Strefa wiedzy

Rozwój internetu w Polsce przyspiesza, ale…

29.07.2014

Telekomunikacja – komentarz Audytela na temat sytuacji na rynku (lipiec 2014)

Świeżo opublikowany 18. Raport Implementacyjny Komisji Europejskiej jest dobrym przyczynkiem do analizy sytuacji rozwoju szerokopasmowego dostępu do internetu w Polsce. Budowa sieci dostępowych i wskaźnik wykorzystania internetu w gospodarstwach domowych w ostatnich latach przyspieszała. Jednak mimo 9% wzrostu penetracji łączy szerokopasmowych (do 19,7%) do średniej europejskiej (prawie 30%) nam sporo brakuje, a co gorsza spadliśmy pod tym względem z 25 miejsca w 2013 r. na 26 w roku bieżącym.

Ostatnie dwa lata przyniosły Polsce bardzo dynamiczny rozwój sieci dostępowych NGA. W styczniu 2014 r. w ich zasięgu było 45% gospodarstw domowych, tj. 10% więcej niż przed rokiem. Do średniej europejskiej tu też nam sporo brakuje – w krajach UE zasięg wynosił 61,8% i w ostatnim roku wzrósł o 4%. Nie mówiąc już o celu Agendy Cyfrowej: do 2020 roku wszystkie polskie gospodarstwa domowe mają mieć dostęp do szerokopasmowego łącza o szybkości co najmniej 30 Mb/s, a połowa z nich do internetu o szybkości co najmniej 100 Mb/s. 

Co więcej, nie jesteśmy nawet w połowie drogi w zakresie budowy superszybkich łączy dostępowych, które trafią pod rodzime strzechy. Można się poważnie zastanowić, co dalej?

Jeśli przyjrzymy się trendom w innych krajach (Daleki Wschód, Europa Zachodnia) to przyszłością w zakresie realizacji łączy dostępowych są niewątpliwie technologie FttX (ang. Fiber to the Home/Node/Curb). Przemawiają za tym zarówno przewagi technologiczne (bardzo duża przepustowość, symetryczność łączy, możliwość świadczenia dowolnych usług, duży zasięg), niskie koszty eksploatacyjne oraz konieczność zastąpienia lub modernizacji obecnie świadczonych usług na bazie pętli miedzianych lub łączy WLAN.  Szczególnie budowa łączy światłowodowych do domów, czyli FttH, traktowana jest przez rynek jako „ultimate solution” – najlepsze istniejące rozwiązanie sieci nowej generacji (NGN).

Opierając się na danych z raportu FFTH Council Europe, na koniec 2013 r. w Polsce było zaledwie ok. 77 tys. łączy internetowych na bazie dostępu światłowodowego (wzrost o 47% w stosunku do roku 2012). Nieco wolniej rosła sama dostępowa sieć światłowodowa, w której zasięgu znajdowało się 477 tys. gospodarstw domowych (wzrost o 22% rok do roku).

Według szacunków Audytela w Polsce w latach 2014-2020 zostanie wybudowanych ponad 5 mln łączy FttH, w tym prawie 2 mln będą stanowiły modernizacje istniejących łączy w innych technologiach. Aby ta prognoza spełniła się, niezbędne są jednakże olbrzymie inwestycje oraz likwidacja licznych barier, jakie spotykają dziś operatorzy budujący sieci światłowodowe. Kolejny raz zatem, rozwój internetu w Polsce musi jeszcze bardziej przyspieszyć.

Opłacalność taryf no-limit

Coraz większa popularność taryf ryczałtowych typu „no-limit” na rynku detalicznym sprawia, że również firmy oraz instytucje sektora publicznego decydują się…

25.09.2017

Zobacz więcej

Spadki sprzedaży usług telekomunikacyjnych w sektorze administracji publicznej i samorządowej

W 2016 r. jednostki objęte ustawą Prawo zamówień publicznych[1] (dalej „Pzp”) zaraportowały w serwisach BZP[2] i TED[3] zawarcie umów o łącznej…

Zobacz więcej

Rynek data center – podsumowanie 2016 r. i prognozy na najbliższe 5 lat

Wydarzenia na polskim rynku datacenter w 2016 r. potwierdziły wiarę dostawców w dobre perspektywy rynkowe w nadchodzących latach. W infrastrukturę…

17.08.2017

Zobacz więcej

Zbieranie danych do audytu energetycznego

Rozpoczęcie prac audytowych wymaga umiejętnego zebrania danych, które będziemy poddawać analizie. Ustawa o efektywności energetycznej opisuje w sposób ogólny to,…

17.05.2017

Zobacz więcej

Formy poprawy efektywności energetycznej wspierane przez Państwo

Podjęcie działań na rzecz wzrostu efektywności energetycznej wymaga podjęcia wysiłku i często znaczących nakładów finansowych. Celem zwiększenia motywacji do realizacji…

13.04.2017

Zobacz więcej

Nowa ustawa o ochronie danych osobowych – przegląd opublikowanego projektu

Już niewiele ponad rok dzieli nas od rozpoczęcia stosowania przepisów Ogólnego Rozporządzenia UE o Ochronie Danych Osobowych, w skrócie zwanego…

Zobacz więcej

Jak spełnić wymogi Ustawy o efektywności energetycznej?

Najważniejszym założeniem Ustawy o efektywności energetycznej (nowelizacja przyjęta przez Sejm 20.05.2016) jest wprowadzenie obowiązkowych działań na rzecz poprawy efektywności energetycznej…

21.03.2017

Zobacz więcej

Wsparcie w zarządzaniu zamówieniami (cz. III)

W drugiej części artykułu omówiono podstawowe warunki, jakie muszą zostać spełnione w firmie dla skutecznego zarządzania zapasami. Zwrócono uwagę na…

Zobacz więcej

Jak skutecznie wdrożyć panel menedżera?

W naszej praktyce biznesowej obserwujemy wzrost zapotrzebowania menedżerów na szybki dostęp do informacji ukierunkowanej na wsparcie konkretnej decyzji zarządczej. Rośnie…

22.02.2017

Zobacz więcej

Inspektor Ochrony Danych – czy będzie to nowa rola?

W grudniu 2016 roku Grupa Robocza art. 29, opublikowała swoje wytyczne do unijnego rozporządzenia GDPR (RODO). Jednym z tematów wytycznych…

Zobacz więcej

Wsparcie w zarządzaniu zamówieniami (cz. II)

W pierwszej części artykułu przedstawiono podstawowe funkcjonalności dostępnych na rynku aplikacji i programów wspomagających zarządzanie zamówieniami. Zwrócono również uwagę na…

12.12.2016

Zobacz więcej

GDPR – rozbudowany obowiązek informacyjny

Zgodnie z art. 24 ust. 1 ustawy o ochronie danych osobowych administrator danych zobowiązany jest spełnić obowiązek informacyjny wobec osób,…

Zobacz więcej

Rola podmiotów w ujęciu Ustawy o efektywności energetycznej z 20 maja 2016 r.

ROLA ODBIORCY PRZEMYSŁOWEGO Odbiorcy przemysłowi zostali pośrednio zobligowani do działań na rzecz efektywności energetycznej – poprzez obowiązek oszczędności 1,5% energii…

Zobacz więcej

Dobór mocy umownej

Redukcja ponoszonych kosztów to coś, co zawsze brzmi atrakcyjnie i czym każdy będzie zainteresowany. Nie inaczej jest w przypadku oszczędzania…

15.11.2016

Zobacz więcej

GDPR – nowe wymagania dotyczące zgody na przetwarzanie danych

Nowe  Rozporządzenie unijne o ochronie danych osobowych (GDPR) wprowadza szereg zmian w zakresie wymagań prawnych dot. przetwarzania danych osób fizycznych…

Zobacz więcej

Najnowsze trendy na rynku usług transmisji danych

Najważniejszym trendem, który kształtował ofertę operatorów w ostatnich latach, była ewolucja w kierunku zarządzanych usług transmisji danych. Zjawisko to jest…

Zobacz więcej

Wsparcie informatyczne w zarządzaniu zamówieniami (cz.1/2)

Zarządzanie zamówieniami  jest procesem mającym istotny i bezpośredni wpływ na wynik finansowy przedsiębiorstwa. W obszarze zarządzania łańcuchem dostaw proces ten…

17.10.2016

Zobacz więcej

Testy penetracyjne – wymagania, potrzeby a rzeczywistość

Obserwowane zwiększone zapotrzebowanie na przeprowadzanie audytów bezpieczeństwa informacji to nie tylko chwilowa moda związana ze wzrastającą świadomością zagrożeń w obszarze…

Zobacz więcej

RODO – nowe zasady nakładania kar na administratorów danych osobowych

25. maja 2018 roku zaczną być stosowane przepisy rozporządzenia UE o ochronie danych osobowych, którego celem jest ujednolicenie przepisów prawa…

Zobacz więcej

Privacy Shield – pierwszy miesiąc funkcjonowania

1 sierpnia 2016 roku został uruchomiony program Tarcza Prywatności (eng. Privacy Shield) – umowa ramowa przyjęta pomiędzy Stanami Zjednoczonymi a…

16.09.2016

Zobacz więcej
icon

Newsletter

icon

Zapisz się do newslettera i otrzymuj bezpłatnie artykuły naszych ekspertów.