Informatyka i Telekomunikacja

Doradztwo logistyczne

Zarządzanie Energią

Ochrona danych osobowych

Sieci dystrybucji

Opis usługi:

Planowanie potrzeb w sieci dystrybucji

Utrzymywany przez firmy model dystrybucji podlega ciągłym zmianom i modyfikacjom, a zmiany wiążą się z kosztami.

Rzetelna prognoza kosztów stanowi bardzo duże wyzwanie dla firm. Błąd na tym etapie skutkuje bardzo dużymi problemami z budżetem i realizacją przyszłych inwestycji. Może mieć wpływ na korektę długofalowej strategii firmy.

Firma Audytel formułuje prognozy kosztów dla różnych wariantów zmian w sieci dystrybucji w nadchodzących latach, przy zachowaniu bezpieczeństwa łańcucha dostaw na wymaganym poziomie. Materiał stanowi wsparcie dla budowania strategii rozwoju firmy na kilka lat do przodu. Usługa oparta jest na dokładnej analizie rzeczywistych potrzeb Klienta, jego planów strategicznych

Klient otrzymuje analizę kosztów i korzyści zmian w sieci dystrybucji. Jej uzupełnieniem jest analiza wpływu zmian na biznes oraz analiza ryzyk wraz z metodami ich zapobiegania.

Co zyskujesz?

 • Prognozę kosztów
 • Analizę możliwych kosztów i korzyści
 • Materiał źródłowy dla budowy strategii i planowania budżetu w okresie długoterminowym

 

W ramach doradztwa logistycznego zajmujemy się również kompleksowym projektowaniem systemów logistycznych.

Przykładowe realizacje:

Case study: Analiza sieci dystrybucji produktów

 

Cel:  Przygotowanie rekomendacji w zakresie lokalizacji Magazynu Centralnego 

Dla firmy SOBIESKI SP. Z.O.O. należącej do francuskiej grupy kapitałowej Belvedere S.A. prowadziliśmy projekt, którego celem było przedstawienie rekomendacji w zakresie lokalizacji Magazynu Centralnego w sieci dystrybucji produktów Sobieski Sp. z o.o.

 

Główne działania były ukierunkowane na obszary:

 • Analiza obecnych stawek za usługę transportową
 • Prognoza kosztów na skutek zmian w sieci dystrybucji

 

Referencje:

„Utrzymywany przez naszą firmę model dystrybucji podlega ciągłym zmianom i modyfikacjom. Zmiany wiążą się z kosztami. Firma Audytel sformułowała prognozy kosztów dla różnych wariantów zmian w sieci dystrybucji w nadchodzących latach. Materiał stanowił wsparcie dla budowania strategii rozwoju firmy na kilka lat do przodu.”

Waldemar Skowronek, Dyrektor Logistyki

Zapytaj o ofertę:

Krzysztof Miziński

600 085 252  Wyrażam zgodę na otrzymywanie drogą elektroniczną informacji handlowych dotyczących Audytel S.A.

  Administratorem danych osobowych jest Audytel S.A., ul. ks. I. Skorupki 5, 00-546 Warszawa, tel. +48 22 5375050, e-mail info@audytel.pl. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym można kontaktować się pod adresem iod@audytel.pl.
  Dane będą przetwarzane w celach udzielenia odpowiedzi na zapytanie (podstawa prawna: prawnie uzasadniony interes administratora) oraz marketingu produktów własnych (podstawa prawna: prawnie uzasadniony interes administratora). Podanie danych jest warunkiem udzielenia odpowiedzi, a ich niepodanie uniemożliwi udzielenie odpowiedzi na pytanie. Dane będą przechowywane do czasu udzielenia odpowiedzi na przesłane zapytanie.
  Każdej osobie przysługuje prawo do żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania oraz ich przenoszenia. Każdej osobie przysługuje prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, wniesienia skargi do organu nadzorczego oraz cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. Każdej osobie przysługuje prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania jej danych osobowych na podstawie prawnie uzasadnionego interesu administratora, a także sprzeciwu wobec przetwarzania jej danych osobowych na potrzeby marketingu.

  linkedin

  Google +

  icon

  Newsletter

  icon

  Zapisz się do newslettera i otrzymuj bezpłatnie artykuły naszych ekspertów.


  linkedin

  Linkedin