Informatyka i Telekomunikacja

Doradztwo logistyczne

Zarządzanie Energią

Bezpieczeństwo informacji

Analizy rynkowe ICT

Opis usługi:

Zajmujemy się przeprowadzaniem audytów telekomunikacyjnych oraz dostarczamy pogłębione, wielowymiarowe analizy o aktualnym stanie rynku teleinformatycznego w Polsce i za granicą. Wykonujemy także szczegółowe prognozy jego rozwoju, dzięki czemu nasi Klienci mogą podejmować optymalne decyzje biznesowe oraz ograniczać ryzyko inwestycyjne.

Nasze kompetencje analityczne wypracowaliśmy na bazie metodyki wykorzystywanej w META Group, z którą współpracowaliśmy w latach 2003-2005. Pierwsze projekty badawcze – wykonane dla vendorów IT, operatorów telekomunikacyjnych oraz regulatorów rynku – zostały z czasem rozszerzone o zagadnienia związane z efektywnością administracji publicznej, logistyką oraz rynkiem energetycznym.

Przewagą analiz Audytela jest zestawienie badań rynkowych z danymi z przeprowadzonych projektów audytowych i doradczych, co powoduje, że jesteśmy jednym z najbardziej wiarygodnych źródeł danych benchmarkowych w obszarze cen usług i kosztów.

Dodatkowo wśród naszych usług znajdziesz również dedykowane projekty badawcze oraz doradcze IT, które są bazą do zaplanowania i optymalnego przeprowadzenia strategicznych projektów w każdej organizacji.

Specjalizujemy się w wykonywaniu analiz:

• usług telekomunikacyjnych,
• usług informatycznych,
• outsourcingu ICT,
• sprzętu telekomunikacyjnego i IT,
• oprogramowania.

Co zyskujesz?

Co zyskujesz dzięki współpracy z firmą Audytel?

  • Wiedza i dane pozwalające na optymalizację planów taktycznych i strategicznych.
  • Informacje na temat trendów na rynku oraz w zakresie stosowania najlepszych praktyk.
  • Nowoczesne narzędzia do samodzielnego prowadzenia analiz biznesowych.

Przykładowe realizacje:

Optymalizacja budowy sieci FTTx

Na potrzeby Klienta – firmy planującej budowę dostępowej sieci NGA, dostarczyliśmy informacje niezbędne do prowadzenia analiz biznesowych w ponad 1000 obszarach w największych miastach Polski. Przeprowadziliśmy szczegółowe badanie obecności konkurencji oraz zidentyfikowaliśmy oferty operatorów w poszczególnych lokalizacjach. Klient otrzymał narzędzie do prezentacji oraz analiz przestrzennych zebranych danych, a także model analityczny ze wskazaniem obszarów rekomendowanych do budowy sieci FTTx.

Analiza rynku data center w Polsce

Audytel od 2008 r. prowadzi badania i monitoring rynku data center. Na podstawie wywiadów z dostawcami usług kolokacji oraz wizyt audytowych corocznie opracowywane jest szczegółowe zestawienie najważniejszych obiektów tego typu w Polsce. Raport zawiera charakterystykę dostawców usług, parametrów technicznych serwerowni i cen oraz prognozę rozwoju rynku.

Analiza trendów na rynku telekomunikacyjnym

Dla Klienta, którym był ogólnopolski operator posiadający rozbudowaną sieć dostępową oraz infrastrukturę telefonii komórkowej, opracowaliśmy szczegółowy raport na temat nowych usług, zachowań klientów, trendów cenowych na rynku telekomunikacyjnym. Istotną potrzebą Klienta była możliwość uzyskania szczegółowych prognoz
w kilkudziesięciu kategoriach usług na nadchodzące 5 lat. Oprócz dedykowanego raportu analitycznego, Klient otrzymał kwartalnie aktualizowany serwis Data as a Service, ze szczegółowymi danymi operacyjno-finansowymi oraz prognozami do prowadzenia własnych analiz.

Zapytaj o ofertę:

Grzegorz Bernatek

22 537 50 57


linkedin

Google +

icon

Newsletter

icon

Zapisz się do newslettera i otrzymuj bezpłatnie artykuły naszych ekspertów.


linkedin

Linkedin