Strefa wiedzy

Rynek data center – podsumowanie 2016 r. i prognozy na najbliższe 5 lat

17.08.2017

Wydarzenia na polskim rynku datacenter w 2016 r. potwierdziły wiarę dostawców w dobre perspektywy rynkowe w nadchodzących latach. W infrastrukturę kolokacyjną inwestowali zarówno wyspecjalizowani polscy dostawcy (Beyond), operatorzy telekomunikacyjni (Orange, T-Mobile, Polkomtel/CP, 3S) oraz zagraniczni giganci (OVH, Equinix). Rezultatem tych działań był wzrost udostępnianej powierzchni IT o rekordowe 10 tys. m2, a tym samym prognoza Audytela o przekroczeniu 100 tys. m2 komercyjnej powierzchni kolokacyjnej w 2019 r. staje się coraz bardziej realna.

Głównymi wydarzeniami na analizowanym rynku w 2016 r. i w pierwszej połowie 2017 r. były:

  • Otwarcie przez Beyond obiektu w Poznaniu (o powierzchni brutto ok. 12 tys. m2) oraz uzyskanie oficjalnej certyfikacji w standardzie Rating 4 wg ANSI/TIA-942 ;
  • Przejęciu kontroli nad ATM przez fundusz inwestycyjny MCI.Private Ventures; nowym prezesem zarządu ATM S.A. został najpierw Sylwester Biernacki, który skutecznie sprowadził w 2013 r. na polski rynek brytyjskie Telecity (przejęte później przez Equinix), a potem Sławomir Koszałko (od lipca 2017), mający z kolei za sobą doświadczenie w takich firmach z branży jak GTS i T-Mobile;
  • Budowa własnej serwerowni przez OVH, dostawcę usług XaaS;
  • Rozbudowa obiektów datacenter oraz ich stopniowa komercjalizacja na rzecz klientów zewnętrznych przez największych operatorów telekomunikacyjnych: Orange, T-Mobile oraz Grupę Cyfrowego Polsatu;
  • Zakończenie w marcu 2017 r. budowy obiektu 3S BOX na warszawskim Annopolu o powierzchni IT przekraczającej 1,2 tys. m2, co oznacza ekspansję katowickiej firmy 3S poza rynek południowej Polski.

Warto zwrócić uwagę, że nowe inwestycje w datacenter cechuje coraz większy rozmach (zwykle Warto zwrócić uwagę, że nowe inwestycje w datacenter cechuje coraz większy rozmach (zwykle przekraczają 1 tys. m2 powierzchni netto) oraz na ogół coraz lepszy standard. Wskazuje to, jakimi cechami usługi usługodawcy chcą przyciągać potencjalnych klientów: obniżką cen usług związanych z dużą skalą działalności i zastosowaniem bardziej energooszczędnych technologii oraz wyższym poziomem bezpieczeństwa, który dla typowego klienta jest nieosiągalny, gdyż wymałby poniesienia wielomilionowej inwestycji i wysokich kosztów obsługi.

Liderem rynku pozostaje ATM, u którego skomercjalizowana powierzchnia kolokacyjna netto na koniec 2016 roku wynosiła ponad 4 550 m2 (wzrost o niemal 700 m2 oraz 18% r/r). Tym samym wskaźnik wypełnienia całkowitej dostępnej powierzchni wynosił u tego dostawcy ok. 58%, co jest zbliżonym do średniej dla całego rynku. Struktura branżowa klientów ATM na usługi datacenter opiera się na klientach z sektorów finansowego oraz telekomunikacyjnego (łącznie ok. 60% przychodów ATM z segmentu datacenter).

Wartość całego polskiego rynku datacenter i usług powiązanych w 2016 wyniosła prawie 1,5 mld zł, tj. 10,7% więcej niż w roku 2015. Wartość samych usług kolokacyjnych szacowana jest na 0,5 mld zł (wliczając koszty energii elektrycznej).

Dynamika rozwoju rynku usług datacenter będzie utrzymywała się do roku 2020 na zbliżonym poziomie do obserwowanego w latach 2014-2016 (ok. 10%). Wpływ na to będą miały przede wszystkim zwiększające się zapotrzebowanie na usługi ICT w polskich przedsiębiorstwach, zwiększenie wymagań w zakresie poziomu świadczonych usług i elastyczności w doborze usług, co pozytywnie wpłynie na popyt na usługi kolokacji. Rosnąca popularność outsourcingu ICT oraz dostępność nowych technologii i metod dostarczania usług ICT (wirtualizacja, cloud computing) także w naturalny sposób zwiększą zapotrzebowanie na usługi datacenter.

Podaż i jakość usług datacenter w Polsce stale poprawia się. Oddawane są do użytku nowe obiekty coraz nowocześniejsze, o znacznie wyższych parametrach bezpieczeństwa. Poprawia się standard zaopatrzenia w energię elektryczną oraz usługi telekomunikacyjne (redundancja). Wśród dostawców usług datacenter coraz więcej jest takich, którzy w swojej ofercie nie ograniczają się jedynie do usług udostępniania powierzchni technicznej, ale także oferują szereg usług dodatkowych. Szczególną rolę grają tu rozwiązania zwiększające bezpieczeństwo teleinformatyczne i ciągłość biznesową: wspomagania procesów BCP przedsiębiorstw (biura zapasowe) oraz realizacja procesów DRP (Centra Zapasowe Przetwarzania Danych). Dostawcy usług datacenter potrafią być także efektywnymi dostawcami infrastruktury dla portali internetowych i innych przedsiębiorstw opierających swoją działalność na Internecie.

Rynek datacenter w Polsce jest nadal mocno rozproszony i jednocześnie wykazuje duży rozrzut w zakresie skali i zakresu świadczonych usług. Obok dużych i bardzo profesjonalnych datacenter istnieje duża grupa mniejszych dostawców, nastawionych przeważnie na obsługę klientów o mniejszej skali działalności i mniejszych wymaganiach co do jakości usługi. Ważnym aspektem oferty wielu dostawców usług datacenter jest elastyczność świadczonych usług: deklarują oni możliwość dostosowania istniejącej lub nowobudowanej powierzchni do wymagań klienta, najczęściej jednak pod warunkiem współuczestnictwa w koniecznych do poniesienia nakładach na modernizację infrastruktury.

Pomimo dużej dynamiki rozwoju oferty dużych dostawców międzynarodowych i ich zwiększającej obecności na rynku polskim (choćby przez usługi chmurowe), polski rynek datacenter czeka 50% wzrost łącznej powierzchni IT w nadchodzących pięciu latach. Wpłynie na to głównie spadek cen usług infrastrukturalnych wzrost zapotrzebowania na rozwiązania zwiększające bezpieczeństwo ICT.

Autor: Grzegorz Bernatek

Opłacalność taryf no-limit

Coraz większa popularność taryf ryczałtowych typu „no-limit” na rynku detalicznym sprawia, że również firmy oraz instytucje sektora publicznego decydują się…

25.09.2017

Zobacz więcej

Spadki sprzedaży usług telekomunikacyjnych w sektorze administracji publicznej i samorządowej

W 2016 r. jednostki objęte ustawą Prawo zamówień publicznych[1] (dalej „Pzp”) zaraportowały w serwisach BZP[2] i TED[3] zawarcie umów o łącznej…

Zobacz więcej

Rynek data center – podsumowanie 2016 r. i prognozy na najbliższe 5 lat

Wydarzenia na polskim rynku datacenter w 2016 r. potwierdziły wiarę dostawców w dobre perspektywy rynkowe w nadchodzących latach. W infrastrukturę…

17.08.2017

Zobacz więcej

Zbieranie danych do audytu energetycznego

Rozpoczęcie prac audytowych wymaga umiejętnego zebrania danych, które będziemy poddawać analizie. Ustawa o efektywności energetycznej opisuje w sposób ogólny to,…

17.05.2017

Zobacz więcej

Formy poprawy efektywności energetycznej wspierane przez Państwo

Podjęcie działań na rzecz wzrostu efektywności energetycznej wymaga podjęcia wysiłku i często znaczących nakładów finansowych. Celem zwiększenia motywacji do realizacji…

13.04.2017

Zobacz więcej

Nowa ustawa o ochronie danych osobowych – przegląd opublikowanego projektu

Już niewiele ponad rok dzieli nas od rozpoczęcia stosowania przepisów Ogólnego Rozporządzenia UE o Ochronie Danych Osobowych, w skrócie zwanego…

Zobacz więcej

Jak spełnić wymogi Ustawy o efektywności energetycznej?

Najważniejszym założeniem Ustawy o efektywności energetycznej (nowelizacja przyjęta przez Sejm 20.05.2016) jest wprowadzenie obowiązkowych działań na rzecz poprawy efektywności energetycznej…

21.03.2017

Zobacz więcej

Wsparcie w zarządzaniu zamówieniami (cz. III)

W drugiej części artykułu omówiono podstawowe warunki, jakie muszą zostać spełnione w firmie dla skutecznego zarządzania zapasami. Zwrócono uwagę na…

Zobacz więcej

Jak skutecznie wdrożyć panel menedżera?

W naszej praktyce biznesowej obserwujemy wzrost zapotrzebowania menedżerów na szybki dostęp do informacji ukierunkowanej na wsparcie konkretnej decyzji zarządczej. Rośnie…

22.02.2017

Zobacz więcej

Inspektor Ochrony Danych – czy będzie to nowa rola?

W grudniu 2016 roku Grupa Robocza art. 29, opublikowała swoje wytyczne do unijnego rozporządzenia GDPR (RODO). Jednym z tematów wytycznych…

Zobacz więcej

Wsparcie w zarządzaniu zamówieniami (cz. II)

W pierwszej części artykułu przedstawiono podstawowe funkcjonalności dostępnych na rynku aplikacji i programów wspomagających zarządzanie zamówieniami. Zwrócono również uwagę na…

12.12.2016

Zobacz więcej

GDPR – rozbudowany obowiązek informacyjny

Zgodnie z art. 24 ust. 1 ustawy o ochronie danych osobowych administrator danych zobowiązany jest spełnić obowiązek informacyjny wobec osób,…

Zobacz więcej

Rola podmiotów w ujęciu Ustawy o efektywności energetycznej z 20 maja 2016 r.

ROLA ODBIORCY PRZEMYSŁOWEGO Odbiorcy przemysłowi zostali pośrednio zobligowani do działań na rzecz efektywności energetycznej – poprzez obowiązek oszczędności 1,5% energii…

Zobacz więcej

Dobór mocy umownej

Redukcja ponoszonych kosztów to coś, co zawsze brzmi atrakcyjnie i czym każdy będzie zainteresowany. Nie inaczej jest w przypadku oszczędzania…

15.11.2016

Zobacz więcej

GDPR – nowe wymagania dotyczące zgody na przetwarzanie danych

Nowe  Rozporządzenie unijne o ochronie danych osobowych (GDPR) wprowadza szereg zmian w zakresie wymagań prawnych dot. przetwarzania danych osób fizycznych…

Zobacz więcej

Najnowsze trendy na rynku usług transmisji danych

Najważniejszym trendem, który kształtował ofertę operatorów w ostatnich latach, była ewolucja w kierunku zarządzanych usług transmisji danych. Zjawisko to jest…

Zobacz więcej

Wsparcie informatyczne w zarządzaniu zamówieniami (cz.1/2)

Zarządzanie zamówieniami  jest procesem mającym istotny i bezpośredni wpływ na wynik finansowy przedsiębiorstwa. W obszarze zarządzania łańcuchem dostaw proces ten…

17.10.2016

Zobacz więcej

Testy penetracyjne – wymagania, potrzeby a rzeczywistość

Obserwowane zwiększone zapotrzebowanie na przeprowadzanie audytów bezpieczeństwa informacji to nie tylko chwilowa moda związana ze wzrastającą świadomością zagrożeń w obszarze…

Zobacz więcej

RODO – nowe zasady nakładania kar na administratorów danych osobowych

25. maja 2018 roku zaczną być stosowane przepisy rozporządzenia UE o ochronie danych osobowych, którego celem jest ujednolicenie przepisów prawa…

Zobacz więcej

Privacy Shield – pierwszy miesiąc funkcjonowania

1 sierpnia 2016 roku został uruchomiony program Tarcza Prywatności (eng. Privacy Shield) – umowa ramowa przyjęta pomiędzy Stanami Zjednoczonymi a…

16.09.2016

Zobacz więcej
icon

Newsletter

icon

Zapisz się do newslettera i otrzymuj bezpłatnie artykuły naszych ekspertów.