Strefa wiedzy

Sprawdź czym zajmują się managerowie ds. transportu w Twojej firmie

21.07.2015

Coraz bardziej wyśrubowane oczekiwania co do jakości, sprawiają że proces transportowy buduje przewagę konkurencyjną firmy handlowej.

Według posiadanych przez nas danych, ponad 90% firm handlowych funkcje transportowe powierza zewnętrznym dostawcom usług. Jak jednak wygląda zaangażowanie managerów ds. transportu w zależności od stosowanego modelu współpracy z dostawcami?

Modele współpracy z dostawcami

Z naszego doświadczenia (dane z realizowanych projektów) wynika, że najczęściej w firmach handlowych występuje jeden dostawca, który realizuje funkcje transportowe dla przynajmniej 50% dysponowanego wolumenu ładunków. Pozostałe 50% jest rozdysponowane wśród dostawców, których liczba waha się w przedziale od 3 do nawet kilkuset.

Dolną granicę przedziału osiągają firmy, które dopasowują ofertę przewoźników do własnych potrzeb w ramach cyklicznego badania rynku i podpisują umowy
o współpracę z wybranymi, atrakcyjnymi pod względem ceny i jakości firmami – „model kilku stałych dostawców”. Osiągają dobrą ceną dla wymaganej jakości oraz bezpieczeństwo realizacji usługi.

Górną granicę przedziału dostawców osiągają firmy, które wyszukują przewoźników na „otwartym” rynku, którego reprezentantem są w znakomitej większości giełdy przewoźników – „model rozdrobniony”. Osiągają niskie ceny, ale ryzykują jakością usługi. Dużym ryzykiem jest też poziom bezpieczeństwa przewozu i ładunku.

Nieliczne firmy decydują się na współpracę z operatorem, który przejmuje 100% wolumenu do przewozu – „model monopolistyczny”.

Zaangażowanie pracowników odpowiedzialnych za transport

Model monopolistyczny

W przypadku wyboru operatora logistycznego (przez firmy handlowe) managerowie, specjaliści zajmujący się transportem, w początkowym okresie poświęcają 60% swojego czasu na „zgranie” procesu realizacji zamówienia po swojej stronie, z procesem obsługi zamówienia po stronie operatora. Kolejne 20% czasu jest to praca nadzorczo-kontrolingowa, zwykle dotycząca kontroli kosztów.

W dojrzałej fazie współpracy, menedżerowie już tylko 10% czasu poświęcają na dogrywanie procesów, 20% na pracę kontrolingową, a już 70% na analizy, optymalizację procesów, ocenę jakościową współpracy. Te 70% jest bardzo istotne ponieważ zapobiega wzrostowi kosztów, sprzyja rozwiązywaniu problemów – nie tylko na linii klient – operator. Z naszych doświadczeń wynika, iż często problemy generowane są w innych obszarach firmy, ale ich skutki odbijają się w transporcie. Tylko spojrzenie „okiem optymalizatora” daje gwarancję wyłapania tego typu nieprawidłowości.

Model kilku stałych dostawców

Managerowie, specjaliści, których wizja opiera się na wyszukiwaniu dostawców w trybie stałego badania rynku („model kilku stałych”), 50% swojego czasu poświęcają na zbieranie ofert z rynku, analizę, uzyskiwanie zgody przełożonych i dogrywanie warunków współpracy. Prawie 30% zużywane na kontroling kosztów, a tylko 20% na optymalizację procesów.
Te 20% to zdecydowanie za mało na podjęcie skutecznych działań optymalizacyjnych. Przy takim podejściu realny jest wzrost kosztów i spadek efektywności działań.

Model rozdrobniony

W warunkach mocno rozdrobnionego portfolio dostawców, manager transportu kieruje 80% uwagi na codzienne pozyskiwanie przewoźników, a ponad 20% na kontrolę faktur pod względem zgodności ze zleceniem. Negocjując cenę jednostkową na pojedynczą trasę i rozwiązując pojedyncze problemy z partnerem bez zbudowanej relacji zwykle zatraca ogólne spojrzenie na długofalowe wypracowanie strategii postępowania z dostawcami. O optymalizacji w takich warunkach nie może być mowy.

Stale zachęcamy firmy, aby ciężar obowiązków managerów transportu został przesunięty w kierunku działań optymalizacyjnych, bo tylko te pozwalają podnosić efektywność. Zachęcamy do systemowego podejścia, definicji mierników postępów działań optymalizacyjnych i cyklicznego ich sprawdzenia.

Tomasz Dobczyński

Łańcuch dostaw w praktyce

W ciągu ostatnich dziesięciu lat przeprowadzono wiele projektów dotyczących współpracy w ramach łańcucha dostaw. Takie działanie miało na celu przeanalizowanie,…

01.02.2021

Zobacz więcej

Kiedy kupić energię na giełdzie?

Podjęcie decyzji o momencie zakupu energii elektrycznej na Towarowej Giełdzie Energii1 wymaga dokładnej analizy wielu czynników wpływających na jej cenę….

29.01.2021

Zobacz więcej

Dobór mocy umownej

Redukcja ponoszonych kosztów to coś, co zawsze brzmi atrakcyjnie i czym każdy będzie zainteresowany. Nie inaczej jest w przypadku oszczędzania…

15.01.2021

Zobacz więcej

Grupowe zakupy energii – jak zacząć?

Po uwolnieniu rynku energii elektrycznej w roku 2007 coraz więcej instytucji decyduje się na zorganizowanie postępowania przetargowego na zakup energii…

11.01.2021

Zobacz więcej

Informacje o usługach Audytel S.A.

Bądź na bieżąco i wyraź zgodę na otrzymywanie informacji o naszych aktualnych działaniach.   Co zyskasz, jeśli zapiszesz się do…

10.09.2020

Zobacz więcej

Rynek data center w Polsce – czy COVID-19 będzie impulsem do przyspieszenia rozwoju?

Podaż powierzchni data center na polskim rynku osiągnęła na koniec 2019 r. poziom 94 tys. m2 co oznacza, że drugi…

12.05.2020

Zobacz więcej

Dobre praktyki przy tworzeniu bezpiecznego łańcucha dostaw zgodnie z ISO 28000:2007

Łańcuch dostaw obecnie można zdefiniować jako „łańcuch wyzwań” związanych z rosnącymi kosztami, niedoborem kapitału ludzkiego, presją na skracanie czasów dostaw,…

15.01.2020

Zobacz więcej
icon

Newsletter

icon

Zapisz się do newslettera i otrzymuj bezpłatnie artykuły naszych ekspertów.