Strefa wiedzy

Spadki sprzedaży usług telekomunikacyjnych w sektorze administracji publicznej i samorządowej

25.09.2017

W 2016 r. jednostki objęte ustawą Prawo zamówień publicznych[1] (dalej „Pzp”) zaraportowały w serwisach BZP[2] i TED[3] zawarcie umów o łącznej wartości 225,2 mln zł, co stanowi ponad dwukrotny spadek względem roku 2015. Przyczyn tego było kilka:

 • spadek cen usług telekomunikacyjnych,
 • podwyższenie progów zawierania umów bez konieczności organizacji przetargu z 14 tys. do 30 tys. EUR (w kwietniu 2014 r.) oraz
 • zmniejszenie liczby zamówień administracji publicznej po wyborach do Sejmu w 2015 r.

Wartość umów na usługi

 

Źródło: Audytel, opracowanie własne na podstawie BZP i TED.

Zmiany wartości udzielonych zamówień w 2016 r. względem 2015 r. w poszczególnych kategoriach usług wynoszą:

 • telefonia stacjonarna: -15,9%
 • telefonia komórkowa: -77,9%
 • transmisja danych: -75,4%
 • dostęp do Internetu: -41,0%
 • dzierżawa infrastruktury: +348,9%;
 • inne: 17,7%

Na podstawie analizy ogłoszeń o udzieleniu zamówienia, opublikowanych przez Zamawiających, można określić następujące wielkości dotyczące 2016 r.:

 • W ramach postępowań podlegających obowiązkowi publikacji udzielono 514 zamówień (w 2015 r. było ich 562, w 2014 – 792, a w 2013 r. – 1047);
 • Najpopularniejszym trybem udzielania zamówienia był przetarg nieograniczony, na drugim miejscu znalazł się przetarg ograniczony;
 • Nowelizacja ustawy Pzp spowodowała kilkukrotne zmniejszenie wartości zaraportowanych zamówień z wolnej ręki (z 106 mln zł w 2011 r. do 9 mln w 2016 r.);
 • Roczne wydatki na usługi telekomunikacyjne (określone na podstawie rozbicia wartości przetargów na poszczególne lata oraz doszacowanie zamówień podprogowych) wyniosły w 2014 r. 408,5 mln zł, z czego największą część (50%) stanowią wydatki na usługi transmisji danych.

Oszacowana wartość zamówień udzielonych w 2016 r. bez publikacji ustawowych w biuletynach (poniżej progu 30 tys. EUR netto) zawiera się w przedziale od 227,1 mln zł do 302,7 mln zł, co oznacza że całkowita wartość zamówień usług telekomunikacyjnych na rynku publicznym zawierała się pomiędzy 452 mln zł a 528 mln zł. Warto zwrócić uwagę, że wartość ta jest większa niż wartość umów zawartych w ramach postpowań regulowanych Pzp.

Wśród Wykonawców, którzy w 2016 r. otrzymali zamówienia o największej wartości na pierwszym miejscu znalazła się spółka Orange Polska (ponad 64 mln zł). Na kolejnych miejscach znalazły się T-Mobile (20,9 mln zł) oraz Emitel (15,8 mln zł).

Autor: Grzegorz Bernatek

 

[1] Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z  2017 r. poz. 1579)

[2] Biuletyn Zamówień Publicznych, https://bzp.uzp.gov.pl/

[3] Urząd Oficjalnych Publikacji Wspólnot Europejskich (TED, ang. Tenders Electronic Daily), http://ted.europa.eu/TED/main/HomePage.do

Opłacalność taryf no-limit

Coraz większa popularność taryf ryczałtowych typu „no-limit” na rynku detalicznym sprawia, że również firmy oraz instytucje sektora publicznego decydują się…

25.09.2017

Zobacz więcej

Spadki sprzedaży usług telekomunikacyjnych w sektorze administracji publicznej i samorządowej

W 2016 r. jednostki objęte ustawą Prawo zamówień publicznych[1] (dalej „Pzp”) zaraportowały w serwisach BZP[2] i TED[3] zawarcie umów o łącznej…

Zobacz więcej

Rynek data center – podsumowanie 2016 r. i prognozy na najbliższe 5 lat

Wydarzenia na polskim rynku datacenter w 2016 r. potwierdziły wiarę dostawców w dobre perspektywy rynkowe w nadchodzących latach. W infrastrukturę…

17.08.2017

Zobacz więcej

Zbieranie danych do audytu energetycznego

Rozpoczęcie prac audytowych wymaga umiejętnego zebrania danych, które będziemy poddawać analizie. Ustawa o efektywności energetycznej opisuje w sposób ogólny to,…

17.05.2017

Zobacz więcej

Formy poprawy efektywności energetycznej wspierane przez Państwo

Podjęcie działań na rzecz wzrostu efektywności energetycznej wymaga podjęcia wysiłku i często znaczących nakładów finansowych. Celem zwiększenia motywacji do realizacji…

13.04.2017

Zobacz więcej

Nowa ustawa o ochronie danych osobowych – przegląd opublikowanego projektu

Już niewiele ponad rok dzieli nas od rozpoczęcia stosowania przepisów Ogólnego Rozporządzenia UE o Ochronie Danych Osobowych, w skrócie zwanego…

Zobacz więcej

Jak spełnić wymogi Ustawy o efektywności energetycznej?

Najważniejszym założeniem Ustawy o efektywności energetycznej (nowelizacja przyjęta przez Sejm 20.05.2016) jest wprowadzenie obowiązkowych działań na rzecz poprawy efektywności energetycznej…

21.03.2017

Zobacz więcej

Wsparcie w zarządzaniu zamówieniami (cz. III)

W drugiej części artykułu omówiono podstawowe warunki, jakie muszą zostać spełnione w firmie dla skutecznego zarządzania zapasami. Zwrócono uwagę na…

Zobacz więcej

Jak skutecznie wdrożyć panel menedżera?

W naszej praktyce biznesowej obserwujemy wzrost zapotrzebowania menedżerów na szybki dostęp do informacji ukierunkowanej na wsparcie konkretnej decyzji zarządczej. Rośnie…

22.02.2017

Zobacz więcej

Inspektor Ochrony Danych – czy będzie to nowa rola?

W grudniu 2016 roku Grupa Robocza art. 29, opublikowała swoje wytyczne do unijnego rozporządzenia GDPR (RODO). Jednym z tematów wytycznych…

Zobacz więcej
icon

Newsletter

icon

Zapisz się do newslettera i otrzymuj bezpłatnie artykuły naszych ekspertów.