Informatyka i Telekomunikacja

Doradztwo logistyczne

Zarządzanie Energią

Bezpieczeństwo informacji

Zapasy i zakupy

Opis usługi:

Z punktu widzenia zarządzania procesem zakupowym bardzo ważna jest identyfikacja czynników wpływających na tworzenie nadmiernych zapasów w firmie, a następnie podejmowanie działań mających na celu zredukowanie lub wyeliminowanie tych zjawisk. Należą do nich niepewność dostaw, wahania popytu, niski poziom prognozy popytu, specyfika procesu produkcyjnego czy założony zbyt wysoki poziom obsługi Klienta.

Wieloletnie doświadczenie naszych konsultantów pozwala na skuteczną walkę z przyczynami nadmiernych zapasów, a w dalszej kolejności z negatywnymi skutkami takiego stanu rzeczy. To unikalne podejście pozwala firmom na osiągniecie redukcji kosztów związanych z zakupami i zapasami.

Co zyskujesz?

  • Poprawę jakości planowania
  • Redukcję kosztów i uwolnienie zamrożonego kapitału
  • Nową jakość procesu zakupowego

W trosce o budżet, warto również zadbać o sieć dystrybucji – firma Audytel wykona dla Was analizę kosztów i korzyści związanych ze zmianą sieci.

Przykładowe realizacje:

Opracowanie polityki gospodarki materiałowej i magazynowej

Dla naszego Klienta – Przedsiębiorstwa Państwowego „Porty Lotnicze” zrealizowaliśmy projekt, którego zakres obejmował:

1. Wykonanie analizy i diagnozy stanu obecnego.

2. Opracowanie „Polityki gospodarki materiałowej i magazynowej

w PPL”.

3. Opracowanie „Planu wdrożenia oraz zasad aktualizacji „Polityki gospodarki materiałowej i magazynowej w PPL”.

Tadeusz Dalewski, Kierownik Działu Zarządzania Strategią w P.P. Porty Lotnicze:

„Obszerny zakres projektu wymagał od firmy Audytel interaktywnego sposobu działania i stałej współpracy z członkami  zespołu PPL. Dzięki takiemu podejściu cele projektu zostały w pełni zrealizowane, zgodnie z przyjętymi założeniami.”

Optymalizacja poziomu zapasów w firmie produkcyjnej

Klient Audytela – firma produkcyjna mającą kilka tysięcy SKU w obrocie towarowym, posiadająca własny magazyn wysokiego składowania, miał problem z niestabilnością zapasów, co powodowało m.in. konflikty na styku produkcja – handel, produkcja – marketing oraz handel – marketing. Zarząd postanowił postawić na logistykę i zbudować plan działań, który doprowadziłby do obniżenia kosztu działań przy niezmienionym SLA.

Eksperci Audytel zidentyfikowali przyczyny takiego stanu rzeczy i zaproponowali szereg działań naprawczych:

  • Zmianę polityki zapasów
  • Modyfikację modelu planistycznego,
  • Wdrożenie procedur S&OP,
  • Standaryzację przepływu informacji.
  • Przyjęcie strategii redukcji zapasów i zapisanie w polityce gospodarki zakupowej na kilka lat do przodu.
  • Zbudowanie planów zmian wraz z analizą ryzyk

W efekcie prac Audytela nastąpiła redukcja poziomu zapasów o ponad 20% oraz uwolnienie zamrożonego kapitału w wysokości kilku mln zł.

Zapytaj o ofertę:

Krzysztof Miziński

600 085 252


linkedin

Google +

icon

Newsletter

icon

Zapisz się do newslettera i otrzymuj bezpłatnie artykuły naszych ekspertów.


linkedin

Linkedin