Aktualności

Szkolenie: RODO w HR

06.02.2020

Procesy HR-owe są narażone na ciągłe modyfikacje spowodowane zmianami przepisów prawa, ich interpretacji oraz transformacją samych procesów i narzędzi w nich stosowanych. 

Znaczna część pytań, jakie otrzymują Inspektorzy Ochrony Danych czy działy prawne pochodzi właśnie z działów HR. Bazując na pytaniach i wątpliwościach naszych klientów stworzyliśmy program szkolenia dedykowanego dla osób zaangażowanych w procesy HR.

Na szkoleniu odpowiemy między innymi na pytania:

 • W jaki sposób pracodawca może zweryfikować kandydata w procesie rekrutacji?
 • Czy można stosować testy psychologiczne podczas rekrutacji i dla pracowników już pracujących w organizacji?
 • Jaki zakres danych pracownika może przechowywać pracodawca?
 • Kiedy i jakie dane członków rodziny może przechowywać pracodawca?
 • Na jakich zasadach pracodawca może przetwarzać zdjęcia pracowników (np. na identyfikatorach, www, w Intranecie)?
 • Ewidencjonowanie czasu pracy pracownika, czy listy obecności pracowników mogą być ogólnie dostępne?
 • Jak monitorować pracowników (monitoring wizyjny, poczta elektroniczna, GPS)?

Program szkolenia:

1. W jakim zakresie RODO wpłynęło na rekrutację, w poszczególnych jej obszarach:

 • Rekrutacja wewnętrzna i zewnętrzna, rekrutacje spontaniczne
 • Korzystanie z agencji rekrutacyjnych
 • Programy rekomendacji pracowniczych
 • Wykonywanie testów psychologicznych
 • Background screening

2. Co mówi RODO o danych pracowników w trakcie zatrudnienia?

 • Zakres danych pracownika (medycyna pracy, BHP, kontrole trzeźwości, ZFŚS, PPK)
 • Współpraca ze związkami zawodowymi
 • Zgoda pracownika jako podstawa przetwarzania danych pracownika
 • Wykorzystywanie wizerunku pracownika

3. Inne formy zatrudnienia oraz obowiązki w zakresie RODO

 • Praktyki, staże, B2B
 • Agencja pracy tymczasowej

4. Monitorowanie pracownika

 • Monitoring wizyjny
 • GPS
 • Telefon, nagrania rozmów

5. Jaki wpływ maja przepisy RODO na dane pracownika w procesach administracyjnych?

 • Zarządzanie flotą
 • Benefity pracownicze
 • Grywalizacja, konkursy
 • Wykonywanie testów psychometrycznych
 • Dane członków rodziny

6. Standardowe wymogi wynikające z RODO

 • Obowiązek informacyjny dla kandydatów i pracowników, przykłady powierzeń i udostępnień, (firmy szkoleniowe, urzędy, komornicy)
 • Zasady retencji dokumentów HR
 • Upoważnienia do przetwarzania dla pracowników

Cel szkolenia:

Szkolenie przeznaczone jest dla osób zajmujących się ochroną danych osobowych w procesach HR. Celem szkolenia jest zdobycie kompetencji, które w oparciu o posiadaną już wiedzę praktyczną, pozwolą na efektywną realizację oraz właściwe zarządzanie procesem ochrony danych osobowych w obszarze HR.

Korzyści dla uczestnika szkolenia:

 • Szkolenie prowadzone jest przez doświadczonych praktyków, ekspertów w dziedzinie ochrony danych, którzy działają w branży od kilkunastu lat.
 • Każdy uczestnik objęty jest indywidualnym bezpłatnym wsparciem w postaci dedykowanych konsultacji po szkoleniu (14 dni).
 • Uczestnicy szkolenia otrzymują certyfikat poświadczający udział w szkoleniu oraz dostęp do materiałów szkoleniowych.

Termin i miejsce szkolenia: 

Ze względu na sytuację w kraju, termin szkolenia zostaje przełożony na drugą połowę maja. Prosimy o kontakt przed wysłaniem formularza.

Zespół Audytel S.A.

Kontakt: marketing@audytel.pl

 

Trener

Katarzyna Chylińska

Prawnik, specjalista z zakresu prawa ochrony danych osobowych. Absolwentka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie. Ukończyła na tym samym uniwersytecie studia podyplomowe na kierunku Ochrona danych osobowych i informacji niejawnych. Od 2018 roku wykładowca na studiach podyplomowych na kierunku Inspektor Ochrony Danych w Wyższej Szkole Bankowej w Toruniu oraz Bydgoszczy.

Doświadczenie w zakresu prawa ochrony danych osobowych nabyła w jednej z wiodących warszawskich kancelarii prawnych oraz w kilku firmach konsultingowych. Doradzała klientom m.in. z branży produkcyjnej, budowlanej, medycznej oraz pożyczkowej. Autorka artykułów branżowych oraz uczestnik licznych wydarzeń poświęconych ochronie danych osobowych.

Koszt szkolenia:

 • 1290 zł + 23% VAT 

FORMULARZ ZAMÓWIENIA

Forma płatności: przelew na podstawie faktury.

  Tak, zgłaszam swój udział w szkoleniu

  Imię i nazwisko (wymagane)

  Nazwa instytucji (wymagane)

  NIP (wymagane)

  Adres email (wymagane)

  Telefon kontaktowy (wymagane)

  Wyrażam zgodę na otrzymywanie drogą elektroniczną informacji handlowych dotyczących Audytel S.A.

  Administratorem danych osobowych jest Audytel S.A., ul. ks. I. Skorupki 5, 00-546 Warszawa, tel. +48 22 5375050, e-mail info@audytel.pl. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym można kontaktować się pod adresem iod@audytel.pl. Dane będą przetwarzane w celu zawarcia i wykonania umowy (podstawa prawna: przetwarzanie niezbędne do wykonania umowy) oraz dokonywania rozliczeń księgowo-podatkowych na podstawie przepisów prawa (podstawa prawna: wypełnienie obowiązku prawnego ciążącego na administratorze). Podanie danych jest warunkiem uczestnictwa w wydarzeniu, a ich niepodanie uniemożliwi wzięcie udziału w szkoleniu.Dane będą przechowywane przez okres wymagany właściwymi przepisami prawa (np. przepisami prawa podatkowego) oraz przedawnienia ewentualnych roszczeń. Każdej osobie przysługuje prawo żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania oraz ich przenoszenia. Każdej osobie przysługuje prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, wniesienia skargi do organu nadzorczego oraz cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. Każdej osobie przysługuje prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania jej danych osobowych na podstawie prawnie uzasadnionego interesu administratora.

  Cyfrowa Gmina

  W ramach grantów z Cyfrowa Gmina, poza zakupem sprzętu oraz oprogramowania, Gminy powinny sfinansować  szereg usług z obszaru dotyczącego Cyberbezpieczeństwa. Jednym z obowiązkowych elementów wspomnianego programu jest przeprowadzenie technicznej Diagnozy Cyberbezpieczeństwa jednostki, zgodnie z wymaganiami określonymi w dokumentacji konkursowej.

  13.12.2021

  Zobacz więcej

  Bezpieczeństwo zasobów w firmie – segmentacja sieci

  Jednym z kluczowych zagadnień związanych z podziałem zasobów na klasy ważności jest podział sieci na strefy lub segmenty. Istotne jest,…

  09.12.2021

  Zobacz więcej

  Zielona transformacja jako szansa optymalizacji kosztów energii w organizacji

  Szanowni Państwo, koniec października 2021 r. to zauważalna stabilizacja cen uprawnień do emisji CO2, które wahały się w granicach 58,56…

  09.11.2021

  Zobacz więcej

  Rynek e-commerce w Polsce – wzrost pod kontrolą?

    Rynek dostaw kurierskich i pocztowych jest stymulowany przez dynamiczny wzrost handlu elektronicznego. Przez ostatnie lata przechodził ewolucję w zakresie…

  27.09.2021

  Zobacz więcej

  Webinar: Świadome zarządzanie zakupem energii w organizacji

  Szanowni Państwo, w pierwszym tygodniu sierpnia, cena kontraktu BASE_Y-22 była względnie stabilna, oscylowała w granicach 356 – 359 PLN/MWh. W…

  01.09.2021

  Zobacz więcej

  Webinar: Bezpieczeństwo danych osobowych w świetle art. 32 RODO

  Szanowni Państwo, coraz częściej słyszymy o włamaniach do systemów informatycznych oraz związanych z nimi wyciekiem danych osobowych lub utratą dostępu. Prezes UODO praktycznie w każdym, takim…

  05.05.2021

  Zobacz więcej

  Webinar: Usługi zaufania oraz paperless, czyli transformacja cyfrowa w praktyce

  Związany z pandemią COVID-19 trend przenoszenia działalności biznesowej do sfery cyfrowej powoduje, iż w wielu firmach i instytucjach wprowadzane są innowacje…

  23.04.2021

  Zobacz więcej

  Usprawnienie i zmniejszenie kosztów pracy biurowej poprzez paperless i podpis elektroniczny

  Związane z sytuacją pandemii COVID-19 rosnące zainteresowanie podpisem elektronicznym powoduje, iż w wielu firmach i instytucjach wprowadzane są innowacje polegające…

  12.04.2021

  Zobacz więcej

  Webinar: Efektywne zarządzanie energią w przedsiębiorstwie

  Jak obniżyć koszty działalności? W jaki sposób poprawić efektywność energetyczną w przedsiębiorstwie? Czy warto postawić na własne źródła energii? Na te…

  18.03.2021

  Zobacz więcej

  Webinar: Jak analizować zabezpieczenia, aby uniknąć kar z art. 32 RODO?

  Coraz częściej pojawiają się informacje o włamaniach do systemów informatycznych oraz związanych z nimi karach nakładanych przez Prezesa UODO. W…

  17.03.2021

  Zobacz więcej

  Praktyczne aspekty projektowania układów funkcjonalnych w centrach dystrybucji

  Zapraszamy na webinar: Praktyczne aspekty projektowania układów funkcjonalnych w centrach dystrybucji  Termin: 04.12.2020 r. godz. 10:00 Rejestracja >>> Zarejestruj się…

  10.11.2020

  Zobacz więcej

  Webinar: Monitoring i bezpieczeństwo pracownika podczas pracy zdalnej

  Serdecznie zapraszamy na webinar dotyczący monitoringu i bezpieczeństwa pracownika podczas pracy zdalnej. Przed nami kolejne etapy zamrażania gospodarki, dzienne liczby…

  03.11.2020

  Zobacz więcej

  Webinar: Odporność biznesu na wydarzenia krytyczne

  Ciągłość działania stała się bardzo istotnym zagadnieniem w obliczu pandemii COVID-19.  Nie ma branży, która nie odczułaby skutków zachwiania standardowej…

  01.09.2020

  Zobacz więcej

  Cykl webinarów – zarządzanie obszarami ryzyka w łańcuchu dostaw

  Serdecznie zapraszamy na cykl webinarów poświęcony zarządzaniu łańcuchem dostaw w organizacji. Podczas cyklu spotkań odpowiemy m.in. na pytania, jak utrzymać ciągłość…

  27.08.2020

  Zobacz więcej

  Webinar: RODO 2020 – najważniejsze zmiany w działaniach dla branży FMCG

  Serdecznie zapraszamy na webinar, w trakcie którego nasi eksperci przedstawią aktualne interpretacje przepisów prawa oraz najnowsze zmiany dot. RODO w…

  31.07.2020

  Zobacz więcej

  Dobre praktyki przy tworzeniu bezpiecznego łańcucha dostaw

  Łańcuch dostaw obecnie można zdefiniować jako „łańcuch wyzwań” związanych z rosnącymi kosztami, niedoborem kapitału ludzkiego, presją na skracanie czasów dostaw,…

  30.07.2020

  Zobacz więcej

  Infografika: Czy Twoja firma ma syndrom zbieracza?

  Zarządzanie zapasami to jeden z najważniejszych obszarów operacyjnych w logistyce. Z punktu widzenia zarządzania procesem zakupowym bardzo ważna jest identyfikacja czynników wpływających…

  19.06.2020

  Zobacz więcej

  Cykl webinarów: Jak zaoszczędzić na zakupie i zużyciu energii elektrycznej i gazu w przedsiębiorstwie

  Serdecznie zapraszamy na webinar poświęcony obszarowi energii elektrycznej i gazu. Podczas spotkania postaramy się przedstawić Państwu gotowe koncepcje i rozwiązania…

  16.06.2020

  Zobacz więcej

  Telecom Briefing – 26.06.2020 r.

  Szanowni Państwo, zapraszamy na kolejny Telecom Briefing, który odbędzie się 26 czerwca 2020 r. (piątek) o godz. 11:00-12:00 na platformie ClickMeeting. Podczas spotkania…

  08.06.2020

  Zobacz więcej

  Webinar: Jak zaoszczędzić na zakupie i zużyciu energii elektrycznej i gazu ziemnego?

  Polski rynek energii elektrycznej ulega dynamicznym zmianom, a każdy wzrost lub spadek mocy zainstalowanej w Krajowym Systemie Elektroenergetycznym może istotnie…

  20.05.2020

  Zobacz więcej
  icon

  Newsletter

  icon

  Zapisz się do newslettera i otrzymuj bezpłatnie artykuły naszych ekspertów.