Strefa wiedzy

Skuteczność funkcjonowania procesu S&OP w firmie

16.09.2016

Często  spotykamy się w firmach z konsekwencjami braku zrównoważenia firmowych planów handlowych z możliwościami działów operacyjnych.  Przykładem konsekwencji braku bilansowania  oczekiwanego popytu z ograniczeniami po stronie podażowej są: niewystarczające zasoby do realizacji zadań, częste występowanie sytuacji kryzysowych w firmie czy zbyt wysoki poziom zapasów w magazynach. Skutecznym rozwiązaniem problemu jest wdrożenie procesu  planowania sprzedażowo-operacyjnego dostosowanego do aktualnej sytuacji przedsiębiorstwa.  W teorii zarządzania łańcuchem dostaw stosowana jest angielska nazwa S&OP – Sales and Operations Planning. Proces S&OP daje możliwość zintegrowanego zarządzania popytem i podażą pozwalając na osiągnięcie celów biznesowych.  Poniżej przedstawiam kilka wskazówek związanych z wdrożeniem i utrzymaniem S&OP.

Bardzo istotnym elementem jest wypracowanie jednolitych reguł tworzących wartość procesu S&OP. W  realizację procesu powinni być zaangażowani przedstawiciele działów związanych ze sprzedażą i marketingiem, jak również działów operacyjnych (zakupy, logistyka, serwis, obsługa klienta). Konieczne jest także aktywne uczestnictwo przedstawiciela działu finansowego.  Zespół powinien być zdolny do rozwiązywania bieżących problemów, a także wykonywania analiz scenariuszowych  typu: „co będzie gdy” – dla przykładu:  „co będzie gdy w krótkim czasie pozyskamy kilku dużych klientów”,  „co będzie gdy nasz kluczowy dostawca przestanie wywiązywać się z zobowiązań kontraktowych” lub „co będzie gdy nagle z firmy odejdzie kilku kluczowych pracowników”.  Wypracowanie reakcji firmy na wystąpienie tego typu sytuacji zapobiegnie przykrym konsekwencjom ich wystąpienia. Poza cyklicznymi spotkaniami powinna być przewidziana ścieżka komunikacji ukierunkowana na wczesne ostrzeganie o możliwym wystąpieniu zdarzenia.

Elementami wejściowymi do S&OP są kilkuletnie plany strategiczne firmy, jak również roczne budżety. Wynikiem realizacji procesu jest wypracowywanie porozumienia dla jednego, spójnego, firmowego planu sprzedaży i operacji.

Istotnym elementem funkcjonowania procesu jest usystematyzowanie źródeł danych, a także zapewnienie transparentności danych – jednakowo rozumianych dla wszystkich stron. Dobrą praktyką jest zapewnienie systemowego wsparcia analitycznego dla osób odpowiedzialnych za planowanie, w tym zdefiniowanie mierników. Jeżeli firma nie posiada wdrożonego oprogramowania, dobrą praktyką jest korzystanie z wniosków, dokumentów, danych wypracowanych w procesie S&OP przy jego wdrażaniu.

Efekty jakie osiąga firma przy dobrze funkcjonującym procesie S&OP to m.in.: poprawa prognoz sprzedażowych (do 30 %), poprawa poziomu obsługi Klienta (do 20 %) czy redukcja poziomu zapasu magazynowych (do 30 %).

S&OP nie jest jednorazowym projektem, tylko ciągłym sposobem pracy firmy – wrasta w jej kulturę pracy. Jego interdyscyplinarny charakter tworzy platformę do otwartej dyskusji o zapobieganiu rzeczywistych problemów. Nie skupia się na popełnionych błędach, tylko na przyszłych szansach i zagrożeniach.

W razie pytań, zachęcamy do kontaktu.

Autor: Tomasz Dobczyński

Informacje o usługach Audytel S.A.

Bądź na bieżąco i wyraź zgodę na otrzymywanie informacji o naszych aktualnych działaniach.   Co zyskasz, jeśli zapiszesz się do…

10.09.2020

Zobacz więcej

Rynek data center w Polsce – czy COVID-19 będzie impulsem do przyspieszenia rozwoju?

Podaż powierzchni data center na polskim rynku osiągnęła na koniec 2019 r. poziom 94 tys. m2 co oznacza, że drugi…

12.05.2020

Zobacz więcej

Dobre praktyki przy tworzeniu bezpiecznego łańcucha dostaw zgodnie z ISO 28000:2007

Łańcuch dostaw obecnie można zdefiniować jako „łańcuch wyzwań” związanych z rosnącymi kosztami, niedoborem kapitału ludzkiego, presją na skracanie czasów dostaw,…

15.01.2020

Zobacz więcej
icon

Newsletter

icon

Zapisz się do newslettera i otrzymuj bezpłatnie artykuły naszych ekspertów.