Informatyka i Telekomunikacja

Doradztwo logistyczne

Zarządzanie Energią

Ochrona danych osobowych

Analiza logistyczna przedsiębiorstwa

Opis usługi:

Procesy logistyczne w przedsiębiorstwie mają duży wpływ na inne płaszczyzny działalności. Analiza logistyczna przedsiębiorstwa to usługa składająca się ze szczegółowego badania procesów logistycznych oraz zaprezentowania zaleceń eliminujących bieżące problemy.

Nasze projekty dostarczają klientom niezastąpionych informacji o możliwościach i drogach rozwoju aktualnej sytuacji. Wskazujemy obszary wymagające poprawy, ustalamy, w których procesach możliwe jest obniżenie lub racjonalizowanie kosztów logistycznych, a także poprawa jakości obsługi klientów. Ważnym zagadnieniem podczas analizy logistycznej jest także redukcja poziomu zapasów i przyśpieszenie przepływu materiałów. Efektywna organizacja w tych obszarach oznacza znaczące oszczędności dla organizacji.

Analiza logistyczna przedsiębiorstwa

Uważamy, że szczegółowy audyt musi być zorientowany indywidualnie na dane przedsiębiorstwo, zachodzące w nim procesy i zależności. Każdorazowo nasi specjaliści rozpoczynają analizy logistyczne od diagnozy aktualnego stanu w kilku obszarach. W zależności od skali i charakteru działalności mogą to być przykładowo:

 • zarządzanie zapasami,
 • transport,
 • dostawy,
 • magazynowanie,
 • realizacja zamówień,
 • dystrybucja.

W ramach prac nad analizą logistyczną określamy również pożądane poziomy wskaźników do oceny stanu logistyki. Na ich podstawie możliwa jest późniejsza kontrola wprowadzonych usprawnień. Również w trakcie wdrażania działań naprawczych, takie wskaźniki są punktem odniesienia, który na bieżąco pokazuje wpływ wprowadzanych kolejno zmian.

Wyniki analizy logistycznej

Analiza zawsze kończy się wskazaniem sposobów usprawnień krótko i długoterminowych. Na koniec projektu określamy również, jakie nakłady pieniężne wiążą się z zaprojektowaniem i wdrożeniem zaproponowanych rozwiązań, a także szacujemy efekty, które firma może osiągnąć, dzięki ich zastosowaniu. Takie kompleksowe wyniki badania umożliwiają osobom decyzyjnym w firmie odpowiednie zaplanowanie i przeprowadzenie zmian.

Analizę logistyczną dla naszych klientów wykonują doświadczeni specjaliści, którzy potrafią spojrzeć na procesy w firmie z innej perspektywy, całościowo. Często pomagamy managerom zobaczyć, jak wygląda działalność organizacji z dystansu, aby obiektywnie ocenili procesy logistyczne.

 

Co zyskujesz?

 • rzeczywisty obraz procesów logistycznych,
 • identyfikacja wąskich gardeł,
 • wskazanie metod eliminacji problemów.

Po przeprowadzonej analizie możemy również wykonać projektowanie systemów logistycznych dla Twojej firmy.

Przykładowe realizacje:

Case study: Analiza logistyki transportu materiałów wewnątrz

Cel: Audyt procesów w organizacji oraz opracowanie koncepcji logistyki transportu materiałów

 

Dla naszego Klienta – KGHM Oddział Huta Miedzi „Głogów” zrealizowaliśmy projekt audytowo-doradczy polegający na przeprowadzeniu szczegółowego audytu oraz opracowaniu koncepcji logistyki transportu materiałów wewnątrz kompleksu, zapewniającego sprawne i efektywne funkcjonowanie każdego obszaru huty oraz wyeliminowanie obecnie istniejących problemów w logistyce transportu i magazynowania głównych surowców, półproduktów i wyrobów.

 

Case study: Analiza dolnej części łańcucha dostaw

W związku z szybkim rozwojem nasz Klient – firma z branży odzieżowej postanowiła zainwestować w infrastrukturę logistyczną oraz poprawić przejrzystość i wydajność realizowanych procesów operacyjnych.

 

Podjęte działania:

Eksperci Audytel poddali badaniu dojrzałość operacyjną realizowanych procesów. Produkt obejmował rekomendacje w obszarach:

 • Procesy zachodzące w magazynie od wejścia towaru do magazynu do chwili potwierdzenia załadowania towaru na samochód.
 • System wynagradzania.
 • System bezpieczeństwa czynnego i biernego.
 • Kwalifikacje personelu.
 • System raportowy na poziomie operacyjnym.
 • Obciążenie i dojrzałość operacyjna.
 • Metody minimalizacji ryzyk wdrożeniowych.

Zapytaj o ofertę:

Krzysztof Miziński

600 085 252  Wyrażam zgodę na otrzymywanie drogą elektroniczną informacji handlowych dotyczących Audytel S.A.

  Administratorem danych osobowych jest Audytel S.A., ul. ks. I. Skorupki 5, 00-546 Warszawa, tel. +48 22 5375050, e-mail info@audytel.pl. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym można kontaktować się pod adresem iod@audytel.pl.
  Dane będą przetwarzane w celach udzielenia odpowiedzi na zapytanie (podstawa prawna: prawnie uzasadniony interes administratora) oraz marketingu produktów własnych (podstawa prawna: prawnie uzasadniony interes administratora). Podanie danych jest warunkiem udzielenia odpowiedzi, a ich niepodanie uniemożliwi udzielenie odpowiedzi na pytanie. Dane będą przechowywane do czasu udzielenia odpowiedzi na przesłane zapytanie.
  Każdej osobie przysługuje prawo do żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania oraz ich przenoszenia. Każdej osobie przysługuje prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, wniesienia skargi do organu nadzorczego oraz cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. Każdej osobie przysługuje prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania jej danych osobowych na podstawie prawnie uzasadnionego interesu administratora, a także sprzeciwu wobec przetwarzania jej danych osobowych na potrzeby marketingu.

  linkedin

  Google +

  icon

  Newsletter

  icon

  Zapisz się do newslettera i otrzymuj bezpłatnie artykuły naszych ekspertów.


  linkedin

  Linkedin