Informatyka i Telekomunikacja

Doradztwo logistyczne

Zarządzanie Energią

Ochrona danych osobowych

Zarządzanie łańcuchem dostaw

Opis usługi:

Skuteczne zarządzanie łańcuchem dostaw wspiera i umożliwia realizację strategii każdej organizacji. Odpowiednie zarządzanie wymianą informacji z dostawcami, klientami i pracownikami jest istotne w każdej fazie rozwoju produktu, w obszarze produkcji i zaopatrzenia oraz logistyki (magazynowanie, transport, dystrybucja). Aby właściwie zarządzać łańcuchem dostaw, należy aktywnie planować i realizować procesy związane z przepływem towarów i informacji im towarzyszących.

Kluczowe elementy w procesie zarządzania łańcuchem dostaw:

 • Zapewnienie przepływu rzetelnych informacji pomiędzy jego uczestnikami,
 • Kształtowanie i utrzymanie właściwego poziomu zapasów,
 • Optymalizacja transportu i składowania.

Nasze podejście dostosowujemy indywidualnie do każdego klienta i sytuacji rynkowej, wykorzystując sprawdzone modele biznesowe, opracowane na podstawie licznych projektów związanych z optymalizacją kosztów zapasów, wzrostem efektywności obsługi procesów oraz redukcją kosztów operacyjnych w przedsiębiorstwach.

Co zyskujesz?

Efekty i korzyści, płynące z właściwego zarządzania łańcuchem dostaw:

 • Optymalne wykorzystanie dostępnych środków pracy
 • Płynny przepływ fizycznego strumienia towarów
 • Koordynowanie poziomu zapasów
 • Weryfikacja działań dostawców, kontroli księgowej oraz sprawozdawczości finansowej
 • Usprawnienie procesów i procedur w organizacji

Przykładowe realizacje:

Case study: Optymalizacja łańcucha dostaw w branży automotive

 

Nasz klient, hurtownia motoryzacyjna sprzedaje pełną gamę artykułów (części zamienne, wyposażenie, akcesoria, płyny eksploatacyjne) dla samochodów osobowych na rynku polskim i w krajach europejskich będących w bliskim sąsiedztwie Polski.

Uwzględnienie specyfiki branży pod kątem:

 • Dostaw do Klienta końcowego w ciągu:
  • kilku godzin od momentu zamówienia (nie później niż w ciągu 12 godzin) – dla warsztatów samochodowych,
  • 24 godzin od momentu zamówienia – dla e-commerce
 • Obsługi setek tysięcy pozycji asortymentowych (standard plus zamienniki)
 • Uwzględnienia czynnika sezonowości
 • Zarządzania zmienności oferty w reakcji na nowe trendy i preferencje klientów końcowych

Podjęte działania:

Optymalizacja łańcucha dostaw jest procesem permanentnym u naszego klienta i dotyczy przede wszystkim:

 • Uzgodnienia bazowych zasad współpracy z nowymi dostawcami oraz podnoszenie standardów obsługi w przypadku starych dostawców
 • Ciągłego podnoszenia jakości wymiany informacji i standardu obsługi klienta końcowego
 • Zapewnienia sprawnego przepływu rzetelnej, uzgodnionej informacji w łańcuchu dostaw: dostawcy – sieć dystrybucji hurtowni – klient końcowy,
 • Zapewnienia sprawnego przepływu rzetelnej, uzgodnionej informacji w sieci dystrybucji (przepływ dwukierunkowy): Dział Zakupów – Magazyn Centralny – Magazyn Regionalny – filie (krajowe i zagraniczne),
 • Usprawnienia procesów zakupowych i zaopatrzeniowych
 • Usprawnienie procesów magazynowych
 • Zapewnienia wysokiej trafności planistycznej przy planowaniu zakupów i zapasów oraz zaopatrzenia

 

Kluczowe zależności w procesie wdrożenia:

Dla zapewnienia takiego standardu obsługi sieć dystrybucji w Polsce składa się z Magazynu Centralnego, dwóch Magazynów Regionalnych oraz Oddziałów (150 filii krajowych). W najbliższym czasie planowane jest uruchomienie trzeciego Magazynu Regionalnego. Firma posiada również przedstawicielstwa w 10 krajach Unii Europejskiej (filie zagraniczne). Wszystkie Oddziały posiadają magazyny.

Dostawcami dla Hurtowni są producenci światowi, regionalni oraz polscy, którzy dostarczają towar do Magazynu Centralnego lub Magazynów Regionalnych (zgodnie z dyspozycjami scentralizowanego Działu Zakupów).

Podstawowy strumień zasilający sieć dystrybucji kierowany jest z Magazynu Centralnego. Magazyn Centralny zaopatruje w towar Magazyny Regionalne, ściśle określone filie krajowe oraz filie zagraniczne. Magazyny Regionalne zaopatrują ściśle określone filie krajowe. Towar do filii krajowych jest dostarczany raz lub dwa razy dziennie. Towar do Magazynów Regionalnych oraz filii zagranicznych dostarczany jest dwa razy w tygodniu.

Strumień zwrotny realizowany jest wg odwrotnej ścieżki niż ścieżka zaopatrzeniowa.

 

Do każdego projektu podchodzimy indywidualnie – zapraszamy do kontaktu!

Zapytaj o ofertę:

Krzysztof Miziński

600 085 252  Wyrażam zgodę na otrzymywanie drogą elektroniczną informacji handlowych dotyczących Audytel S.A.

  Administratorem danych osobowych jest Audytel S.A., ul. ks. I. Skorupki 5, 00-546 Warszawa, tel. +48 22 5375050, e-mail info@audytel.pl. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym można kontaktować się pod adresem iod@audytel.pl.
  Dane będą przetwarzane w celach udzielenia odpowiedzi na zapytanie (podstawa prawna: prawnie uzasadniony interes administratora) oraz marketingu produktów własnych (podstawa prawna: prawnie uzasadniony interes administratora). Podanie danych jest warunkiem udzielenia odpowiedzi, a ich niepodanie uniemożliwi udzielenie odpowiedzi na pytanie. Dane będą przechowywane do czasu udzielenia odpowiedzi na przesłane zapytanie.
  Każdej osobie przysługuje prawo do żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania oraz ich przenoszenia. Każdej osobie przysługuje prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, wniesienia skargi do organu nadzorczego oraz cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. Każdej osobie przysługuje prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania jej danych osobowych na podstawie prawnie uzasadnionego interesu administratora, a także sprzeciwu wobec przetwarzania jej danych osobowych na potrzeby marketingu.

  linkedin

  Google +

  icon

  Newsletter

  icon

  Zapisz się do newslettera i otrzymuj bezpłatnie artykuły naszych ekspertów.


  linkedin

  Linkedin