Strefa wiedzy

Tworzenie planów audytu dla Zarządów przez ABI

08.02.2016

Organizując prace i zadania na 2016 rok nie możemy zapomnieć o sprawdzeniach bezpieczeństwa danych osobowych. Wynikające z aktów wykonawczych do znowelizowanej Ustawy o ochronie danych osobowych szczegółowe zasady planowania, akceptacji i prowadzenia sprawdzeń powinny pomóc w wykonaniu tego teoretycznie prostego zadania. Czy jednak jest ono naprawdę tak łatwe?

Po pierwsze CZAS

Plan sprawdzeń może zostać opracowany na okres nie krótszy niż kwartał i nie dłuższy niż rok, a ABI obowiązany jest do przedstawienia go Administratorowi Danych nie wcześniej niż na dwa tygodnie przed planowanym sprawdzeniem do jednego roku. Dodatkowo, już podczas realizacji planu sprawdzeń, ABI obowiązany jest do informowania kierownika jednostki organizacyjnej co najmniej na 7 dni przed rozpoczęciem planowego sprawdzenia. Jako dobrą praktykę warto również uzyskać od Administratora Danych akceptację przedstawionego planu sprawdzeń.

Po drugie ZAKRES

Co do zasady nie ma określonego wymogu odnośnie do zakresu sprawdzenia – tutaj decyzja należy do ABI-ego. Musi on jednak pamiętać o tym, że w przeciągu pięciu lat każdy zbiór danych i każdy system informatyczny powinien zostać sprawdzony. Samo sprawdzenie musi dać odpowiedź na następujące pytania:

 1. Czy zbieranie i przetwarzanie danych przebiega zgodnie z podstawami prawa?
 2. Czy spełniony został obowiązek informacyjny?
 3. Czy zawarte zostały umowy powierzenia przetwarzania danych?
 4. Czy realizowane jest prawo dostępu do danych oraz do ich poprawiania?
 5. Czy stosowane są należyte środki ochrony fizycznej, organizacyjnej i technicznej?
 6. Czy, w przypadku transferu danych do państw trzecich, odbywa się to zgodnie z zasadami opisanymi w Ustawie?
 7. Czy zbiory danych zawierające dane wrażliwe zostały zarejestrowane u GIODO?
 8. Czy dokumentacja systemu ochrony danych osobowych jest zgodna z wymogami prawa, czy jest zgodna ze stanem faktycznym organizacji oraz czy pracownicy znają i stosują jej postanowienia.

Po trzecie DOKUMENTOWANIE

By przeprowadzone sprawdzenie uznać za pełne, należy pamiętać o dokumentowaniu – w wersji papierowej lub elektronicznej – czynności. ABI ma kilka możliwości:

 1. Utrwalenie danych z systemu informatycznego.
 2. Sporządzenie notatki z przeprowadzonej czynności.
 3. Odebranie wyjaśnień od osoby odpowiedzialnej za obszar objętej sprawdzeniem.
 4. Sporządzenie kopii dokumentu.
 5. Zrobienie zrzutu z ekranu systemu informatycznego.
 6. Sporządzenie kopii zapisów rejestru systemu informatycznego lub zapisów konfiguracji technicznych środków zabezpieczeń tego systemu.

Oczywiście powyżej opisane działania są czysto teoretycznymi wymogami prawa – praktyka niestety wygląda zupełnie inaczej. Brak możliwości umówienia spotkania z osobami odpowiedzialnymi, brak wiedzy w zakresie omawianego tematu czy też rozproszenie organizacji utrudniające ustalenie np. ostatecznego brzmienia podpisanej umowy powierzenia. To wszystko zabiera czas, a jednocześnie może doprowadzić do „rozjechania się” całego planu sprawdzeń. Jak więc skutecznie je prowadzić? Na pewno warto o to zapytać specjalistów.

Autor: Tomasz Grześko

Łańcuch dostaw w praktyce

W ciągu ostatnich dziesięciu lat przeprowadzono wiele projektów dotyczących współpracy w ramach łańcucha dostaw. Takie działanie miało na celu przeanalizowanie,…

01.02.2021

Zobacz więcej

Kiedy kupić energię na giełdzie?

Podjęcie decyzji o momencie zakupu energii elektrycznej na Towarowej Giełdzie Energii1 wymaga dokładnej analizy wielu czynników wpływających na jej cenę….

29.01.2021

Zobacz więcej

Dobór mocy umownej

Redukcja ponoszonych kosztów to coś, co zawsze brzmi atrakcyjnie i czym każdy będzie zainteresowany. Nie inaczej jest w przypadku oszczędzania…

15.01.2021

Zobacz więcej

Grupowe zakupy energii – jak zacząć?

Po uwolnieniu rynku energii elektrycznej w roku 2007 coraz więcej instytucji decyduje się na zorganizowanie postępowania przetargowego na zakup energii…

11.01.2021

Zobacz więcej

Informacje o usługach Audytel S.A.

Bądź na bieżąco i wyraź zgodę na otrzymywanie informacji o naszych aktualnych działaniach.   Co zyskasz, jeśli zapiszesz się do…

10.09.2020

Zobacz więcej

Rynek data center w Polsce – czy COVID-19 będzie impulsem do przyspieszenia rozwoju?

Podaż powierzchni data center na polskim rynku osiągnęła na koniec 2019 r. poziom 94 tys. m2 co oznacza, że drugi…

12.05.2020

Zobacz więcej

Dobre praktyki przy tworzeniu bezpiecznego łańcucha dostaw zgodnie z ISO 28000:2007

Łańcuch dostaw obecnie można zdefiniować jako „łańcuch wyzwań” związanych z rosnącymi kosztami, niedoborem kapitału ludzkiego, presją na skracanie czasów dostaw,…

15.01.2020

Zobacz więcej
icon

Newsletter

icon

Zapisz się do newslettera i otrzymuj bezpłatnie artykuły naszych ekspertów.