Informatyka i Telekomunikacja

Doradztwo logistyczne

Zarządzanie Energią

Bezpieczeństwo informacji

Audyt zgodności z KRI

Opis usługi:

Proponujemy wsparcie na każdym etapie działań zmierzających do realizacji wymagań KRI, w szczególności w zakresie następujących działań wynikających z Rozporządzenia:

  • audyt wstępny,
  • zdefiniowanie zaleceń bezpieczeństwa,
  • wsparcie w przeprowadzeniu analizy ryzyka,
  • weryfikację istniejącej dokumentacji bezpieczeństwa IT,
  • pomoc w tworzeniu dokumentacji bezpieczeństwa IT,
  • wsparcie w dostosowaniu systemów IT do wymagań KRI.

W ramach audytu badaniu podlegają wszystkie aplikacje, zasady interoperacyjności oraz wykorzystywane strony www. Analizę przeprowadzamy w dwóch wymiarach: odnośnie do dokumentacji oraz odnośnie do wdrożenia wymagań w życie. Wynikiem naszych prac jest raport, który zawiera ocenę wdrożenia wszystkich wymagań KRI oraz szczegółową ocenę dokumentacji bezpieczeństwa.

KRI, czyli Krajowe Ramy Interoperacyjności to rozporządzenie Prezesa Rady ministrów z dnia 12 kwietnia 2012 r. Rozporządzenie to zostało przyjęte, aby zachować jednolitość z prawodawstwem UE, a mianowicie z Europejskimi Ramami Interoperacyjności. Jest to jedna z najważniejszych i najbardziej pożytecznych inicjatyw w obszarze IT w Polsce, która pomaga w zarządzaniu usługami IT. Jest to działanie mające na celu wyznaczenie standardów w zakresie architektury i bezpieczeństwa systemów informatycznych. Obejmuje zagadnienia komunikacji pomiędzy systemami IT oraz kwestię podniesienia poziomu bezpieczeństwa. Rozporządzenie definiuje szczegółowe wymagania dotyczące interoperacyjności procesów i systemów oraz wymagania względem zarządzania bezpieczeństwem informacji. Rozporządzenie nakłada także obowiązek okresowego przeprowadzania analizy ryzyka. Obowiązek spełnienia wymagań KRI spoczywa na wszystkich podmiotach realizujących zadania publiczne.

Co zyskujesz?

Co zyskujesz dzięki przeprowadzeniu audytu zgodności z KRI?

  • optymalne dopasowanie zakresu nabywanych usług do Twoich potrzeb,
  • efektywne wykorzystanie budżetu,
  • skrócenie całkowitego czasu postępowania zakupowego,
  • w przypadku postępowań PZP minimalizujesz ryzyko protestów i postępowań odwoławczych poprzez sporządzenie profesjonalnej dokumentacji.

Nasza firma przeprowadzi dla Państwa również kompleksowe testy penetracyjne i audyt telekomunikacyjny, który pozwoli na optymalizację kosztów.

Zapytaj o ofertę:

Marcin Jastrzębski

22 537 50 50Wyrażam zgodę na otrzymywanie drogą elektroniczną informacji handlowych dotyczących Audytel S.A.

Administratorem danych osobowych jest Audytel S.A., ul. ks. I. Skorupki 5, 00-546 Warszawa, tel. +48 22 5375050, e-mail info@audytel.pl. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym można kontaktować się pod adresem iod@audytel.pl.
Dane będą przetwarzane w celach udzielenia odpowiedzi na zapytanie (podstawa prawna: prawnie uzasadniony interes administratora) oraz marketingu produktów własnych (podstawa prawna: prawnie uzasadniony interes administratora). Podanie danych jest warunkiem udzielenia odpowiedzi, a ich niepodanie uniemożliwi udzielenie odpowiedzi na pytanie. Dane będą przechowywane do czasu udzielenia odpowiedzi na przesłane zapytanie.
Każdej osobie przysługuje prawo do żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania oraz ich przenoszenia. Każdej osobie przysługuje prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, wniesienia skargi do organu nadzorczego oraz cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. Każdej osobie przysługuje prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania jej danych osobowych na podstawie prawnie uzasadnionego interesu administratora, a także sprzeciwu wobec przetwarzania jej danych osobowych na potrzeby marketingu.

linkedin

Google +

icon

Newsletter

icon

Zapisz się do newslettera i otrzymuj bezpłatnie artykuły naszych ekspertów.


linkedin

Linkedin