Informatyka i Telekomunikacja

Doradztwo logistyczne

Zarządzanie Energią

Ochrona danych osobowych

Wdrożenie systemu WMS

Opis usługi:

Wdrożenie systemu WMS w firmie, to złożony proces. Dlatego decydując się na wdrożenie systemu zarządzania magazynem WMS, należy wziąć pod uwagę różne czynniki wpływające na powodzenie projektu.

W zależności od branży, wielkości firmy i specyfiki procesów magazynowych, różne kryteria odgrywają decydującą rolę w wyborze odpowiedniego systemu WMS.

 

Na co warto zwracać uwagę dokonując wyboru dostawcy systemu WMS?

Z punktu widzenia decydenta istotne jest sprawne zarządzanie przebiegiem implementacji na każdym etapie, czyli:

 • Przygotowanie niezbędnych informacji potrzebnych do prawidłowego działania systemu
 • Bliska współpraca z dostawcą oprogramowania
 • Dbałość o odpowiednie przeszkolenie personelu magazynowego

 

Oczekiwania na temat efektów wdrożenia WMS

Wybór właściwego systemu klasy WMS jest trudnym i czasochłonnym zadaniem. Wymaga przede wszystkim  jasnego określenia celów firmy oraz prawidłowej analizy procesowej.

Przed podjęciem decyzji o wdrożeniu nowego oprogramowania lub modyfikacji posiadanego, warto zwrócić uwagę, na to że:

 • Kalkulacja wdrożenia nie przewiduje godzin na identyfikację problemów klienta oraz wdrażanie rozwiązań
 • Przygotowanie analizy przedwdrożeniowej ma za zadanie uzyskanie potwierdzenia (dla firmy wdrażającej), że oprogramowanie może być wdrożone bez poprawek lub z niewielkimi modyfikacjami
 • Analiza przedwdrożeniowa nie ma nic wspólnego z analizą procesową
 • Wiedza wdrożeniowca oparta jest na doświadczeniu pozyskanym z realizacji innych projektów wdrożeniowych, a nie z praktyki biznesowej

Co zyskujesz?

Jeśli szukasz dostawcy oprogramowania magazynowego, który gwarantuje bezpieczne i sprawne wdrożenie WMS w magazynie, zacznij od przygotowania do niezbędnych informacji potrzebnych do prawidłowego działania systemu magazynowego.

Powierzając nadzór wdrożeniowy firmie zewnętrznej, przygotujemy dla Ciebie:

 • Szczegółowy opis (zmapowanie) obecnych procesów
 • Opis sytuacji, miejsc, w których występują problemy – w odniesieniu do opisanego procesu
 • Prezentację, czego oczekujemy od wdrożenia, jak sobie wyobrażamy nasz proces po wdrożeniu (model).

Skuteczny system WMS

Warunkiem minimum sukcesu wdrożeniowego jest wyznaczenie jednej osoby odpowiedzialnej za wdrożenie oraz wyłączenie jej z bieżącej działalności operacyjnej na okres wdrożenia.

 • Zaangażuj pracowników i uwzględnij ich potrzeby przy wyborze systemu WMS
 • Zapewnij przejrzystość w procesie zmian
 • Dobierz odpowiednie osoby do kluczowych ról i zapewnij im szkolenia

Przykładowe realizacje:

Case study: Wdrożenie WMS w polskiej firmie dystrybucyjnej

 

Cel:  Wsparcie Klienta we wdrożeniu systemu klasy Warehouse Management System

Klient: Polska firma dystrybucyjna działającą na rynku karm dla zwierząt.

 

Podjęte działania:

Wśród przeprowadzonych działań znalazły się między innymi:

 • Analiza logistyczna przedsiębiorstwa
 • Wykonanie layoutów magazynu dystrybucyjnego
 • Oznaczenie stref i niezbędnych elementów infrastruktury
 • Opis procesów magazynowych
 • Ustalenie wymagań biznesowych dla Systemu klasy WMS
 • Przygotowanie dokumentacji przetargowej
 • Prowadzenie przetargu na wybór dostawcy WMS
 • Wybór wykonawcy oraz opracowanie planu wdrożenia
 • Nadzór nad wdrożeniem oraz utrzymaniem systemu
 • Nadzór prac rozwojowych systemu (CR)
 • Nadzór nad integracją z systemami współpracującymi

 

Efekty projektu

 • Eliminacja nieefektywnych procesów
 • Wybór systemu dopasowanego do potrzeb klienta
 • Zapewnienie rozliczalności operacji magazynowych
 • Przyspieszenie wymiany informacji pomiędzy klientem i jego partnerami biznesowymi
 • Aktualizacja bazy dostawców rozwiązań informatycznych

 

Korzyści z wdrożenia:

W efekcie prac Audytela, w firmie nastąpił wzrost produktywności pracy o 15%.

Zapytaj o ofertę:

Krzysztof Miziński

600 085 252Wyrażam zgodę na otrzymywanie drogą elektroniczną informacji handlowych dotyczących Audytel S.A.

Administratorem danych osobowych jest Audytel S.A., ul. ks. I. Skorupki 5, 00-546 Warszawa, tel. +48 22 5375050, e-mail info@audytel.pl. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym można kontaktować się pod adresem iod@audytel.pl.
Dane będą przetwarzane w celach udzielenia odpowiedzi na zapytanie (podstawa prawna: prawnie uzasadniony interes administratora) oraz marketingu produktów własnych (podstawa prawna: prawnie uzasadniony interes administratora). Podanie danych jest warunkiem udzielenia odpowiedzi, a ich niepodanie uniemożliwi udzielenie odpowiedzi na pytanie. Dane będą przechowywane do czasu udzielenia odpowiedzi na przesłane zapytanie.
Każdej osobie przysługuje prawo do żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania oraz ich przenoszenia. Każdej osobie przysługuje prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, wniesienia skargi do organu nadzorczego oraz cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. Każdej osobie przysługuje prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania jej danych osobowych na podstawie prawnie uzasadnionego interesu administratora, a także sprzeciwu wobec przetwarzania jej danych osobowych na potrzeby marketingu.

linkedin

Google +

icon

Newsletter

icon

Zapisz się do newslettera i otrzymuj bezpłatnie artykuły naszych ekspertów.


linkedin

Linkedin