Strefa wiedzy

Trendy na polskim rynku cloud

09.07.2015

Rynek usług cloud w Polsce jest stosunkowo młody i nie doczekał się jeszcze pełnych, systematycznych programów badawczych. Kilka publikacji, jakie na ten temat dotychczas się ukazały, to próby opisu studiów przypadku, badania jakościowe oraz zgrubne oszacowania wielkości rynku.

Strona podażowa jest mocno zróżnicowana pod względem modelu własności infrastruktury:

  • zintegrowani pionowo operatorzy obiektów data center będący jednocześnie dostawcami chmury z modelu detalicznym i hurtowym (np. Onet, ATM, 3SF, Polcom, Sinersio) oraz firmy integratorskie (np. Comarch), także posiadające własną pełną infrastrukturę, łącznie z datacenter,
  • wyspecjalizowani dostawcy chmury, którzy własną infrastrukturę chmurową kolokują w datacenter innych dostawców (np. Oktawave, Home.pl, Atende),
  • inne firmy, w tym operatorzy telekomunikacyjni (np. Orange Polska, T-Mobile) i integratorzy (np. Bonair), którzy odsprzedają usługę cloudową tzw. „white label” dostarczaną im przez dostawców hurtowych z grupy pierwszej lub drugiej.

 Na powyższy podział dodatkowo nakładają się specjalizacje produktowe oraz w zakresie rynków docelowych, przykładowo:

  • w zakresie rozwiązań dedykowanych do rynku MSP (automatyzacja usług), do dużych firm (duża elastyczność oferty) lub do sprzedaży pośredniej (standaryzacja);
  • w zakresie szerokości oferty usługowej, np. tylko IaaS (Oktawave) albo głównie SaaS (Comarch).

W odróżnieniu do rynku data center, rynek cloud nie jest skoncentrowany w Warszawie. Prawie połowa badanych dostawców oferuje swoje rozwiązania na bazie tylko jednej serwerowni. Pomimo takiego uwarunkowania większość dostawców usług gwarantuje dostępność swoich usług na poziomie od 99,95% do 99,99%, co jest standardem na poziomie światowym.

Najbardziej popularną obecnie wśród większych dostawców formą realizacji usług cloudowych są serwery wirtualne (IaaS) oraz przestrzeń dyskowa. Podaż usług IaaS wynosi w badanej grupie dostawców 79% (tyle wynosi średnia penetracja poszczególnymi usługami składowymi). W przypadku PaaS jest to 71%, a SaaS tylko 47%.

Usługi cloud w dłuższym okresie będą miały istotny wpływ na rozwój rynku teleinformatycznego. Elementy składowe bardziej tradycyjnych usług ICT, jaką jest np. usługa datacenter (kolokacja, wynajem serwerów, zapewnienie łączności), a zwłaszcza usługa pełnego outsorcingu IT, bardzo silnie wiązały klienta z usługodawcą, jego technologią, a nawet z lokalizacją centrum przetwarzania danych. Konsekwencją zmiany dostawcy (czy nawet miejsca świadczenia usługi) było fizyczne przemieszczaniem krytycznych zasobów, co łączy się z dużym ryzykiem operacyjnym. W przypadku sprzedaży zaawansowanych usług „w chmurze” zasoby fizyczne są oddzielone od usług, więc klient często nawet nie wie, gdzie przetwarzane są jego dane i na jakim sprzęcie. Wirtualizacja stwarza nowe warunki, jeśli chodzi o migrację usług pomiędzy różnymi lokalizacjami fizycznymi jednego dostawcy, jak również potencjalnie ułatwia przeniesienie platformy obliczeniowej od jednego do innego usługodawcy.

Usługodawcy cloud, aby zbudować i utrzymać dobrą pozycję na wciąż jeszcze małym (w Polsce), ale rosnącym i zmieniającym się rynku, muszą inwestować zarówno w edukację rynku – ustawiając odpowiednio oczekiwania i stymulując konkretne zachowania przyszłych klientów – jak i w rozeznaniu potrzeb rynku lokalnego. Tylko dzięki zintegrowanemu marketingowi produktowemu na poziomie lokalnym będą w stanie optymalizować swoją strategię sprzedażową na rynku polskim.

Tekst pochodzi z najnowszego raportu „Rynek dostawców usług przetwarzania w chmurze w Polsce ze szczególnym uwzględnieniem usług IaaS” – więcej informacji o raporcie tutaj.

Opłacalność taryf no-limit

Coraz większa popularność taryf ryczałtowych typu „no-limit” na rynku detalicznym sprawia, że również firmy oraz instytucje sektora publicznego decydują się…

25.09.2017

Zobacz więcej

Spadki sprzedaży usług telekomunikacyjnych w sektorze administracji publicznej i samorządowej

W 2016 r. jednostki objęte ustawą Prawo zamówień publicznych[1] (dalej „Pzp”) zaraportowały w serwisach BZP[2] i TED[3] zawarcie umów o łącznej…

Zobacz więcej

Rynek data center – podsumowanie 2016 r. i prognozy na najbliższe 5 lat

Wydarzenia na polskim rynku datacenter w 2016 r. potwierdziły wiarę dostawców w dobre perspektywy rynkowe w nadchodzących latach. W infrastrukturę…

17.08.2017

Zobacz więcej

Zbieranie danych do audytu energetycznego

Rozpoczęcie prac audytowych wymaga umiejętnego zebrania danych, które będziemy poddawać analizie. Ustawa o efektywności energetycznej opisuje w sposób ogólny to,…

17.05.2017

Zobacz więcej

Formy poprawy efektywności energetycznej wspierane przez Państwo

Podjęcie działań na rzecz wzrostu efektywności energetycznej wymaga podjęcia wysiłku i często znaczących nakładów finansowych. Celem zwiększenia motywacji do realizacji…

13.04.2017

Zobacz więcej

Nowa ustawa o ochronie danych osobowych – przegląd opublikowanego projektu

Już niewiele ponad rok dzieli nas od rozpoczęcia stosowania przepisów Ogólnego Rozporządzenia UE o Ochronie Danych Osobowych, w skrócie zwanego…

Zobacz więcej

Jak spełnić wymogi Ustawy o efektywności energetycznej?

Najważniejszym założeniem Ustawy o efektywności energetycznej (nowelizacja przyjęta przez Sejm 20.05.2016) jest wprowadzenie obowiązkowych działań na rzecz poprawy efektywności energetycznej…

21.03.2017

Zobacz więcej

Wsparcie w zarządzaniu zamówieniami (cz. III)

W drugiej części artykułu omówiono podstawowe warunki, jakie muszą zostać spełnione w firmie dla skutecznego zarządzania zapasami. Zwrócono uwagę na…

Zobacz więcej

Jak skutecznie wdrożyć panel menedżera?

W naszej praktyce biznesowej obserwujemy wzrost zapotrzebowania menedżerów na szybki dostęp do informacji ukierunkowanej na wsparcie konkretnej decyzji zarządczej. Rośnie…

22.02.2017

Zobacz więcej

Inspektor Ochrony Danych – czy będzie to nowa rola?

W grudniu 2016 roku Grupa Robocza art. 29, opublikowała swoje wytyczne do unijnego rozporządzenia GDPR (RODO). Jednym z tematów wytycznych…

Zobacz więcej
icon

Newsletter

icon

Zapisz się do newslettera i otrzymuj bezpłatnie artykuły naszych ekspertów.