

Przykładowe realizacje:

Komu dedykowane jest e-szkolenie:

Pracownikom każdego szczebla organizacji, którzy korzystają z komputerów.

Efekty szkolenia:

 • Pozyskanie wiedzy w zakresie tożsamości i prywatności w sieci oraz rodzajów zagrożeń występujących podczas użytkowania sprzętu IT,
 • Rozpoznawanie i zapobieganie zagrożeniom związanym z cyberprzestępczością,
 • Podejmowanie odpowiednich działań w przypadku usiłowania cyberataku.

Jak udostępnić pracownikom szkolenia e-learningowe z Cyberbezpieczeństwa?

Profesjonalne szkolenie z cyberbezpieczeństwa jest udostępniane na naszej platformie e-learningowej lub formie licencji w standardzie SCORM. Platforma Audytel posiada mechanizmy służące weryfikacji skuteczności realizacji akcji edukacyjnej oraz generowania na tej podstawie raportów.

Wycena szkolenia jest przeprowadzana indywidualnie.

Zapytaj o szkolenie!

Zapytaj o ofertę:

Małgorzata Anoszczenko

607 100 609Wyrażam zgodę na otrzymywanie drogą elektroniczną informacji handlowych dotyczących Audytel S.A.

Administratorem danych osobowych jest Audytel S.A., ul. ks. I. Skorupki 5, 00-546 Warszawa, tel. +48 22 5375050, e-mail info@audytel.pl. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym można kontaktować się pod adresem iod@audytel.pl.
Dane będą przetwarzane w celach udzielenia odpowiedzi na zapytanie (podstawa prawna: prawnie uzasadniony interes administratora) oraz marketingu produktów własnych (podstawa prawna: prawnie uzasadniony interes administratora). Podanie danych jest warunkiem udzielenia odpowiedzi, a ich niepodanie uniemożliwi udzielenie odpowiedzi na pytanie. Dane będą przechowywane do czasu udzielenia odpowiedzi na przesłane zapytanie.
Każdej osobie przysługuje prawo do żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania oraz ich przenoszenia. Każdej osobie przysługuje prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, wniesienia skargi do organu nadzorczego oraz cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. Każdej osobie przysługuje prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania jej danych osobowych na podstawie prawnie uzasadnionego interesu administratora, a także sprzeciwu wobec przetwarzania jej danych osobowych na potrzeby marketingu.

linkedin

Google +

icon

Newsletter

icon

Zapisz się do newslettera i otrzymuj bezpłatnie artykuły naszych ekspertów.


linkedin

Linkedin