Strefa wiedzy

Rynek energii trakcyjnej otwiera się na alternatywnych dostawców

30.09.2014

Efektywność Energetyczna – komentarz Audytela na temat sytuacji na rynku (wrzesień 2014)

Rynek energii trakcyjnej jest zdominowany przez jednego dostawcę, którym jest PKP Energetyka. Zaszłości historyczne, dostęp do infrastruktury przesyłowej oraz powiązania między przewoźnikami sprawiały, że przewoźnicy kolejowi mieli utrudniony dostęp do alternatywnych dostawców energii. Większość z nich korzystała z kompleksowych umów zawartych z PKP energetyka.

Sytuacją zmieniła się po otwarciu rynku energii trakcyjnej na model TPA. W rozwiązaniu takim przewoźnicy mogą zrezygnować z umów kompleksowych na rzecz osobnego nabywania energii od alternatywnych dostawców oraz usług przesyłowych (dystrybucji) od właściciela sieci trakcyjnej.

Jednak aby przewoźnicy mogli nabywać energie od operatorów alternatywnych, konieczne są modernizacje istniejącego taboru. Głównym brakującym elementem wyposażenia lokomotyw są liczniki, dzięki którym można wymiarować zużycie energii.

PKP Energetyka sprzedaje przewoźnikom corocznie ok. 2,3 TWh energii. Głównymi odbiorcami są przewoźnicy towarowi (z wyraźną dominacją PKP Cargo) oraz transport pasażerski (PKP Intercity, Przewozy Regionalne, Koleje Mazowieckie).

Największy odbiorca, PKP Cargo, zadeklarował, że w 2014 r. 35% energii ma być nabywana w modelu TPA. W 2015 r. udział TPA ma wzrosnąć do 85%, a w 2016 r. planowana jest całkowita rezygnacja usług kompleksowych.

Nie oznacza to jednak, że PKP Energetyka zostanie całkowicie wyparta z rynku. W jednym z pierwszych dużych przetargów, w którym zastosowano model TPA (o wartości 112 mln zł), oferty złożyło 5 dostawców. Najlepszą cenę zaoferowała jednak PKP Energetyka, która tym samym utrzymała swoją pozycją na rynku.

Stąd mimo, że rynek energii trakcyjnej jest otwarty na alternatywnych dostawców, to pozyskanie kontraktów będzie dla nich dużym wyzwaniem. Przede wszystkim wymagało będzie uzupełnienia wiedzy o tym segmencie.

Opłacalność taryf no-limit

Coraz większa popularność taryf ryczałtowych typu „no-limit” na rynku detalicznym sprawia, że również firmy oraz instytucje sektora publicznego decydują się…

25.09.2017

Zobacz więcej

Spadki sprzedaży usług telekomunikacyjnych w sektorze administracji publicznej i samorządowej

W 2016 r. jednostki objęte ustawą Prawo zamówień publicznych[1] (dalej „Pzp”) zaraportowały w serwisach BZP[2] i TED[3] zawarcie umów o łącznej…

Zobacz więcej

Rynek data center – podsumowanie 2016 r. i prognozy na najbliższe 5 lat

Wydarzenia na polskim rynku datacenter w 2016 r. potwierdziły wiarę dostawców w dobre perspektywy rynkowe w nadchodzących latach. W infrastrukturę…

17.08.2017

Zobacz więcej

Zbieranie danych do audytu energetycznego

Rozpoczęcie prac audytowych wymaga umiejętnego zebrania danych, które będziemy poddawać analizie. Ustawa o efektywności energetycznej opisuje w sposób ogólny to,…

17.05.2017

Zobacz więcej

Formy poprawy efektywności energetycznej wspierane przez Państwo

Podjęcie działań na rzecz wzrostu efektywności energetycznej wymaga podjęcia wysiłku i często znaczących nakładów finansowych. Celem zwiększenia motywacji do realizacji…

13.04.2017

Zobacz więcej

Nowa ustawa o ochronie danych osobowych – przegląd opublikowanego projektu

Już niewiele ponad rok dzieli nas od rozpoczęcia stosowania przepisów Ogólnego Rozporządzenia UE o Ochronie Danych Osobowych, w skrócie zwanego…

Zobacz więcej

Jak spełnić wymogi Ustawy o efektywności energetycznej?

Najważniejszym założeniem Ustawy o efektywności energetycznej (nowelizacja przyjęta przez Sejm 20.05.2016) jest wprowadzenie obowiązkowych działań na rzecz poprawy efektywności energetycznej…

21.03.2017

Zobacz więcej

Wsparcie w zarządzaniu zamówieniami (cz. III)

W drugiej części artykułu omówiono podstawowe warunki, jakie muszą zostać spełnione w firmie dla skutecznego zarządzania zapasami. Zwrócono uwagę na…

Zobacz więcej

Jak skutecznie wdrożyć panel menedżera?

W naszej praktyce biznesowej obserwujemy wzrost zapotrzebowania menedżerów na szybki dostęp do informacji ukierunkowanej na wsparcie konkretnej decyzji zarządczej. Rośnie…

22.02.2017

Zobacz więcej

Inspektor Ochrony Danych – czy będzie to nowa rola?

W grudniu 2016 roku Grupa Robocza art. 29, opublikowała swoje wytyczne do unijnego rozporządzenia GDPR (RODO). Jednym z tematów wytycznych…

Zobacz więcej
icon

Newsletter

icon

Zapisz się do newslettera i otrzymuj bezpłatnie artykuły naszych ekspertów.