Informatyka i Telekomunikacja

Doradztwo logistyczne

Zarządzanie Energią

Bezpieczeństwo informacji

Audyt zgodności z KRI

Opis usługi:

Proponujemy wsparcie na każdym etapie działań zmierzających do realizacji wymagań KRI, w szczególności w zakresie następujących działań wynikających z Rozporządzenia:

  • audyt wstępny,
  • zdefiniowanie zaleceń bezpieczeństwa,
  • wsparcie w przeprowadzeniu analizy ryzyka,
  • weryfikację istniejącej dokumentacji bezpieczeństwa IT,
  • pomoc w tworzeniu dokumentacji bezpieczeństwa IT,
  • wsparcie w dostosowaniu systemów IT do wymagań KRI.

W ramach audytu badaniu podlegają wszystkie aplikacje, zasady interoperacyjności oraz wykorzystywane strony www. Analizę przeprowadzamy w dwóch wymiarach: odnośnie do dokumentacji oraz odnośnie do wdrożenia wymagań w życie. Wynikiem naszych prac jest raport, który zawiera ocenę wdrożenia wszystkich wymagań KRI oraz szczegółową ocenę dokumentacji bezpieczeństwa.

KRI, czyli Krajowe Ramy Interoperacyjności to rozporządzenie Prezesa Rady ministrów z dnia 12 kwietnia 2012 r. Rozporządzenie to zostało przyjęte, aby zachować jednolitość z prawodawstwem UE, a mianowicie z Europejskimi Ramami Interoperacyjności. Jest to jedna z najważniejszych i najbardziej pożytecznych inicjatyw w obszarze IT w Polsce, która pomaga w zarządzaniu usługami IT. Jest to działanie mające na celu wyznaczenie standardów w zakresie architektury i bezpieczeństwa systemów informatycznych. Obejmuje zagadnienia komunikacji pomiędzy systemami IT oraz kwestię podniesienia poziomu bezpieczeństwa. Rozporządzenie definiuje szczegółowe wymagania dotyczące interoperacyjności procesów i systemów oraz wymagania względem zarządzania bezpieczeństwem informacji. Rozporządzenie nakłada także obowiązek okresowego przeprowadzania analizy ryzyka. Obowiązek spełnienia wymagań KRI spoczywa na wszystkich podmiotach realizujących zadania publiczne.

Co zyskujesz?

Co zyskujesz dzięki przeprowadzeniu audytu zgodności z KRI?

  • optymalne dopasowanie zakresu nabywanych usług do Twoich potrzeb,
  • efektywne wykorzystanie budżetu,
  • skrócenie całkowitego czasu postępowania zakupowego,
  • w przypadku postępowań PZP minimalizujesz ryzyko protestów i postępowań odwoławczych poprzez sporządzenie profesjonalnej dokumentacji.

Nasza firma przeprowadzi dla Państwa również kompleksowe testy penetracyjne i audyt telekomunikacyjny, który pozwoli na optymalizację kosztów.

Zapytaj o ofertę:

Marcin Jastrzębski

22 537 50 50


linkedin

Google +

icon

Newsletter

icon

Zapisz się do newslettera i otrzymuj bezpłatnie artykuły naszych ekspertów.


linkedin

Linkedin