Informatyka i Telekomunikacja

Doradztwo logistyczne

Zarządzanie Energią

Bezpieczeństwo informacji

Analizy rynkowe – telekomunikacja

Opis usługi:

Dostarczamy pogłębionych, wielowymiarowych informacji o aktualnym stanie rynku teleinformatycznego oraz prognozy jego rozwoju, dzięki czemu nasi Klienci mogą podejmować optymalne decyzje biznesowe i ograniczać ryzyko inwestycyjne.

Nasze kompetencje analityczne wypracowaliśmy na bazie metodyki META Group, z którą współpracowaliśmy w latach 2003-2005. Pierwsze projekty badawcze – wykonane dla vendorów IT, operatorów telekomunikacyjnych oraz regulatorów rynku – zostały z czasem rozszerzone o zagadnienia związane z efektywnością administracji publicznej, logistyką oraz rynkiem energetycznym. Przewagą analiz Audytela jest weryfikacja badań ankietowych danymi z przeprowadzonych audytów, co powoduje, że jesteśmy jednym z najbardziej wiarygodnych źródeł danych benchmarkowych w obszarze cen usług i kosztów. Dodatkowo wśród naszych usług znajdziesz również dedykowane projekty badawcze, które będą postawą do zaplanowania przyszłych projektów firmy.

Specjalizujemy się w analizach:

  • usług telekomunikacyjnych,
  • usług informatycznych,
  • sprzętu ICT,
  • usług kurierskich i pocztowych,
  • energii elektrycznej.

Co zyskujesz?

  • Aktualne dane wejściowe pozwalające na optymalizację planów taktycznych i strategicznych.
  • Dokładne informacje na temat trendów na rynku zmniejszające ryzyko inwestycyjne.
  • Narzędzia do samodzielnego prowadzenia analiz biznesowych.

Przykładowe realizacje:

Optymalizacja budowy sieci FTTx

Na potrzeby Klienta – firmy planującej budowę dostępowej sieci NGA w największych miastach Polski dostarczyliśmy szczegółowe zestawienie informacji niezbędnych do prowadzenia analiz biznesowych w ponad 1000 obszarach w wytypowanych przez Klienta miastach, przeprowadziliśmy szczegółowe badanie obecności konkurencji oraz oferty operatorów w poszczególnych badanych obszarach, a także dostarczyliśmy narzędzie do prezentacji oraz analiz geograficznych zebranych danych, a także model analityczny z analizą obszarów rekomendowanych do budowy sieci FTTx.

Opracowanie analityczne na potrzeby aktualizacji Narodowego Planu Szerokopasmowego

Potrzebą klienta – Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji było wskazanie niezbędnych działań i narzędzi, dzięki którym możliwe byłoby zrealizowanie celów Europejskiej Agendy Cyfrowej (EAC). W efekcie prac Audytela powstał raport zawierający szczegółowe informacje dotyczące planu rozwoju szerokopasmowego dostępu do Internetu w Polsce, taką ze rekomendacje w zakresie wykorzystania już istniejącej oraz planowanej do budowy infrastruktury oraz rozwiązań pobudzających aktywność sektora prywatnego w tym obszarze.

Analiza trendów na rynku telekomunikacyjnym

Dla Klienta, którym był ogólnopolski operator, posiadający rozbudowaną sieć dostępową oraz infrastrukturę telefonii komórkowej opracowaliśmy szczegółowy raport na temat nowych usług, zachowań klientów, trendów cenowych na rynku telekomunikacyjnym. Istotną potrzebą była możliwość uzyskania szczegółowych prognoz

w kilkudziesięciu kategoriach usług na nadchodzące 5 lat. Oprócz dedykowanego raportu analitycznego, Klient otrzymał kwartalnie aktualizowany serwis ze szczegółowymi danymi operacyjno-finansowymi oraz prognozami do prowadzenia własnych analiz.

linkedin

Google +

icon

Newsletter

icon

Zapisz się do newslettera i otrzymuj bezpłatnie artykuły naszych ekspertów.


linkedin

Linkedin