Strefa wiedzy

Rynek datacenter AD 2014

31.03.2014

Telekomunikacja – komentarz Audytela na temat sytuacji na rynku (marzec 2014)

Luty i marzec są miesiącami publikacji wyników operatorów telekomunikacyjnych i dostawców usług IT. Warto więc podsumować także rynek usług datacenter, który wspólnie z rynkiem usług cloud będą motorem rozwoju rynku ICT (ang. Information and Communication technologies) w nadchodzących latach.

Wartość polskiego rynku datacenter i usług powiązanych w 2013 wyniosła ok. 1,1 mld zł, tj. 7% więcej niż w roku 2012. Wartość samych usług kolokacyjnych szacowana jest na 450 mln zł (wliczając koszty energii elektrycznej).

Polski rynek datacenter wykazuje trwałą tendencję rosnącą, a główne czynniki wpływające na jego wzrost to:

 • wzrost popytu i podaży,
 • spadek cen usług infrastrukturalnych,
 • wzrost wynagrodzeń kadry technicznej,
 • wzrost wykorzystania Internetu,
 • wzrost zapotrzebowania na rozwiązania zwiększające bezpieczeństwo ICT.


Głównymi wydarzeniami rynku datacenter w 2013 r. były:

 • Uruchomienie obiektu datacenter w okolicach Zielonej Góry przez Sinersio (styczeń 2013 r., 2000 m2 łącznej powierzchni)
 • Uruchomienie dużego obiektu datacenter IBM w Błoniu pod Warszawą (2 połowa 2013 r., 1250 m2 łącznej powierzchni);
 • Otwarcie w Toruniu dwóch obiektów: Exea (ok. 800 m2 powierzchni IT) oraz Dataspace  (ok. 400 m2 powierzchni IT);
 • Opóźnienie otwarcia nowego obiektu Beyond;
 • Nie zrealizowane plany rozwojowe WDC, S-Net;
 • Upadek Network Communications.


Rynek usług datacenter w Polsce charakteryzuje się znacznym rozdrobnieniem. Udziały rynkowe liderów sięgają kilkunastu procent i żadnemu z nich nie udało się jak dotąd zdobyć trwałej przewagi konkurencyjnej. Można oczekiwać, że wraz ze wzrostem rynku będzie następować jego konsolidacja.

Czynnikami, które mogą przyczynić się do tego procesu są:

 • dążenie usługodawców do osiągnięcia efektu skali w celu zbudowania przewagi konkurencyjnej,
 • pojawienie się nowych źródeł finansowania (fundusze VC zainteresowane rynkiem datacenter i kolokacji),
 • rozwój i nowe zastosowania technologii cloud computing i wirtualizacji.


Ten ostatni czynnik może mieć bardzo duży wpływ na sposób funkcjonowania rynku datacenter w dłuższym okresie. Tradycyjne elementy składowe usługi datacenter (kolokacja, wynajem serwerów, zapewnienie łączności) bardzo silnie wiązały klienta z usługodawcą a nawet z lokalizacją centrum danych. Ewentualna zmiana dostawcy (czy nawet miejsca świadczenia usługi) była zawsze związana z fizycznym przemieszczaniem krytycznych zasobów, co łączy się z dużym ryzykiem operacyjnym. W przypadku sprzedaży zaawansowanych usług „w chmurze” zasoby fizyczne są oddzielone od usług, więc klient nie musi wiedzieć, gdzie odbywa się przetwarzanie jego danych. Automatyczny provisioning usług w technologii cloud stwarza nowe warunki, jeśli chodzi o migrację usług pomiędzy różnymi lokalizacjami fizycznymi jednego dostawcy, jak również potencjalnie ułatwia przeniesienie danej usługi do innego usługodawcy.

Wiecej informacji o rynku datacenter znaleźć można w raporcie dostępnym tutaj.

Opłacalność taryf no-limit

Coraz większa popularność taryf ryczałtowych typu „no-limit” na rynku detalicznym sprawia, że również firmy oraz instytucje sektora publicznego decydują się…

25.09.2017

Zobacz więcej

Spadki sprzedaży usług telekomunikacyjnych w sektorze administracji publicznej i samorządowej

W 2016 r. jednostki objęte ustawą Prawo zamówień publicznych[1] (dalej „Pzp”) zaraportowały w serwisach BZP[2] i TED[3] zawarcie umów o łącznej…

Zobacz więcej

Rynek data center – podsumowanie 2016 r. i prognozy na najbliższe 5 lat

Wydarzenia na polskim rynku datacenter w 2016 r. potwierdziły wiarę dostawców w dobre perspektywy rynkowe w nadchodzących latach. W infrastrukturę…

17.08.2017

Zobacz więcej

Zbieranie danych do audytu energetycznego

Rozpoczęcie prac audytowych wymaga umiejętnego zebrania danych, które będziemy poddawać analizie. Ustawa o efektywności energetycznej opisuje w sposób ogólny to,…

17.05.2017

Zobacz więcej

Formy poprawy efektywności energetycznej wspierane przez Państwo

Podjęcie działań na rzecz wzrostu efektywności energetycznej wymaga podjęcia wysiłku i często znaczących nakładów finansowych. Celem zwiększenia motywacji do realizacji…

13.04.2017

Zobacz więcej

Nowa ustawa o ochronie danych osobowych – przegląd opublikowanego projektu

Już niewiele ponad rok dzieli nas od rozpoczęcia stosowania przepisów Ogólnego Rozporządzenia UE o Ochronie Danych Osobowych, w skrócie zwanego…

Zobacz więcej

Jak spełnić wymogi Ustawy o efektywności energetycznej?

Najważniejszym założeniem Ustawy o efektywności energetycznej (nowelizacja przyjęta przez Sejm 20.05.2016) jest wprowadzenie obowiązkowych działań na rzecz poprawy efektywności energetycznej…

21.03.2017

Zobacz więcej

Wsparcie w zarządzaniu zamówieniami (cz. III)

W drugiej części artykułu omówiono podstawowe warunki, jakie muszą zostać spełnione w firmie dla skutecznego zarządzania zapasami. Zwrócono uwagę na…

Zobacz więcej

Jak skutecznie wdrożyć panel menedżera?

W naszej praktyce biznesowej obserwujemy wzrost zapotrzebowania menedżerów na szybki dostęp do informacji ukierunkowanej na wsparcie konkretnej decyzji zarządczej. Rośnie…

22.02.2017

Zobacz więcej

Inspektor Ochrony Danych – czy będzie to nowa rola?

W grudniu 2016 roku Grupa Robocza art. 29, opublikowała swoje wytyczne do unijnego rozporządzenia GDPR (RODO). Jednym z tematów wytycznych…

Zobacz więcej
icon

Newsletter

icon

Zapisz się do newslettera i otrzymuj bezpłatnie artykuły naszych ekspertów.