Strefa wiedzy

Rynek datacenter AD 2014

31.03.2014

Telekomunikacja – komentarz Audytela na temat sytuacji na rynku (marzec 2014)

Luty i marzec są miesiącami publikacji wyników operatorów telekomunikacyjnych i dostawców usług IT. Warto więc podsumować także rynek usług datacenter, który wspólnie z rynkiem usług cloud będą motorem rozwoju rynku ICT (ang. Information and Communication technologies) w nadchodzących latach.

Wartość polskiego rynku datacenter i usług powiązanych w 2013 wyniosła ok. 1,1 mld zł, tj. 7% więcej niż w roku 2012. Wartość samych usług kolokacyjnych szacowana jest na 450 mln zł (wliczając koszty energii elektrycznej).

Polski rynek datacenter wykazuje trwałą tendencję rosnącą, a główne czynniki wpływające na jego wzrost to:

 • wzrost popytu i podaży,
 • spadek cen usług infrastrukturalnych,
 • wzrost wynagrodzeń kadry technicznej,
 • wzrost wykorzystania Internetu,
 • wzrost zapotrzebowania na rozwiązania zwiększające bezpieczeństwo ICT.


Głównymi wydarzeniami rynku datacenter w 2013 r. były:

 • Uruchomienie obiektu datacenter w okolicach Zielonej Góry przez Sinersio (styczeń 2013 r., 2000 m2 łącznej powierzchni)
 • Uruchomienie dużego obiektu datacenter IBM w Błoniu pod Warszawą (2 połowa 2013 r., 1250 m2 łącznej powierzchni);
 • Otwarcie w Toruniu dwóch obiektów: Exea (ok. 800 m2 powierzchni IT) oraz Dataspace  (ok. 400 m2 powierzchni IT);
 • Opóźnienie otwarcia nowego obiektu Beyond;
 • Nie zrealizowane plany rozwojowe WDC, S-Net;
 • Upadek Network Communications.


Rynek usług datacenter w Polsce charakteryzuje się znacznym rozdrobnieniem. Udziały rynkowe liderów sięgają kilkunastu procent i żadnemu z nich nie udało się jak dotąd zdobyć trwałej przewagi konkurencyjnej. Można oczekiwać, że wraz ze wzrostem rynku będzie następować jego konsolidacja.

Czynnikami, które mogą przyczynić się do tego procesu są:

 • dążenie usługodawców do osiągnięcia efektu skali w celu zbudowania przewagi konkurencyjnej,
 • pojawienie się nowych źródeł finansowania (fundusze VC zainteresowane rynkiem datacenter i kolokacji),
 • rozwój i nowe zastosowania technologii cloud computing i wirtualizacji.


Ten ostatni czynnik może mieć bardzo duży wpływ na sposób funkcjonowania rynku datacenter w dłuższym okresie. Tradycyjne elementy składowe usługi datacenter (kolokacja, wynajem serwerów, zapewnienie łączności) bardzo silnie wiązały klienta z usługodawcą a nawet z lokalizacją centrum danych. Ewentualna zmiana dostawcy (czy nawet miejsca świadczenia usługi) była zawsze związana z fizycznym przemieszczaniem krytycznych zasobów, co łączy się z dużym ryzykiem operacyjnym. W przypadku sprzedaży zaawansowanych usług „w chmurze” zasoby fizyczne są oddzielone od usług, więc klient nie musi wiedzieć, gdzie odbywa się przetwarzanie jego danych. Automatyczny provisioning usług w technologii cloud stwarza nowe warunki, jeśli chodzi o migrację usług pomiędzy różnymi lokalizacjami fizycznymi jednego dostawcy, jak również potencjalnie ułatwia przeniesienie danej usługi do innego usługodawcy.

Wiecej informacji o rynku datacenter znaleźć można w raporcie dostępnym tutaj.

Informacje o usługach Audytel S.A.

Bądź na bieżąco i wyraź zgodę na otrzymywanie informacji o naszych aktualnych działaniach.   Co zyskasz, jeśli zapiszesz się do…

10.09.2020

Zobacz więcej

Rynek data center w Polsce – czy COVID-19 będzie impulsem do przyspieszenia rozwoju?

Podaż powierzchni data center na polskim rynku osiągnęła na koniec 2019 r. poziom 94 tys. m2 co oznacza, że drugi…

12.05.2020

Zobacz więcej

Dobre praktyki przy tworzeniu bezpiecznego łańcucha dostaw zgodnie z ISO 28000:2007

Łańcuch dostaw obecnie można zdefiniować jako „łańcuch wyzwań” związanych z rosnącymi kosztami, niedoborem kapitału ludzkiego, presją na skracanie czasów dostaw,…

15.01.2020

Zobacz więcej
icon

Newsletter

icon

Zapisz się do newslettera i otrzymuj bezpłatnie artykuły naszych ekspertów.