Informatyka i Telekomunikacja

Doradztwo logistyczne

Zarządzanie Energią

Bezpieczeństwo informacji

Audyt zgodności z KRI

Opis usługi:

Proponujemy wsparcie na każdym etapie działań zmierzających do realizacji wymagań KRI, w szczególności w zakresie następujących działań wynikających z Rozporządzenia:

  • audyt wstępny,
  • zdefiniowanie zaleceń bezpieczeństwa,
  • wsparcie w przeprowadzeniu analizy ryzyka,
  • weryfikację istniejącej dokumentacji bezpieczeństwa IT,
  • pomoc w tworzeniu dokumentacji bezpieczeństwa IT,
  • wsparcie w dostosowaniu systemów IT do wymagań KRI.

W ramach audytu badaniu podlegają wszystkie aplikacje, zasady interoperacyjności oraz wykorzystywane strony www. Analizę przeprowadzamy w dwóch wymiarach: odnośnie do dokumentacji oraz odnośnie do wdrożenia wymagań w życie. Wynikiem naszych prac jest raport, który zawiera ocenę wdrożenia wszystkich wymagań KRI oraz szczegółową ocenę dokumentacji bezpieczeństwa.

KRI
KRI, czyli Krajowe Ramy Interoperacyjności to rozporządzenia Prezesa Rady ministrów z dnia 12 kwietnia 2012 r . Rozporządzenie to zostało przyjęte, aby zachować jednolitość z prawodawstwem UE, a mianowicie z Europejskimi Ramami Interoperacyjności. Jest to jedna z najważniejszych i najbardziej pożytecznych inicjatyw w obszarze IT w Polsce. Jest to działanie, mające na celu wyznaczenie standardów w zakresie architektury i bezpieczeństwa systemów informatycznych. Obejmuje zagadnienia komunikacji pomiędzy systemami IT oraz kwestię podniesienia poziomu bezpieczeństwa. Rozporządzenie definiuje szczegółowe wymagania dotyczące interoperacyjności procesów i systemów oraz wymagania względem zarządzania bezpieczeństwem informacji. Rozporządzenie nakłada także obowiązek okresowego przeprowadzania analizy ryzyka. Obowiązek spełnienia wymagań KRI spoczywa na wszystkich podmiotach „realizujących zadania publiczne”.

Co zyskujesz?

  • Ocenę elementów systemu informatycznego, które są najsłabiej zabezpieczone, a zatem wymagają podjęcia działań w pierwszej kolejności.
  • Rekomendacje, jakie kroki należy podjąć dla poprawy krytycznych elementów.
  • Szczegółową analizę spełniania wszystkich wymagań KRI.
  • Ocenę posiadanej dokumentacji bezpieczeństwa.

Zapytaj o ofertę:

Daria Worgut-Jagnieża

22 537 50 55


linkedin

Google +

icon

Newsletter

icon

Zapisz się do newslettera i otrzymuj bezpłatnie artykuły naszych ekspertów.


linkedin

Linkedin