Strefa wiedzy

Spadki sprzedaży usług telekomunikacyjnych w sektorze administracji publicznej i samorządowej

25.09.2017

W 2016 r. jednostki objęte ustawą Prawo zamówień publicznych[1] (dalej „Pzp”) zaraportowały w serwisach BZP[2] i TED[3] zawarcie umów o łącznej wartości 225,2 mln zł, co stanowi ponad dwukrotny spadek względem roku 2015. Przyczyn tego było kilka:

 • spadek cen usług telekomunikacyjnych,
 • podwyższenie progów zawierania umów bez konieczności organizacji przetargu z 14 tys. do 30 tys. EUR (w kwietniu 2014 r.) oraz
 • zmniejszenie liczby zamówień administracji publicznej po wyborach do Sejmu w 2015 r.

Wartość umów na usługi

 

Źródło: Audytel, opracowanie własne na podstawie BZP i TED.

Zmiany wartości udzielonych zamówień w 2016 r. względem 2015 r. w poszczególnych kategoriach usług wynoszą:

 • telefonia stacjonarna: -15,9%
 • telefonia komórkowa: -77,9%
 • transmisja danych: -75,4%
 • dostęp do Internetu: -41,0%
 • dzierżawa infrastruktury: +348,9%;
 • inne: 17,7%

Na podstawie analizy ogłoszeń o udzieleniu zamówienia, opublikowanych przez Zamawiających, można określić następujące wielkości dotyczące 2016 r.:

 • W ramach postępowań podlegających obowiązkowi publikacji udzielono 514 zamówień (w 2015 r. było ich 562, w 2014 – 792, a w 2013 r. – 1047);
 • Najpopularniejszym trybem udzielania zamówienia był przetarg nieograniczony, na drugim miejscu znalazł się przetarg ograniczony;
 • Nowelizacja ustawy Pzp spowodowała kilkukrotne zmniejszenie wartości zaraportowanych zamówień z wolnej ręki (z 106 mln zł w 2011 r. do 9 mln w 2016 r.);
 • Roczne wydatki na usługi telekomunikacyjne (określone na podstawie rozbicia wartości przetargów na poszczególne lata oraz doszacowanie zamówień podprogowych) wyniosły w 2014 r. 408,5 mln zł, z czego największą część (50%) stanowią wydatki na usługi transmisji danych.

Oszacowana wartość zamówień udzielonych w 2016 r. bez publikacji ustawowych w biuletynach (poniżej progu 30 tys. EUR netto) zawiera się w przedziale od 227,1 mln zł do 302,7 mln zł, co oznacza że całkowita wartość zamówień usług telekomunikacyjnych na rynku publicznym zawierała się pomiędzy 452 mln zł a 528 mln zł. Warto zwrócić uwagę, że wartość ta jest większa niż wartość umów zawartych w ramach postpowań regulowanych Pzp.

Wśród Wykonawców, którzy w 2016 r. otrzymali zamówienia o największej wartości na pierwszym miejscu znalazła się spółka Orange Polska (ponad 64 mln zł). Na kolejnych miejscach znalazły się T-Mobile (20,9 mln zł) oraz Emitel (15,8 mln zł).

Autor: Grzegorz Bernatek

 

[1] Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z  2017 r. poz. 1579)

[2] Biuletyn Zamówień Publicznych, https://bzp.uzp.gov.pl/

[3] Urząd Oficjalnych Publikacji Wspólnot Europejskich (TED, ang. Tenders Electronic Daily), http://ted.europa.eu/TED/main/HomePage.do

Informacje o usługach Audytel S.A.

Bądź na bieżąco i wyraź zgodę na otrzymywanie informacji o naszych aktualnych działaniach.   Co zyskasz, jeśli zapiszesz się do…

10.09.2020

Zobacz więcej

Rynek data center w Polsce – czy COVID-19 będzie impulsem do przyspieszenia rozwoju?

Podaż powierzchni data center na polskim rynku osiągnęła na koniec 2019 r. poziom 94 tys. m2 co oznacza, że drugi…

12.05.2020

Zobacz więcej

Dobre praktyki przy tworzeniu bezpiecznego łańcucha dostaw zgodnie z ISO 28000:2007

Łańcuch dostaw obecnie można zdefiniować jako „łańcuch wyzwań” związanych z rosnącymi kosztami, niedoborem kapitału ludzkiego, presją na skracanie czasów dostaw,…

15.01.2020

Zobacz więcej
icon

Newsletter

icon

Zapisz się do newslettera i otrzymuj bezpłatnie artykuły naszych ekspertów.