Strefa wiedzy

Systemy informatyczne przetwarzające dane osobowe

24.01.2014

Bezpieczeństwo Informacji- komentarz Audytela na temat sytuacji na rynku (styczeń 2014)

10 stycznia 2014 r. sejm przyjął sprawozdanie GIODO za 2012 r. Ze sprawozdania rocznego, podsumowującego czynności wykonane w 2012 r., wynika, że prawie wszystkie spośród skontrolowanych podmiotów przetwarzały dane z wykorzystaniem jednego lub więcej systemów informatycznych. W związku z tym warto przyjrzeć się dokładniej problematyce zapewnienia zgodności systemów informatycznych w których przetwarza się dane osobowe z ustawą i rozporządzeniem.

Znaczna większość urządzeń (93%), na których były użytkowane systemy skontrolowane w 2012 r. była podłączona do sieci publicznej, w związku z czym stosowany był dla nich wysoki poziom bezpieczeństwa. W zasadzie niespotykane są systemy, w których zastosowano środki bezpieczeństwa na poziomie podwyższonym – tj. gdy urządzenia, na których przetwarzane są dane wrażliwe, są całkowicie odseparowane od sieci publicznej.

Ponad połowa skontrolowanych instytucji (61%) opierała się na własnych systemach do przetwarzania danych. Rośnie jednak tendencja do korzystania z systemów dostarczanych przez zewnętrznych dostawców (wzrost z 23% w 2011 r do 39% w 2012 r.), przy czym w ubiegłym roku ponad dwukrotnie wzrosła liczba podmiotów, które korzystały z outsourcingu wszystkich systemów informatycznych.

Zwiększa się również udział systemów tzw. rozproszonych, z których w 2011 r. korzystało 4% spośród kontrolowanych firm, a w 2012 r. już 11%. Na rozwiązania takie najczęściej decydują się firmy telekomunikacyjne oraz banki. Stosowanie systemów rozproszonych wiąże się z większym stopniem komplikacji przy realizacji ustawowych wymagań (takich jak sposób wykonywania kopii zapasowych, czy też zapewnienie odpowiednich zabezpieczeń), jednak widać, że korzyści wynikające z rozproszonego przetwarzania (np. zapewnienie ciągłości działania i bezpieczeństwa danych poprzez stosowanie centrów zapasowych) przeważają nad trudnościami związanymi ze spełnieniem przez dostawców takich usług wymogów rozporządzenia.

Biorąc pod uwagę dynamikę rozwoju usług Cloud, wzrost zainteresowania systemami pozwalającymi na przetwarzanie danych w formie rozproszonej jest mocno prawdopodobny. Zwłaszcza, że zadanie opracowania procedur i polityki ochrony danych osobowych można zrealizować również za pomocą outsourcingu.

Łańcuch dostaw w praktyce

W ciągu ostatnich dziesięciu lat przeprowadzono wiele projektów dotyczących współpracy w ramach łańcucha dostaw. Takie działanie miało na celu przeanalizowanie,…

01.02.2021

Zobacz więcej

Kiedy kupić energię na giełdzie?

Podjęcie decyzji o momencie zakupu energii elektrycznej na Towarowej Giełdzie Energii1 wymaga dokładnej analizy wielu czynników wpływających na jej cenę….

29.01.2021

Zobacz więcej

Dobór mocy umownej

Redukcja ponoszonych kosztów to coś, co zawsze brzmi atrakcyjnie i czym każdy będzie zainteresowany. Nie inaczej jest w przypadku oszczędzania…

15.01.2021

Zobacz więcej

Grupowe zakupy energii – jak zacząć?

Po uwolnieniu rynku energii elektrycznej w roku 2007 coraz więcej instytucji decyduje się na zorganizowanie postępowania przetargowego na zakup energii…

11.01.2021

Zobacz więcej

Informacje o usługach Audytel S.A.

Bądź na bieżąco i wyraź zgodę na otrzymywanie informacji o naszych aktualnych działaniach.   Co zyskasz, jeśli zapiszesz się do…

10.09.2020

Zobacz więcej

Rynek data center w Polsce – czy COVID-19 będzie impulsem do przyspieszenia rozwoju?

Podaż powierzchni data center na polskim rynku osiągnęła na koniec 2019 r. poziom 94 tys. m2 co oznacza, że drugi…

12.05.2020

Zobacz więcej

Dobre praktyki przy tworzeniu bezpiecznego łańcucha dostaw zgodnie z ISO 28000:2007

Łańcuch dostaw obecnie można zdefiniować jako „łańcuch wyzwań” związanych z rosnącymi kosztami, niedoborem kapitału ludzkiego, presją na skracanie czasów dostaw,…

15.01.2020

Zobacz więcej
icon

Newsletter

icon

Zapisz się do newslettera i otrzymuj bezpłatnie artykuły naszych ekspertów.