Strefa wiedzy

Sprawdź czym zajmują się managerowie ds. transportu w Twojej firmie

21.07.2015

Coraz bardziej wyśrubowane oczekiwania co do jakości, sprawiają że proces transportowy buduje przewagę konkurencyjną firmy handlowej.

Według posiadanych przez nas danych, ponad 90% firm handlowych funkcje transportowe powierza zewnętrznym dostawcom usług. Jak jednak wygląda zaangażowanie managerów ds. transportu w zależności od stosowanego modelu współpracy z dostawcami?

Modele współpracy z dostawcami

Z naszego doświadczenia (dane z realizowanych projektów) wynika, że najczęściej w firmach handlowych występuje jeden dostawca, który realizuje funkcje transportowe dla przynajmniej 50% dysponowanego wolumenu ładunków. Pozostałe 50% jest rozdysponowane wśród dostawców, których liczba waha się w przedziale od 3 do nawet kilkuset.

Dolną granicę przedziału osiągają firmy, które dopasowują ofertę przewoźników do własnych potrzeb w ramach cyklicznego badania rynku i podpisują umowy
o współpracę z wybranymi, atrakcyjnymi pod względem ceny i jakości firmami – „model kilku stałych dostawców”. Osiągają dobrą ceną dla wymaganej jakości oraz bezpieczeństwo realizacji usługi.

Górną granicę przedziału dostawców osiągają firmy, które wyszukują przewoźników na „otwartym” rynku, którego reprezentantem są w znakomitej większości giełdy przewoźników – „model rozdrobniony”. Osiągają niskie ceny, ale ryzykują jakością usługi. Dużym ryzykiem jest też poziom bezpieczeństwa przewozu i ładunku.

Nieliczne firmy decydują się na współpracę z operatorem, który przejmuje 100% wolumenu do przewozu – „model monopolistyczny”.

Zaangażowanie pracowników odpowiedzialnych za transport

Model monopolistyczny

W przypadku wyboru operatora logistycznego (przez firmy handlowe) managerowie, specjaliści zajmujący się transportem, w początkowym okresie poświęcają 60% swojego czasu na „zgranie” procesu realizacji zamówienia po swojej stronie, z procesem obsługi zamówienia po stronie operatora. Kolejne 20% czasu jest to praca nadzorczo-kontrolingowa, zwykle dotycząca kontroli kosztów.

W dojrzałej fazie współpracy, menedżerowie już tylko 10% czasu poświęcają na dogrywanie procesów, 20% na pracę kontrolingową, a już 70% na analizy, optymalizację procesów, ocenę jakościową współpracy. Te 70% jest bardzo istotne ponieważ zapobiega wzrostowi kosztów, sprzyja rozwiązywaniu problemów – nie tylko na linii klient – operator. Z naszych doświadczeń wynika, iż często problemy generowane są w innych obszarach firmy, ale ich skutki odbijają się w transporcie. Tylko spojrzenie „okiem optymalizatora” daje gwarancję wyłapania tego typu nieprawidłowości.

Model kilku stałych dostawców

Managerowie, specjaliści, których wizja opiera się na wyszukiwaniu dostawców w trybie stałego badania rynku („model kilku stałych”), 50% swojego czasu poświęcają na zbieranie ofert z rynku, analizę, uzyskiwanie zgody przełożonych i dogrywanie warunków współpracy. Prawie 30% zużywane na kontroling kosztów, a tylko 20% na optymalizację procesów.
Te 20% to zdecydowanie za mało na podjęcie skutecznych działań optymalizacyjnych. Przy takim podejściu realny jest wzrost kosztów i spadek efektywności działań.

Model rozdrobniony

W warunkach mocno rozdrobnionego portfolio dostawców, manager transportu kieruje 80% uwagi na codzienne pozyskiwanie przewoźników, a ponad 20% na kontrolę faktur pod względem zgodności ze zleceniem. Negocjując cenę jednostkową na pojedynczą trasę i rozwiązując pojedyncze problemy z partnerem bez zbudowanej relacji zwykle zatraca ogólne spojrzenie na długofalowe wypracowanie strategii postępowania z dostawcami. O optymalizacji w takich warunkach nie może być mowy.

Stale zachęcamy firmy, aby ciężar obowiązków managerów transportu został przesunięty w kierunku działań optymalizacyjnych, bo tylko te pozwalają podnosić efektywność. Zachęcamy do systemowego podejścia, definicji mierników postępów działań optymalizacyjnych i cyklicznego ich sprawdzenia.

Tomasz Dobczyński

Opłacalność taryf no-limit

Coraz większa popularność taryf ryczałtowych typu „no-limit” na rynku detalicznym sprawia, że również firmy oraz instytucje sektora publicznego decydują się…

25.09.2017

Zobacz więcej

Spadki sprzedaży usług telekomunikacyjnych w sektorze administracji publicznej i samorządowej

W 2016 r. jednostki objęte ustawą Prawo zamówień publicznych[1] (dalej „Pzp”) zaraportowały w serwisach BZP[2] i TED[3] zawarcie umów o łącznej…

Zobacz więcej

Rynek data center – podsumowanie 2016 r. i prognozy na najbliższe 5 lat

Wydarzenia na polskim rynku datacenter w 2016 r. potwierdziły wiarę dostawców w dobre perspektywy rynkowe w nadchodzących latach. W infrastrukturę…

17.08.2017

Zobacz więcej

Zbieranie danych do audytu energetycznego

Rozpoczęcie prac audytowych wymaga umiejętnego zebrania danych, które będziemy poddawać analizie. Ustawa o efektywności energetycznej opisuje w sposób ogólny to,…

17.05.2017

Zobacz więcej

Formy poprawy efektywności energetycznej wspierane przez Państwo

Podjęcie działań na rzecz wzrostu efektywności energetycznej wymaga podjęcia wysiłku i często znaczących nakładów finansowych. Celem zwiększenia motywacji do realizacji…

13.04.2017

Zobacz więcej

Nowa ustawa o ochronie danych osobowych – przegląd opublikowanego projektu

Już niewiele ponad rok dzieli nas od rozpoczęcia stosowania przepisów Ogólnego Rozporządzenia UE o Ochronie Danych Osobowych, w skrócie zwanego…

Zobacz więcej

Jak spełnić wymogi Ustawy o efektywności energetycznej?

Najważniejszym założeniem Ustawy o efektywności energetycznej (nowelizacja przyjęta przez Sejm 20.05.2016) jest wprowadzenie obowiązkowych działań na rzecz poprawy efektywności energetycznej…

21.03.2017

Zobacz więcej

Wsparcie w zarządzaniu zamówieniami (cz. III)

W drugiej części artykułu omówiono podstawowe warunki, jakie muszą zostać spełnione w firmie dla skutecznego zarządzania zapasami. Zwrócono uwagę na…

Zobacz więcej

Jak skutecznie wdrożyć panel menedżera?

W naszej praktyce biznesowej obserwujemy wzrost zapotrzebowania menedżerów na szybki dostęp do informacji ukierunkowanej na wsparcie konkretnej decyzji zarządczej. Rośnie…

22.02.2017

Zobacz więcej

Inspektor Ochrony Danych – czy będzie to nowa rola?

W grudniu 2016 roku Grupa Robocza art. 29, opublikowała swoje wytyczne do unijnego rozporządzenia GDPR (RODO). Jednym z tematów wytycznych…

Zobacz więcej
icon

Newsletter

icon

Zapisz się do newslettera i otrzymuj bezpłatnie artykuły naszych ekspertów.