Informatyka i Telekomunikacja

Doradztwo logistyczne

Zarządzanie Energią

Ochrona danych osobowych

Analiza Ryzyka i DPIA

Opis usługi:

Ocena skutków dla ochrony danych DPIA i Analiza Ryzyka

Zgodnie z wymaganiami RODO decyzje co do kształtu procesu przetwarzania danych osobowych, zastosowanych zabezpieczeń i rozwiązań powinny być podejmowanie na podstawie wyników przeprowadzonej analizy ryzyka. Analizy należy przeprowadzać regularnie dla funkcjonujących procesów oraz dla nowych procesów w ramach realizacji podejścia privacy by design i privacy by default.  Dla procesów przetwarzania danych osobowych mogących powodować wysokie ryzyka RODO wymaga przeprowadzenia również oceny skutków dla ochrony danych (DPIA).

Przeprowadzanie analiz ryzyka oraz ocen DPIA jest procesem ciągłym, realizowanym cyklicznie.

Celem jest zidentyfikowanie kluczowych ryzyk oraz zaplanowanie odpowiednich działań, zastosowanie zabezpieczeń organizacyjnych, fizycznych czy informatycznych, których celem jest minimalizacja ryzyka.

Oferujemy pełne wsparcie w zakresie opracowania metodyk i procedur oceny ryzyka oraz w przeprowadzaniu analiz w Twojej organizacji. Ocenimy, dla których procesów przetwarzania danych osobowych konieczne jest przeprowadzenie DPIA oraz wesprzemy Twoją organizację w przeprowadzeniu takiej oceny.

Naszą wiedzę i doświadczenie w zakresie podejścia opartego na ryzyku czerpiemy z długoletniej praktyki w przeprowadzaniu analiz ryzyka w zakresie bezpieczeństwa informacji, ciągłości działania czy zarządzania jakością.

 

 

Co zyskujesz?

Decydując się na przeprowadzanie analiz ryzyka oraz ocen DPIA zyskujesz:

 • Zdefiniowanie metodyki analizy ryzyka i DPIA (arkusze oceny)
 • Procedury zarządzania ryzykiem w zakresie danych osobowych
 • Dopasowane procedury i metodyki analizy ryzyka i/lub DPIA
 • Warsztaty dla właścicieli biznesowych
 • Wsparcie w przeprowadzeniu analizy ryzyka i/lub DPIA (po raz pierwszy lub cyklicznie)

Powierz Nam działania w zakresie ochrony danych osobowych.
W ramach naszych usług wesprzemy Twoją organizację w utrzymaniu zgodności z przepisami o ochronie danych osobowych.

Zapytaj o ofertę:

Krzysztof Gołaszewski

662 050 131  Wyrażam zgodę na otrzymywanie drogą elektroniczną informacji handlowych dotyczących Audytel S.A.

  Administratorem danych osobowych jest Audytel S.A., ul. ks. I. Skorupki 5, 00-546 Warszawa, tel. +48 22 5375050, e-mail info@audytel.pl. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym można kontaktować się pod adresem iod@audytel.pl.
  Dane będą przetwarzane w celach udzielenia odpowiedzi na zapytanie (podstawa prawna: prawnie uzasadniony interes administratora) oraz marketingu produktów własnych (podstawa prawna: prawnie uzasadniony interes administratora). Podanie danych jest warunkiem udzielenia odpowiedzi, a ich niepodanie uniemożliwi udzielenie odpowiedzi na pytanie. Dane będą przechowywane do czasu udzielenia odpowiedzi na przesłane zapytanie.
  Każdej osobie przysługuje prawo do żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania oraz ich przenoszenia. Każdej osobie przysługuje prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, wniesienia skargi do organu nadzorczego oraz cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. Każdej osobie przysługuje prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania jej danych osobowych na podstawie prawnie uzasadnionego interesu administratora, a także sprzeciwu wobec przetwarzania jej danych osobowych na potrzeby marketingu.

  linkedin

  Google +

  icon

  Newsletter

  icon

  Zapisz się do newslettera i otrzymuj bezpłatnie artykuły naszych ekspertów.


  linkedin

  Linkedin