Strefa wiedzy

Raport „Rynek dostawców usług przetwarzania w chmurze w Polsce ze szczególnym uwzględnieniem usług IaaS” – edycja 2015

28.05.2015

Raport stanowi analizę dostawców usług cloud świadczonych w Polsce, ze szczególnym uwzględnieniem usług Infrastracture as a Service (IaaS). Opracowanie zawiera m.in. charakterystykę platform usługowych, udostępniane usługi, typowe ceny oraz prognozę rozwoju rynku.

Adresaci raportu

Raport w wersji podstawowej jest skierowany do klientów biznesowych korzystających bądź chcących skorzystać z usług przetwarzania w chmurze.

Opracowanie jest dostępne również w wersji z rozszerzeniem analitycznym dostosowanym do potrzeb usługodawców.

Zawartość raportu

Wprowadzenie

 • Przesłanki do zakupu usług cloud i ich typowe zastosowania
 • Systematyka usług cloud

Kluczowe składowe usług cloud

Charakterystyka podaży usług IaaS w Polsce

 • Wprowadzenie
 • Położenie geograficzne i liczba data center
 • Infrastruktura platform cloud
 • Parametry usługowe
 • Specyfikacja oferty IaaS
 • Organizacja usług i obsługa klienta
 • Udostępniane usługi

Charakterystyka wybranych operatorów platform chmurowych

 • Services Factory
  (grupa 3S)
 • Atende
 • Beyond
 • Comarch
 • Exea
 • Fujitsu Technology Solutions
 • GTS Poland / T-Mobile
 • HP Polska
 • Linxdatacenter

 

 • Netia
 • Oktawave
 • Onet
 • Orange Polska / Integrated Solutions
 • Polcom
 • S-NET (Szara-net)
 • Sinersio
 • Inni dostawcy

 

Ceny usług IaaS

 • Benchmark cen w kategoriach usług
 • Czynniki wpływające na ceny i polityka rabatowa dostawców
 • Trendy cenowe

 

Raport dostępny jest również w wersji rozszerzonej, która zawiera dodatkowo:

 • Analizę rozwoju rynku cloud i usług IaaS w Polsce do 2020 r.
 • Analizę zapotrzebowania na usługi IaaS w polskich przedsiębiorstwach
 • Dane liczbowe z wszystkich tabel zawartych w raporcie

Korzyści:

 • źródło obiektywnej wiedzy o rynku cloud –  firma Audytel, będąc neutralną wobec dostawców publikuje rzetelne dane o rynku oraz propaguje najlepsze praktyki nabywania
 • pomoc w określeniu budżetu – dzięki informacjom o cenach i podaży usług towarzyszących możliwe jest wstępne oszacowanie budżetu oraz dostępności usług o zadanych parametrach
 • wskazówki do skrócenia czasu wdrożenia – raport dostarcza informacji, które pozwolą ograniczyć do minimum czas migracji infrastuktury IT do chmury obliczeniowej.

Cena i format

Data publikacji: maj 2015
Wersja językowa: polska
Format: treść raportu w formacie .pdf oraz dane liczbowe z wszystkich tabel zawartych w raporcie w formacie .xls wysyłamy na podany w zamówieniu adres e-mail

Ceny netto:
6 000 + VAT (23%) – wersja podstawowa
12 000 + VAT (23%) – wersja rozszerzona

 


FORMULARZ ZAMÓWIENIA

Tak, zamawiam raport „Rynek usług cloud w Polsce, ze szczególnym uwzględnieniem usług IaaS” edycja 2015

w wersji:

 podstawowej: cena 6 000 zł +VAT rozszerzonej: cena 12 000 zł + VAT

Forma płatności: przelew na podstawie faktury pro-forma.
Realizacja zamówienia nastąpi w ciągu 5 dni od zaksięgowania wpłaty.

Imię i nazwisko (wymagane)

Nazwa firmy (wymagane)

Adres (wymagane)

NIP (wymagane)

Adres email (wymagane)

Telefon kontaktowy (wymagane)

 Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez firmę Audytel S.A. z siedzibą w Warszawie przy ul. Ks. I. Skorupki 5 w celu realizacji zamówienia. Audytel zapewnia klientom prawo wglądu i zmiany swoich dobrowolnie podanych danych osobowych.

Administratorem Państwa danych przetwarzanych wyłącznie w celu realizacji zamówienia będzie Audytel S. A. z siedzibą w Warszawie, ul. Skorupki 5. Podanie danych jest niezbędne do realizacji procesu zamówienia. Przysługuje Państwu prawo dostępu do swoich danych oraz do ich poprawiania.

icon

Newsletter

icon

Zapisz się do newslettera i otrzymuj bezpłatnie artykuły naszych ekspertów.