Aktualności

Najnowsza edycja raportu: „Rynek dostawców usług przetwarzania w chmurze”

28.08.2019

Niniejszy raport stanowi analizę dostawców usług cloud świadczonych w Polsce, ze szczególnym uwzględnieniem usług Infrastracture as a Service (IaaS). Opracowanie zawiera m.in. charakterystykę platform usługowych, udostępniane usługi, typowe ceny oraz prognozę rozwoju rynku.

Adresaci raportu

Raport w wersji podstawowej skierowany jest do klientów biznesowych korzystających, bądź chcących skorzystać z usług przetwarzania w chmurze.

Opracowanie jest dostępne również w wersji z rozszerzeniem analitycznym dostosowanym do potrzeb usługodawców.

 

Zawartość raportu

 

Wprowadzenie

 • Przesłanki do zakupu usług cloud i ich typowe zastosowania
 • Systematyka usług cloud

Kluczowe składowe usług cloud

Charakterystyka podaży usług IaaS w Polsce

 • Wprowadzenie
 • Położenie geograficzne i liczba data center
 • Infrastruktura platform cloud
 • Parametry usługowe
 • Specyfikacja oferty IaaS
 • Organizacja usług i obsługa klienta
 • Udostępniane usługi

Charakterystyka wybranych operatorów platform chmurowych

 • 3s
 • Atende
 • ATM
 • Beyond
 • Comarch
 • Exea
 • Fujitsu Technology Solutions
 • Infomex
 • T-Mobile
 

 • Netia
 • Oktawave
 • Onet
 • Orange Polska / Integrated Solutions
 • OVH
 • Polcom
 • Sinersio
 • Inni dostawcy

 

Ceny usług IaaS

 • Benchmark cen w kategoriach usług
 • Czynniki wpływające na ceny i polityka rabatowa dostawców
 • Trendy cenowe

 

Raport dostępny jest również w wersji rozszerzonej, która zawiera dodatkowo:

 • Analizę rozwoju rynku cloud i usług IaaS w Polsce do 2024 r.
 • Analizę zapotrzebowania na usługi IaaS w polskich przedsiębiorstwach
 • Dane liczbowe ze wszystkich tabel zawartych w raporcie

Korzyści:

 • Źródło obiektywnej wiedzy o rynku cloud – nasza analiza jest neutralna wobec dostawców i oparta na podstawie rzetelnych danych o rynku
 • Pomoc w określeniu budżetu – dzięki informacjom o cenach i podaży usług towarzyszących możliwe jest wstępne oszacowanie budżetu oraz dostępności usług o zadanych parametrach
 • Wskazówki dot. skrócenia czasu wdrożenia – raport dostarcza informacji, które pozwolą ograniczyć do minimum czas migracji infrastuktury IT do chmury obliczeniowej.

Cena i format

Data publikacji: październik 2019
Wersja językowa: polska
Format: treść raportu w formacie .pdf oraz dane liczbowe z wszystkich tabel zawartych w raporcie w formacie .xls wysyłamy na podany w zamówieniu adres e-mail

Ceny netto:
6 000 + VAT (23%) – wersja podstawowa
12 000 + VAT (23%) – wersja rozszerzona

 


FORMULARZ ZAMÓWIENIA

Tak, zamawiam raport „Rynek usług cloud w Polsce, ze szczególnym uwzględnieniem usług IaaS” edycja 2019

w wersji:

  podstawowej: cena 6 000 zł +VATrozszerzonej: cena 12 000 zł + VAT

  Forma płatności: przelew na podstawie faktury pro-forma.
  Realizacja zamówienia nastąpi w ciągu 5 dni od zaksięgowania wpłaty.

  Imię i nazwisko (wymagane)

  Nazwa firmy (wymagane)

  Adres (wymagane)

  NIP (wymagane)

  Adres email (wymagane)

  Telefon kontaktowy (wymagane)

  Wyrażam zgodę na otrzymywanie drogą elektroniczną informacji handlowych dotyczących Audytel S.A.

  Administratorem danych osobowych jest Audytel S.A., ul. ks. I. Skorupki 5, 00-546 Warszawa, tel. +48 22 5375050, e-mail info@audytel.pl. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym można kontaktować się pod adresem iod@audytel.pl. Dane będą przetwarzane w celu zawarcia i wykonania umowy (podstawa prawna: przetwarzanie niezbędne do wykonania umowy) oraz dokonywania rozliczeń księgowo-podatkowych na podstawie przepisów prawa (podstawa prawna: wypełnienie obowiązku prawnego ciążącego na administratorze). Podanie danych jest warunkiem uczestnictwa w wydarzeniu, a ich niepodanie uniemożliwi wzięcie udziału w szkoleniu.Dane będą przechowywane przez okres wymagany właściwymi przepisami prawa (np. przepisami prawa podatkowego) oraz przedawnienia ewentualnych roszczeń. Każdej osobie przysługuje prawo żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania oraz ich przenoszenia. Każdej osobie przysługuje prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, wniesienia skargi do organu nadzorczego oraz cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. Każdej osobie przysługuje prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania jej danych osobowych na podstawie prawnie uzasadnionego interesu administratora.

  Cyfrowa Gmina

  W ramach grantów z Cyfrowa Gmina, poza zakupem sprzętu oraz oprogramowania, Gminy powinny sfinansować  szereg usług z obszaru dotyczącego Cyberbezpieczeństwa. Jednym z obowiązkowych elementów wspomnianego programu jest przeprowadzenie technicznej Diagnozy Cyberbezpieczeństwa jednostki, zgodnie z wymaganiami określonymi w dokumentacji konkursowej.

  13.12.2021

  Zobacz więcej

  Bezpieczeństwo zasobów w firmie – segmentacja sieci

  Jednym z kluczowych zagadnień związanych z podziałem zasobów na klasy ważności jest podział sieci na strefy lub segmenty. Istotne jest,…

  09.12.2021

  Zobacz więcej

  Zielona transformacja jako szansa optymalizacji kosztów energii w organizacji

  Szanowni Państwo, koniec października 2021 r. to zauważalna stabilizacja cen uprawnień do emisji CO2, które wahały się w granicach 58,56…

  09.11.2021

  Zobacz więcej

  Rynek e-commerce w Polsce – wzrost pod kontrolą?

    Rynek dostaw kurierskich i pocztowych jest stymulowany przez dynamiczny wzrost handlu elektronicznego. Przez ostatnie lata przechodził ewolucję w zakresie…

  27.09.2021

  Zobacz więcej

  Webinar: Świadome zarządzanie zakupem energii w organizacji

  Szanowni Państwo, w pierwszym tygodniu sierpnia, cena kontraktu BASE_Y-22 była względnie stabilna, oscylowała w granicach 356 – 359 PLN/MWh. W…

  01.09.2021

  Zobacz więcej

  Webinar: Bezpieczeństwo danych osobowych w świetle art. 32 RODO

  Szanowni Państwo, coraz częściej słyszymy o włamaniach do systemów informatycznych oraz związanych z nimi wyciekiem danych osobowych lub utratą dostępu. Prezes UODO praktycznie w każdym, takim…

  05.05.2021

  Zobacz więcej

  Webinar: Usługi zaufania oraz paperless, czyli transformacja cyfrowa w praktyce

  Związany z pandemią COVID-19 trend przenoszenia działalności biznesowej do sfery cyfrowej powoduje, iż w wielu firmach i instytucjach wprowadzane są innowacje…

  23.04.2021

  Zobacz więcej

  Usprawnienie i zmniejszenie kosztów pracy biurowej poprzez paperless i podpis elektroniczny

  Związane z sytuacją pandemii COVID-19 rosnące zainteresowanie podpisem elektronicznym powoduje, iż w wielu firmach i instytucjach wprowadzane są innowacje polegające…

  12.04.2021

  Zobacz więcej

  Webinar: Efektywne zarządzanie energią w przedsiębiorstwie

  Jak obniżyć koszty działalności? W jaki sposób poprawić efektywność energetyczną w przedsiębiorstwie? Czy warto postawić na własne źródła energii? Na te…

  18.03.2021

  Zobacz więcej

  Webinar: Jak analizować zabezpieczenia, aby uniknąć kar z art. 32 RODO?

  Coraz częściej pojawiają się informacje o włamaniach do systemów informatycznych oraz związanych z nimi karach nakładanych przez Prezesa UODO. W…

  17.03.2021

  Zobacz więcej

  Praktyczne aspekty projektowania układów funkcjonalnych w centrach dystrybucji

  Zapraszamy na webinar: Praktyczne aspekty projektowania układów funkcjonalnych w centrach dystrybucji  Termin: 04.12.2020 r. godz. 10:00 Rejestracja >>> Zarejestruj się…

  10.11.2020

  Zobacz więcej

  Webinar: Monitoring i bezpieczeństwo pracownika podczas pracy zdalnej

  Serdecznie zapraszamy na webinar dotyczący monitoringu i bezpieczeństwa pracownika podczas pracy zdalnej. Przed nami kolejne etapy zamrażania gospodarki, dzienne liczby…

  03.11.2020

  Zobacz więcej

  Webinar: Odporność biznesu na wydarzenia krytyczne

  Ciągłość działania stała się bardzo istotnym zagadnieniem w obliczu pandemii COVID-19.  Nie ma branży, która nie odczułaby skutków zachwiania standardowej…

  01.09.2020

  Zobacz więcej

  Cykl webinarów – zarządzanie obszarami ryzyka w łańcuchu dostaw

  Serdecznie zapraszamy na cykl webinarów poświęcony zarządzaniu łańcuchem dostaw w organizacji. Podczas cyklu spotkań odpowiemy m.in. na pytania, jak utrzymać ciągłość…

  27.08.2020

  Zobacz więcej

  Webinar: RODO 2020 – najważniejsze zmiany w działaniach dla branży FMCG

  Serdecznie zapraszamy na webinar, w trakcie którego nasi eksperci przedstawią aktualne interpretacje przepisów prawa oraz najnowsze zmiany dot. RODO w…

  31.07.2020

  Zobacz więcej

  Dobre praktyki przy tworzeniu bezpiecznego łańcucha dostaw

  Łańcuch dostaw obecnie można zdefiniować jako „łańcuch wyzwań” związanych z rosnącymi kosztami, niedoborem kapitału ludzkiego, presją na skracanie czasów dostaw,…

  30.07.2020

  Zobacz więcej

  Infografika: Czy Twoja firma ma syndrom zbieracza?

  Zarządzanie zapasami to jeden z najważniejszych obszarów operacyjnych w logistyce. Z punktu widzenia zarządzania procesem zakupowym bardzo ważna jest identyfikacja czynników wpływających…

  19.06.2020

  Zobacz więcej

  Cykl webinarów: Jak zaoszczędzić na zakupie i zużyciu energii elektrycznej i gazu w przedsiębiorstwie

  Serdecznie zapraszamy na webinar poświęcony obszarowi energii elektrycznej i gazu. Podczas spotkania postaramy się przedstawić Państwu gotowe koncepcje i rozwiązania…

  16.06.2020

  Zobacz więcej

  Telecom Briefing – 26.06.2020 r.

  Szanowni Państwo, zapraszamy na kolejny Telecom Briefing, który odbędzie się 26 czerwca 2020 r. (piątek) o godz. 11:00-12:00 na platformie ClickMeeting. Podczas spotkania…

  08.06.2020

  Zobacz więcej

  Webinar: Jak zaoszczędzić na zakupie i zużyciu energii elektrycznej i gazu ziemnego?

  Polski rynek energii elektrycznej ulega dynamicznym zmianom, a każdy wzrost lub spadek mocy zainstalowanej w Krajowym Systemie Elektroenergetycznym może istotnie…

  20.05.2020

  Zobacz więcej
  icon

  Newsletter

  icon

  Zapisz się do newslettera i otrzymuj bezpłatnie artykuły naszych ekspertów.