Strefa wiedzy

Porównanie międzynarodowe cen usług serwerów wirtualnych (VPS)

10.08.2015

W przypadku usług VPS porównanie cen jest trudne do wykonania. Stosowanie różnych platform sprzętowych, różnych konfiguracji sprzętu oraz indywidualnego podejścia dostawców do oferowania usług serwisowych sprawia, że ceny wyjściowe można traktować jako kalkulowane indywidualnie według potrzeb klienta.

W tabeli poniżej przedstawiono porównanie uśrednionych miesięcznych cen różnych konfiguracji usług maszyn wirtualnych dla przykładowych dostawców IaaS/PaaS (polskich oraz międzynarodowych). Ceny skalkulowano w wartościach netto dla umowy na 12 miesięcy.

porównanie cen VPS

Źródło: opracowanie własne Audytel S.A. (Niniejsze zestawienie ma charakter orientacyjny).

Dostawcy usług starają się maksymalnie różnicować podejście konstrukcji swojej oferty i w ten sposób wzmacniają u klientów przekonanie, iż usługi serwerów wirtualnych nie mogą być w prosty sposób skomodytyzowane. Brak prostej metody porównywania oferty dostawców między sobą niesie za sobą następujące konsekwencje:

  • Oferowanie klientom predefiniowanych konfiguracji daje dostawcom szansę na wykorzystanie mechanizmu „przeszacowania popytu” (zawyżenia konfiguracji) przez klientów;
  • Równoległe zastosowanie modelu pay-as-you-go sprawia, iż klient może nie doszacować utylizacji zasobów, ale mimo wszystko utrzyma wrażenie, iż zapłacił jedynie za skonsumowaną usługę;
  • Predefiniowane konfiguracje powinny mieć możliwość dosyć precyzyjnego dostosowania parametrów sprzętowych, programowych i usługowych, aby w przypadku wyedukowanego klienta zaproponować ofertę „skrojoną na miarę”; Szczegółowe ceny nie musza być ujawniane w oficjalnych cennikach lub kalkulatorach;
  • W cyklu sprzedaży najbardziej istotne stają się działania przedsprzedażowe, w których dostawca pomaga w zdefiniowaniu rozwiązania produktowego dla klienta oraz w  sprawnym uruchomieniu usługi, przywiązując tym samy klienta do własnego rozwiązania.

Pomimo tego, że AWS jest wiodącym dostawcą usług IaaS/PaaS na świecie, jego oddziaływanie na rynek polski  (razem z innymi gigantami) jest ograniczone – poprzez brak polskiego serwisu oraz lokalnej sieci sprzedaży.

Pomimo niższych cen usług dla najmniej wymagających konfiguracji (średnio o 25%), dostawcy zagraniczni zwykle odbierani są na polskim rynku jako drożsi. Związane jest to z koniecznością zakupu drogich kompetencji specjalistów, zajmujących się wdrożeniem i utrzymaniem usług.

Opłacalność taryf no-limit

Coraz większa popularność taryf ryczałtowych typu „no-limit” na rynku detalicznym sprawia, że również firmy oraz instytucje sektora publicznego decydują się…

25.09.2017

Zobacz więcej

Spadki sprzedaży usług telekomunikacyjnych w sektorze administracji publicznej i samorządowej

W 2016 r. jednostki objęte ustawą Prawo zamówień publicznych[1] (dalej „Pzp”) zaraportowały w serwisach BZP[2] i TED[3] zawarcie umów o łącznej…

Zobacz więcej

Rynek data center – podsumowanie 2016 r. i prognozy na najbliższe 5 lat

Wydarzenia na polskim rynku datacenter w 2016 r. potwierdziły wiarę dostawców w dobre perspektywy rynkowe w nadchodzących latach. W infrastrukturę…

17.08.2017

Zobacz więcej

Zbieranie danych do audytu energetycznego

Rozpoczęcie prac audytowych wymaga umiejętnego zebrania danych, które będziemy poddawać analizie. Ustawa o efektywności energetycznej opisuje w sposób ogólny to,…

17.05.2017

Zobacz więcej

Formy poprawy efektywności energetycznej wspierane przez Państwo

Podjęcie działań na rzecz wzrostu efektywności energetycznej wymaga podjęcia wysiłku i często znaczących nakładów finansowych. Celem zwiększenia motywacji do realizacji…

13.04.2017

Zobacz więcej

Nowa ustawa o ochronie danych osobowych – przegląd opublikowanego projektu

Już niewiele ponad rok dzieli nas od rozpoczęcia stosowania przepisów Ogólnego Rozporządzenia UE o Ochronie Danych Osobowych, w skrócie zwanego…

Zobacz więcej

Jak spełnić wymogi Ustawy o efektywności energetycznej?

Najważniejszym założeniem Ustawy o efektywności energetycznej (nowelizacja przyjęta przez Sejm 20.05.2016) jest wprowadzenie obowiązkowych działań na rzecz poprawy efektywności energetycznej…

21.03.2017

Zobacz więcej

Wsparcie w zarządzaniu zamówieniami (cz. III)

W drugiej części artykułu omówiono podstawowe warunki, jakie muszą zostać spełnione w firmie dla skutecznego zarządzania zapasami. Zwrócono uwagę na…

Zobacz więcej

Jak skutecznie wdrożyć panel menedżera?

W naszej praktyce biznesowej obserwujemy wzrost zapotrzebowania menedżerów na szybki dostęp do informacji ukierunkowanej na wsparcie konkretnej decyzji zarządczej. Rośnie…

22.02.2017

Zobacz więcej

Inspektor Ochrony Danych – czy będzie to nowa rola?

W grudniu 2016 roku Grupa Robocza art. 29, opublikowała swoje wytyczne do unijnego rozporządzenia GDPR (RODO). Jednym z tematów wytycznych…

Zobacz więcej
icon

Newsletter

icon

Zapisz się do newslettera i otrzymuj bezpłatnie artykuły naszych ekspertów.