Informatyka i Telekomunikacja

Doradztwo logistyczne

Zarządzanie Energią

Bezpieczeństwo informacji

Audyt zgodności z RODO/GDPR

Opis usługi:

Wejście w życie ogólnego rozporządzenia o ochronie danych (RODO lub z ang. GDPR) w dniu 25 maja 2018 r. przyniosło nową erę w ochronie danych osobowych. Administratorzy danych muszą dokonać odpowiednich zmian w wielu aspektach dotyczących przetwarzania danych. Jednocześnie powstanie zagrożenie w postaci uzyskania wysokiej kary finansowej (nawet do 20 mln euro) za niezgodność z przepisami rozporządzenia.

Audyt zgodności z RODO jest usługą, która pozwoli Klientowi ocenić stan przygotowania do nowych wymogów oraz wskaże mu działania kluczowe do podjęcia dla uzyskania zgodności z nowym prawem. Celem audytu jest zidentyfikowanie wszystkich procesów, w których biorą udział dane osobowe oraz ocena zgodności tych procesów z przepisami prawa w wielu wymiarach, m.in. podstawy prawnej przetwarzania, prawidłowości i bezpieczeństwa procesu powierzania czy sposobach zapewnienia bezpieczeństwa danych.

Audyt jest prowadzony w dwóch etapach, pierwszym z nich jest inwentaryzacja procesów przetwarzania danych osobowych uwzględniająca kategorie, rodzaj przetwarzanych danych oraz cel przetwarzania. Drugim etapem zaś jest analiza, którym obowiązkom wynikającym z RODO podlega Klient oraz analiza stopnia spełnienia przez Klienta tych obowiązków, czy to jako administrator danych czy jako procesor.

Wynikiem audytu będzie raport zawierający podsumowanie dokonanej inwentaryzacji i analizy wraz ze wskazaniem obszarów niezgodności z RODO i propozycja działań dostosowujących. Nasza firma oferuje również wsparcie podczas wdrażania RODO dzięki czemu zyskacie pewność, że przedsiębiorstwo w pełni spełnia wymogi prawne.

Jesteś administratorem bezpieczeństwa informacji? Inspektorem ochrony danych? Pracujesz w dziale IT lub compliance? Potrzebujesz pomocy we wdrożeniu przepisów RODO w swojej organizacji? Wejdź na rodoradar.pl >>

Co zyskujesz?

  • Mapę procesów przetwarzania danych osobowych odzwierciedlającą stan faktyczny.
  • Identyfikację niezgodności z przepisami RODO.
  • Propozycje planu działań dostosowujących do RODO.
linkedin

Google +

icon

Newsletter

icon

Zapisz się do newslettera i otrzymuj bezpłatnie artykuły naszych ekspertów.


linkedin

Linkedin