Strefa wiedzy

Skuteczność funkcjonowania procesu S&OP w firmie

16.09.2016

Często  spotykamy się w firmach z konsekwencjami braku zrównoważenia firmowych planów handlowych z możliwościami działów operacyjnych.  Przykładem konsekwencji braku bilansowania  oczekiwanego popytu z ograniczeniami po stronie podażowej są: niewystarczające zasoby do realizacji zadań, częste występowanie sytuacji kryzysowych w firmie czy zbyt wysoki poziom zapasów w magazynach. Skutecznym rozwiązaniem problemu jest wdrożenie procesu  planowania sprzedażowo-operacyjnego dostosowanego do aktualnej sytuacji przedsiębiorstwa.  W teorii zarządzania łańcuchem dostaw stosowana jest angielska nazwa S&OP – Sales and Operations Planning. Proces S&OP daje możliwość zintegrowanego zarządzania popytem i podażą pozwalając na osiągnięcie celów biznesowych.  Poniżej przedstawiam kilka wskazówek związanych z wdrożeniem i utrzymaniem S&OP.

Bardzo istotnym elementem jest wypracowanie jednolitych reguł tworzących wartość procesu S&OP. W  realizację procesu powinni być zaangażowani przedstawiciele działów związanych ze sprzedażą i marketingiem, jak również działów operacyjnych (zakupy, logistyka, serwis, obsługa klienta). Konieczne jest także aktywne uczestnictwo przedstawiciela działu finansowego.  Zespół powinien być zdolny do rozwiązywania bieżących problemów, a także wykonywania analiz scenariuszowych  typu: „co będzie gdy” – dla przykładu:  „co będzie gdy w krótkim czasie pozyskamy kilku dużych klientów”,  „co będzie gdy nasz kluczowy dostawca przestanie wywiązywać się z zobowiązań kontraktowych” lub „co będzie gdy nagle z firmy odejdzie kilku kluczowych pracowników”.  Wypracowanie reakcji firmy na wystąpienie tego typu sytuacji zapobiegnie przykrym konsekwencjom ich wystąpienia. Poza cyklicznymi spotkaniami powinna być przewidziana ścieżka komunikacji ukierunkowana na wczesne ostrzeganie o możliwym wystąpieniu zdarzenia.

Elementami wejściowymi do S&OP są kilkuletnie plany strategiczne firmy, jak również roczne budżety. Wynikiem realizacji procesu jest wypracowywanie porozumienia dla jednego, spójnego, firmowego planu sprzedaży i operacji.

Istotnym elementem funkcjonowania procesu jest usystematyzowanie źródeł danych, a także zapewnienie transparentności danych – jednakowo rozumianych dla wszystkich stron. Dobrą praktyką jest zapewnienie systemowego wsparcia analitycznego dla osób odpowiedzialnych za planowanie, w tym zdefiniowanie mierników. Jeżeli firma nie posiada wdrożonego oprogramowania, dobrą praktyką jest korzystanie z wniosków, dokumentów, danych wypracowanych w procesie S&OP przy jego wdrażaniu.

Efekty jakie osiąga firma przy dobrze funkcjonującym procesie S&OP to m.in.: poprawa prognoz sprzedażowych (do 30 %), poprawa poziomu obsługi Klienta (do 20 %) czy redukcja poziomu zapasu magazynowych (do 30 %).

S&OP nie jest jednorazowym projektem, tylko ciągłym sposobem pracy firmy – wrasta w jej kulturę pracy. Jego interdyscyplinarny charakter tworzy platformę do otwartej dyskusji o zapobieganiu rzeczywistych problemów. Nie skupia się na popełnionych błędach, tylko na przyszłych szansach i zagrożeniach.

W razie pytań, zachęcamy do kontaktu.

Autor: Tomasz Dobczyński

Opłacalność taryf no-limit

Coraz większa popularność taryf ryczałtowych typu „no-limit” na rynku detalicznym sprawia, że również firmy oraz instytucje sektora publicznego decydują się…

25.09.2017

Zobacz więcej

Spadki sprzedaży usług telekomunikacyjnych w sektorze administracji publicznej i samorządowej

W 2016 r. jednostki objęte ustawą Prawo zamówień publicznych[1] (dalej „Pzp”) zaraportowały w serwisach BZP[2] i TED[3] zawarcie umów o łącznej…

Zobacz więcej

Rynek data center – podsumowanie 2016 r. i prognozy na najbliższe 5 lat

Wydarzenia na polskim rynku datacenter w 2016 r. potwierdziły wiarę dostawców w dobre perspektywy rynkowe w nadchodzących latach. W infrastrukturę…

17.08.2017

Zobacz więcej

Zbieranie danych do audytu energetycznego

Rozpoczęcie prac audytowych wymaga umiejętnego zebrania danych, które będziemy poddawać analizie. Ustawa o efektywności energetycznej opisuje w sposób ogólny to,…

17.05.2017

Zobacz więcej

Formy poprawy efektywności energetycznej wspierane przez Państwo

Podjęcie działań na rzecz wzrostu efektywności energetycznej wymaga podjęcia wysiłku i często znaczących nakładów finansowych. Celem zwiększenia motywacji do realizacji…

13.04.2017

Zobacz więcej

Nowa ustawa o ochronie danych osobowych – przegląd opublikowanego projektu

Już niewiele ponad rok dzieli nas od rozpoczęcia stosowania przepisów Ogólnego Rozporządzenia UE o Ochronie Danych Osobowych, w skrócie zwanego…

Zobacz więcej

Jak spełnić wymogi Ustawy o efektywności energetycznej?

Najważniejszym założeniem Ustawy o efektywności energetycznej (nowelizacja przyjęta przez Sejm 20.05.2016) jest wprowadzenie obowiązkowych działań na rzecz poprawy efektywności energetycznej…

21.03.2017

Zobacz więcej

Wsparcie w zarządzaniu zamówieniami (cz. III)

W drugiej części artykułu omówiono podstawowe warunki, jakie muszą zostać spełnione w firmie dla skutecznego zarządzania zapasami. Zwrócono uwagę na…

Zobacz więcej

Jak skutecznie wdrożyć panel menedżera?

W naszej praktyce biznesowej obserwujemy wzrost zapotrzebowania menedżerów na szybki dostęp do informacji ukierunkowanej na wsparcie konkretnej decyzji zarządczej. Rośnie…

22.02.2017

Zobacz więcej

Inspektor Ochrony Danych – czy będzie to nowa rola?

W grudniu 2016 roku Grupa Robocza art. 29, opublikowała swoje wytyczne do unijnego rozporządzenia GDPR (RODO). Jednym z tematów wytycznych…

Zobacz więcej
icon

Newsletter

icon

Zapisz się do newslettera i otrzymuj bezpłatnie artykuły naszych ekspertów.